وطندار، ارائه کنندۀ تازه ترین رویدادهای دنیا، شامل اخبار سیاسی، فرهنگی و ورزشی با تصویر وصدا؛ همراه با نظریات، تحلیل و بررسی از وقایع روز

   شرمیدلي کارونه پشیمانی نه لري                          لیکونکۍ : دکتور طاوس وردک

قدرمنو هیواد والو زندګي ( ژوند ) د هر انسان له پاره یوه کوچني دایره دهیا ژوند د تیاتر هغه صحنه ده چې په لیدو ېې خوشحاله یا خفه کیژۍ خو ټوله صحنه یوه یا درۍ دقیقې وه چې تیره شوه هغه ورځ چې تاسې د سهار له عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

    فلسطین ،قبله من است  !                                 عتیق الله مولوی زاده

فلسطین  ! ، سرزمین مقاومت وآزاده گان ، سرزمین عزت و شرف ، سرزمینی که برای حقانیتش دادگاهی درکارنیست ، وجدان  های عالم  بشریت برحقانیت و مظلومیتش گواهی میدهند، ای فلسطین، مظلومیتتعزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

  گل ياءس                                 انجنیر خلیل شجاع

زين سرا رخت ببندم ترس دارم كه مباد
حرف بسيار بماند ز پسم نا  گفته
خزف و تيكر و سفال حمايل  گردد

عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

  بخش اول بي معطلي کرزي راباختم زمامداري ننگينش بايد محاکمه کرد    (استاد صباح )

بي عدالتي، بي قانوني، بي نظمي ، زورخواهي تنظيمي ،جنگ، کشتار، ويراني، نا امني، آوارگي، فقر، مرض، فساد اداری، بنيادگرای افراطي، تبعيضات قومي و مذهبي وزباني ، مواد مخدر ،زورگويي ، جنگ سالاريعزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

  در فقر بینش و دانش؛ جوانان نیروی ویرانگری اند تا سازندگی!     محمد عالم افتخار

انگیزه این گفتار خوانش تحلیلی بود پیرامون بُن بست سیاسی و غوامض اوضاع در سرزمین مصر.  تمدن ـ یا بهتر است بگوئیم: تمدن های متعاقب هم ـ در منطقه کنونی مصر که در کناره رود عظیم نیل شکل گرفته است؛ عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

    از اعوام زدگی تا اعوام فریبی                                                 احمد سعیدی

ما مردمان این سر زمین سر زمین درد ها  رنج ها سر زمین زور آزمایی های کشور های منطقه و فرا منطقه سر زمین جا طلبی بی عدالتی خود خواهی امتیاز طلبی  لحظه ای نیست که شاهد حوادث حولناک و درد آور عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

  در باره مشکلی که حجت الاسلام سيد محمد خاتمی با تعريف «جمهوری» دارد، دکتر منصور بيات زاده

عملکرد های سرکوبگرانه هيئت حاکمه جمهوری اسلامی ، بی توجهی به حقوق ملت، پايمال کردن حقوق دگرانديشان در بسياری از موارد و بی حرمتی به شئون انسانی آنان، شکنجه و ضرب و شتم زندانيان سياسی،عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

 نازیسم اوکراین. کتاب سفید                                ترجمه: ا. م. شیری

اوکراین در طول ۲۳ سال «استقلال» دولتی تحت حاکمیت الیگارشها و   ملی گرایان، بشدت تخریب شده است. در نتیجه، بحران در اوکراین     بمرحله حادی رسید، و پس از آن  به جنگ داخلی کنونی فراروئید.عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

   عدد  چهل ودو  - غمستانسرا                                             جیلانی لبیب 

چهل و دو،
 هشتاد و نه،
 نود

عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

  اوضاع در وزیرستان شمالی و جنوبی و عملیات ناکام حکومت پاکستان    احمد سعیدی

بعد از وقوع حوادث المناک یازدهم سپتامبر سال (2001) در واشنگتن و نیویارک که جان هزار ها تن را به کام مرگ فرو برد جامعه جهانی وادار به آن گردید تا در برابر دشمن که در برابر تمدن بشری دست به جنایات زده عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

  بیکاری یا مرگ تدریجی درافغانستان !                    عزیزه عنایت

ملت افغانستان، باآنکه درهیچ دورۀ قدرت های سیاسی گذشته بصورت عموم صاحب شغل وکارمناسب نبوده اند ، ازهمین لحاظ درهرزمان فقرگسترده دامنگیر،بیشترینمردم ما بوده است .تعداد محدودیکه درکارهای زراعت،عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

    وطن پالنه که جهان پالنه؟ کوم څه لمړيتوب لري؟                                 ش،حصین

وايي چې سید جمال الدین افغاني دخپل عمر په څلويښت کلنۍ یا دهمدې  عمرپه شاوخواکې د پاریس په وینیان  کې ژوند کاوه، همدلته یوامریکايي ژورنالیست چې په نیویارک کې دیوې ورځپاڼې مشر چلوونکی هم وعزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

   " قانون" حقوق و امتیازات اعضای شورای ملی از اساس باطل است!

در روز های اخیر که افغانستان آماج دور جدید از تجاوزات قرار گرفته ، فعالیت شرارت پیشه گان در مجمو ع کشورگسترش یافته ، همه روزه هموطنان عزیز و بیگناه ما بخاک و خون کشانیده میشوند، بحران اعزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

  قابل توجه نامزدان محترم ریاست جمهوری:                                  عبدالصمد ازهر

مردم افغانستان  بدون هراس از تهدیدهای مرگ و قطع اعضای بدن،   با عزم و اراده ی متین، به خاطر نه گفتن به  طالب و جنگ، در انتخابات ۱۶ حمل بیباکانه اشتراک ورزیدند و حماسه یی را آفریدند که موجب حیرت عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

 نقش منشور و حقوق بین المللی در قبال محکومیت اقدامات مسلحانه اسراییل در نوار      عبدالا حمد فیض

درین روز ها بشریت یکبار دیگر شاهد خشن ترین ، بیرحمانه ترین و گسترده ترین تجاوز وحملات توپخانه ای و هوای با پر تاب بمب های با قدرت کشتار جمعی اسراییل در قلمرو خود مختار فلسطینی در نوارعزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

      بدمستان                                                      عبدالوکیل کوچی

دید یک روز   یکی رهگذری
که فتادست به گل و لای خری
از ترحم به  نجا تش پردا خت

عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

 ناز وطن ـ گل ناز محبت سپهر همدلی                                   رسول پویان

عشق در دل گرفتد فرزانه را مجنون کند
بـا غـزالان آشــنـا در دامـن هـامـون کـند
در نهــاد ســـتــرۀ بــودا فــروزد آتـشــی

عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

  چند قطعه شعر انتخابی از مرحوم محمد ابراهیم " کوهی لشکری"        ع. بصیر دهزاد

انتخاب چند قطعه شعر از پدر مرحومم را بخاطر واقعه دلخراش و ادامه جرایم اشد ضد بشری در ارگون پکتیکا و در عین حال طرح و تصویب قانون حقوق و امتیازات اعضای شورای ملی ، به یکی  به عنوان اهدا بهعزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

  ناز وطن ـ گل ناز محبت سپهر همدلی                                   رسول پویان

عشق در دل گرفتد فرزانه را مجنون کند
بـا غـزالان آشــنـا در دامـن هـامـون کـند
در نهــاد ســـتــرۀ بــودا فــروزد آتـشــی

عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

  ســـیــاســـــت - چـه دهـل و چـه دنگ اسـت                                            ودود فضلی

مـن نــدانــم بـرسـیاسـت کایــن چــه مـوجِ فـتـنــه هـاسـت
درمـیـان کـاخ گـیـتـی شـــــور و غـــوغـــا و نـــواســـت
چـهـره ی پـُـرنــــور مـهـتــاب اســت در ظــاهـــر ولــی
عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

 محراب رنگین  - نوشته کن                                                                    نذیر ظفر

صبحدم مــــــحراب رنگین گشته بود
نا لهء تکــــــبیر   غمگین گشته بود
قد ســــــیان پر ریز از گرمای  غم
عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

 امتیاز خواهی وکلا(نمایندگان مردم) وواقعیت جامعۀ ما          کریم - نوجو 

اخیرن مجلس نمایندگان مردم(ولسی جرگه) قانون امتیازات وکلارا بعد از فراغت وکالت به اکثریت نمایندگان حاضر به تصویب رسانده وبرای توشیح رئیس جمهور آماده گردیده است. این بدان معنی است که بعد از ختم یکعزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

 معنی داعش چیست و ابوبکر البغدادی کیست                                            احمد سعیدی

کلیمه داعش مخففی است از ( دولت اسلامی عراق و شام ) این گروه طور که از نامش معلوم است در حال حاضر در عراق و سوریه خیلی فعال بوده و رهبر موجود شان  شخص بنام ابوبکر البغدادی ولد ابوعمر البغدادی است.عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

   آیا افغانستان؛ نجات یافت؟                                                           محمد عالم افتخار

پیشاپیش به مناسبت گشایش هرچند ظاهری ی بُن بست سخت تاریک و بسیار وخیم انتخاباتی که اخیراً وطن و هموطنان ما را در منگنه قرار داده   و مانند بختک و کابوس؛ گلوگاه ها و شاهرگ های مان را درهم می فشرد؛عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

 آیا میتوان خانم پیلای را کنیزک گوش به فرمان خواند؟!                   سلیمان کبیر نوری

هرباری که نام خانم ناوی پیلای را از طریق رسانه های غربی و شرقی میشنوم؛ موی بر تنم راست میشود و ناراحت میشوم.چرا؟این خانم محجوب و دوست داشتنی و قابل احترام که در عکس ها خانم بسیار جدی مینماید، عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

      درخبرهاچه گفته شده؟؟؟                               طنز: زلمی رزمی

در خبرها گفته شده که مجلس نمایندگان به تازگی قانونی را تصویب کرده  که براساس آن اعضای پارلمان پس از دوره وکالت هم از امتیازات   نُه تول انگور) برخوردار خواهند شد.بیائید ببینیم این امتیازات چیست؟مجلسعزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

 بحران انتخابات در گرو فکتور های خطرناک                         نوشته از ع. بصیر دهزاد

من در نبشته قبلی ام چند پیشنهادی را  بر ای  راه های حل ممکن معضله انتخاباتی در افغانستان مطرح نموده بودم که خوشبختانه در چهار روز اخیر  نظریات همانند آن در طرح های پیشنهادی توسط حلقات و شخصیت عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

 نگاهی به نقش اموزشی« ناتو» بعداز2014 و چالش های فرهنگی ان  سید عبدالقدوس سید

برگذاری انتخابات دور دوم ریاست جمهوری در افغانستان که جوهره ای انرا حضورمتمد نانه ای مردم در پای صندوق های رای تشکیل داده بود ٬ با توجه به ارزش نمادین ٬ کنش ها و واکنش ها ٬  تقلب ٬ فساد واقدامات فراعزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

» خدا آن ملتی را سروری داد«که تقدیرش را جان کیری بنوشت!!!         ش، حصین

مضحګه ء بنام دموکراسی ودرامهء اتنخاباتیش با دستور جان کیری وزیر خارجه ء ایالات متحدهء امریکا رنګ دیګروزنګ دیګری ګرفت.روزهای بیقرارانتظار آمد آمد جان کیری به پایان رسید.با رسیدن این نظامی ملکیعزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

   تجزیه عراق به سبک آمریکائی                             ترجمه، معرفی و متمم: ا. م. شیری

معرفی: این مقاله بیش از عراق، بر روی نکات بسیار مهمی در ارتباط با ایران انگشت گذاشته. از این رو، مطالعه آن به همه مدافعان تمامیت ارضی، استقلال، امنیت، ثبات و آرامش ایران توصیه می شود.پیاده کردن الگویعزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

   دغلوبیړۍ په ډوبیدو ده                                                                 ش،حصین

لمریز هجري ۱۳۶۶ کال و،دوخت واکمنۍ لایوڅه په زور کې وه.دهغه وخت دشوروي پوځي یرغل دماتې خبرې هم ډیرې تودې نه وې.واکمنۍ هڅې کولې څو په یوه یابل ډول ځانته ټولنیزملاتړ را خپل کړي. دهمدې هڅو پهعزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

  دامریکا نړیواله خپلسری                                                          منصوراحمد زی  

دامریکی استخبارات دنړی په بیلا بیلو هیوادو نو کی وګړی په تیره افغا نستان  ، پاکستان ، کویت  ، سعودی  ، عراق ، لیبیا  او دنړی نورو هیوادونو کی  دتروریزم تر نامه لاندی نیسی ګوانتنا مو او یا هم دشکنجهعزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

   بازهم یک نظر مهم و کوتاه                                       دکتور طاوس وردک

ببینید افغانستان از چهار طرف از طرف دشمنان داخلی وخارجی محاصره است ، امنیت به کلي نیست وهر روز بهترین فرزندان وطن ( سربازان فدا کار وقهرمان قووای مسلح وطن ما شهید می شوند – هر روز به ۱۰۰ عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

  افکار عمومی، رسانه ها و جنبش:                                 علی صدارت

تعدادی از هموطنان ما به بعضی مسایل بسیار مهم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، کمتر توجه دارند. یکی از علل اصلی اینکه سرنوشت امروز ما این چنین شده، این است که تعدادی از مسایل کلیدی و بسیار عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

 د «افغان شال» په هکله بیلي څرګندوني                                 انجینر داود اڅک   

یوه ورځ مي د اسمائی په سایت کښی د ښاغلي غلام محمد غبار کتاب (افغانستان درمسیر تاریخ) مطالعه کاوه چي ناببره مي سترګی د محترم حمیدالله روغ پر هغه لیکنه ولګیدې چی عنوان ئې وو(یک برسی مجدد عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

  نقش احزاب سیاسی در دموکراسی نو پای افغانستان:                 عبدالا حمد فیض

افغانستان کشوری استکه از بدوی شکست استعمار و حصول استقلال سیاسی در سال ( 1298 ) هجری شمسی ، به عنوان کشور مستقل توسط سلاطین وحکمرانانی اداره ورهبری گردیده است ، که مبنای قدرت وعزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

  چند طنز کوتاه با کارتونهای دیدنی«24»                     حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی 

یک مثل عامیانه داریم که می گویند : نخوردیم از آشش ولی کور شدیم از دودش این مثل بسیار خوب درین مورد صدق می کند که ملت افغان پا را از گلم پدرش بیشتر داراز کرده و شوق دیموکراس غربی و انتخابات آزاد کردعزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

   آمریکای لاتین نمی خواهد پادگان آمریکا باشد                       برگردان: ا. م. شیری

در مجامع اجتماعی- سیاسی آمریکای لاتین سخنرانی اول ماه ژوئیه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در نشست سفرا و نمایندگان دائمی روسیه مورد بحث و گفتگو های جدی قرار گرفته است. علاقمندی آمریکایعزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

نتایج ابتدائی دور دوم انتخابان ریاست جمهوری افغانستان اعلان شد    نوشته کریم پوپل

نتایج ابتدائی انتخابات امروز دوشنبه ۱۶ سرطان اعلان گردید. بر اساس این نتایج، اشرف غنی احمد زی در دور دوم انتخابات برنده است. برای تمامی طرفداران داکتر صاحب اشرف غنی تبریکات خویشرا عرض داشته عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

 نقاط چند به شکل پیشنهاد به اقای داکتر صاحب عبدالله عبدالله       دکتور طاوس وردک

وطندار محترم شما کاندید ریاست جمهوری افغانستان هستید ، شما تصمیم دارین که ریس جمهور مردم افغانستان باشید ، شما نه باید صرف ریس جمهور مجاهدین باشید ،وباز نه باید ریس جمهور حزب اسلامی جمیعتعزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

   مکث به سفر دوکتور رنگین دادفر سپنتا به پاکستان                            احمد سعیدی

رئیس شورای امنیت ملی افغانستان دوکتور سپنتا روز دو شنبه 9 سرطان 1393 با تعداد از خبر نگاران و ژورنالستان داخلی و خارجی نشست خبری داشت در این نشست صادقانه امید ها و چالش های سفر خود به پاکستان راعزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

  تقلب و افتضاح انتخاباتی ، حتک حرمت به تصمیم ، اراده و جهش خود جوش شهروندان کشور 

روند انتخابات دور دوم برای انتخاب یک رئیس جمهور جدید در افغانستان سمت و سوی خود را از یک  مسیر اراده، امید و تصمیم ملت ، انتخاب گذاشتن انگشت رنگین بر برگه راٌی به عوض گذاشتن بر ماشه تفنگ عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

   در باره مسله ملی                                                                         داکتر آرین

مناسبات ملی در افغانستان زخمی دیگری است که تن پرخون این کشور، درد آن را می کشد و در زمان های مختلف محتوی، مضمون و شکل آن همواره تغییرکرده و از هم متفاوت می باشد، گاهی با محتوای دموکراتیک و عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

طنز : تا باد هرچه بادانوشته                                                             عبدالصمد ثبات

من و فضلو مهمان بچه کاکایم در باغ شان زیر سایه درخت توت دوغ میخوردیم،قوماندان فضلو که از سابق قصه یی بود شروع کرد: "بچه عموک" قصه کنم تا روز تیر شود.چه وقتهای بود، مفتخر به  خوب عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

 خطاب به نسل جوان آگاه و آینده سازان کشور                            ! میرعنایت الله آشفته 

هموطنان نجیب و امیدوار به صلح، جوانان شرافتمند وغیور که با داشتن انگیزه و نیازمندی های جامعه آگاهانه، مع الوصف همه ملاحظات، نواقص و کمبود ها در پروسه انتخابات!؟ به دو تیم انتخاباتی گرد آمديد، شما بهعزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

 قوای مسلح افغانستان باید یک نهاد مستقل  عاری از کنترول دولت عمل کند نوشته کریم پوپل

قوای مسلح افغانستان باید یک نهاد ملی فاقد ذهنیت سیاسی  بلکه مانند  یک نهاد  اداره کننده دولت  افغانستان عمل کند. در طول تاریخ افغانها با تقبل  مشکلات  قوای مسلح خویشرا به بنیاد گذاشته اند. . ولی پس از تبدیل عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

    راه جنوب روسیه- ایران                                                 برگردان: ا. م. شیری

روسیه و ایران برای همکاری اقتصادی گسترده در همه زمینه ها آماده اند. این همکاری به توسعه اقتصادی هر دو کشور و تحکیم استقلال عمل آنها از غرب شتاب جدی می بخشد. احداث «راه نقل و انتقال جنوب»- ازعزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

  تقلب گسترده در انتخاب ریاست جمهوری یک الگوی خوبی .. داکتر سخی اشرف زی سیدکاغذ

نوشته ای داشتم تحت عنوان " خانه ملت محل تجمع مفسدین واشخاص بی کفایت " که در در تار نگارهای ا فغان در اروپا وامریکاه نیز این مضمون به نشر رسیده است . انتخابات ریاست جمهوری نسبت تقلبات گسترده عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

 عبور از تنگنائی سیاست در افغانستان                                                     احمد سعیدی

در کشور ما افغانستان حقایق تلخی وجود دارد که بسیاری از سیاستمداران سالها بنام مصلحت آنرا در سینه جا داده اند حال فکر میکنم این ذخیره گندیده است وبوی آن به مشام هرکس میرسد.کسی به مردم نمیگوید که چه عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

   هلمند د پاکستان پر پوله بل هلمند وپنځاؤ                               نظرمحمد مطمئن

د هلمند او وزیرستان جګړې هم مهاله پېل شوي، روژې ته لږ ورځي پاتي وي، د وزیرستان په کلیو او بانډو د پاکستاني پوځيانو له خوا هوايې بمباري پېل شوه. د وزیرستان خلکو ته د کورونو څخه د وتلو وخت ورنه کول  عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

  بیانیه "همبستگی ملی جمهوری‌خواهان ایران ( همجا)" در مورد عراق/داعش   علی صدارت

چه کسی می‌تواند به آسانی قبول کند که سرزمینتمدن‌های دیرینه و پربار خاورمیانه چون سومر، آکد و آشور که در دورانی بخشی از قلمرو هخامن شیان ، سلوکیان،اشکانیان و ساسانیان محسوب می شده در قرن بیستعزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

 گشایش رمزی که اشخاص و کشور ها را به معرفی میگیر د             سلیمان کبیر نوری 

تداعی فی البداهه ی رمزی، ذهنم را آنن دگرگون ساخت و خودم را شگفتزده... که ای وای اینکه، جامعه ی جهانی چرا مردم و کشور مان را    از طاعون تروریستی ی طالبی ظاهرن نجات داد؛ اما بازهم چرا طی یک عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

  د کرزي حکومت او اشرف غنی احمد زي ته خبر دارۍ           دکتور طاوس وردک

د هلمند او وزیرستان جګړې هم مهاله پېل شوي، روژې ته لږ ورځي پاتي وي، د وزیرستان په کلیو او بانډو د پاکستاني پوځيانو له خوا هوايې بمباري پېل شوه. د وزیرستان خلکو ته د کورونو څخه د وتلو وخت ورنه کولعزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

 یولسمه (۱۱ مه ) د سرطان ۱۳۹۳کال د افغانستان د خلکو د ازادی او نیکمرغۍ ورځ دکتور طاوس وردک

قدرمنو هیوادوالو دوه مهم شیان غواړم در ته تعریف کړم ( عقل او منطق زموږ اکثریت خلک تر اوسه ددغو دواړو په فرق ډیر ښه نه پوهیژي ، زه دلته غواړم ډیر مختصر په دغو دوو مسایلو تاسې ته معلومات وړاندېعزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

   نباید به بهانه انتخابات با سر نوشت مردم بازی کرد                             عبدالو کیل کوچی

آنجا که زور سا لاري وتقلب حکمفر ماست و آنگاه که مردم در گرو ستمگران قدرت مند قرار داشته باشند ، مردم سرنوشت بهتری نخواهند داشت. تحلیل او ضاع سیاسي کشور نشاندهنده آنست که مردم افغانستان عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد