WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی

 

    سرزمین من سکوت سرد                                                     آرین.مایلی

آمال و آرزوی منی سرزمین من

مقصود جستجوی منی سرزمین من

همواره رو به سوی تو دارم به هرمسیر

پیوسته  روبروی منی  سرزمین من

شعر مرا به قالب عشقت گرفته اند

مضمون گفتگوی منی سرزمین من

عشق تو شرح حال پریشان خاطرم

تفسیر مو به موی منی سرزمین من

من دوست دارمت ز خودم نیز بیشتر

چون گوهر وجود منی سرزمین من

نامت بلند مایه چو بر قلب  آسیاه

عشقی فراتر از کلمات و کلیشه ها

ای زادگاه رستم و سهراب نامدار

مانند آبروی منی  سرزمین  من

باز در آغوش شب این شعر پنهان می شود

 

ماه در بزم فلک نا خوانده مهمان می شود

 

تازه میگردد هوایش در حریم خاطرم

 

گریه هایم با سکوت سرد پنهان می شود

 

بی اراده می برم خود را به سوی تیره گی

 

روشنی از این دل غمگین گریزان می شود

 

بار تن بر دوش من بس جان گرانی می کند

 

زندگی در چشم من مانند زندان می شود

 

می کنم محکوم قلبم را به جرم  سادگی

 

با چنین جرمی مجازاتش چه آسان می شود

 

آرین.مایلی

     

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید