WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات اقتصادی فرهنگی  سیاسی وفلسفی

 

   بیاد آور...!آزار!                               عارف  شریفی نژاد

 

«بیاد آور...!»

 

بیاد آور شـبی که بود شبخــند

 چه زیبا میزدی با غمزه لبخـند

 

 چه خوب با دست پر مهرت تنم را

 به روح زندگی میـدادی پیــوند

 

 همان شب که نگــاهم را کشیدی

 به رخسارِ چو ماهِ خویش در بند

 

 شـبی که کفـــترِ آشفــــته ام بود

 به پشت بام مهرت شاد و خرسند

 

 شبی که حمله کرد عشقت بمن چون

 ملالــی دشمنش در دشت مــیوند

 

 شبی که گفتمت: من می پرسـتم

 ترا ای جان من! بعد از خـداوند

 

 به یاد تو و آن شب زنده هســتم

 مرا در عصمت عشق تو سوگند!

 

ببخشی گر ز یادم رفـتی روزی

 که چترِ مرگ بر من سایه افکند

  

آزار!

 مـــرا این ناکسان آزار دادند

 به ناحق، درد و غم بسیار دادند

 

 بپاسِ آنهمه تکریم و حـرمت

 بجای گل به دستم خــار دادند

 

 شکستند خاطـر آزرده ام را

 برایم یک دلی افگـــار دادند

 

 برای کشتنِ مرغ غـــرورم

 سرش را در تنابِ دار دادند

 

 ندیدند خویشتن یک دفعه حتا

 که آنچه را بمن صد بار دادند

 

 عارف شریفی نژاد/ چغچران

22/2/1392

 

  

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید