2013/03/19

پسرلـــیه کــه راځـــــې،دشنـــــوپیالــــو سره راځه

پـــــــرلــــورزمــــوږدګلـــــشن ،دتــــرانـــوسره راځه

یـــوازی دظالمانـــو،سیـــمـــــی تـــــــه مــه ننـــــوزه

وخــواروپرګـنوته ،دنوې زیری اووږمو سره راځه

خـوشحال که غمجن زړونه ،ډک په عطروکه بڼونه

دګل او ګلاب مــــل ،دســـروغنچــــوســـــره راځه

وږمی چې خپره وی ،پرجګوغرونوشنودروباندی

زموږکلی ته هـم یو وار، دسندرواونغموسره راځه

نه سری وینی نه جګـړی وي،زه عزیز دغه تل غواړم

زمادګـران اولس پرلور،دسولی اوپلوشوسره راځه

پسرلــــی راغـــی تـــوبـــه به ،خـــامــــاخــا زه مـــاتــــــومه

ســـاقــــی دګلـــــو مـــوســــــم دی، ستالــــمــنه ټینګــــومه

هــــــاتقــواچــــې زاهـــید،راښــــودلــی نـــورمې بس دی

دوصـــال ورځ اوس راغـلــی،نن به ځـــان زه مســــته ومــه

هنـــــګامــــی دبلــــبـــــلانــــــودچــــمــــــنه راولاړســــــــول

هـــره خـــواســـازاوآهنګ دی ځــــان مطـــرب ته رسومه

مــــړاوی څانګی ټول غوړیږی،غنچي دګلانوخــــــاندی

زه دعـــطـــــروخـــوشـــــــبـــــوی ،په ګلستان کــې لټومه

سري جامی غاټولو واغــوست ،وریځی پرغرونوژړیږی

ګـــریوان زما په اوښکــولـــوند دی ،چې جانان تل یادومه

کــه پرســرمـې دجــانان دحــــسن سیوری راخــــپورســـی

هاسپین مخ نازک شونډان یې،(عـزیـز)تل ورښــکلومه

زموږپرلور

قرار قرار پسرلی را رسیږی

پرهردماغ

دباران بوی دوښو بوی دخاورو بوی

ډېرښه لګیږی

باران ټول دوني څانګی پریوی

باران نری نری پر څانګوباندی اوری

څانګی پاک وی سپیڅلۍ کوی

اسمان شین

وريځی سپین بخنه

دونوزرغونې پاڼۍ

دګلانوعطرونه

دباد رقصونه

دبلبلانودخوښی اودخوشحالی نغمی

دمستوکوترودمستی بانډارونه

زموږپرلور

قرار قرار پسرلی را رسیږی

مرحبا ددوران په حال اواحوال باندی

مرحباپربیدیا او دشنواوبوپرچينيو باندی

مرحبا دګلانوپرغوټيو باندی

چې راغوړیدلی دي اوخاندی

مرحبا پرښکلو اوښایستو

پیلغیوانجونوباندی

چې په ناز اوکرشمو سره موسکا کوی

مرحبا دشرابو پرها ډک جام باندی

مرحبا دلمر پرزرینووړانګوباندی

ای زما خوارزړګیه!

که څه هم ته ددی دوران

دغمونواومصیبتونو

دتورتم په شان

نه په ورځ اونه په شپه کې

په تن رنګینی جامې نه اغوندی

دمیورنګینی پیالی پرسر نه پورته کوی

د دسترخوان پرمخ

ددی موسم مېوی اوسبزي نسته

پیاله دی باید دمی نابه څخه ډک وای

مګردااوس تش دی

دانوستا بخت اوطالع دی

که لکه ګل ونه رقصیږی

که دغمونوشیشه

په ډبرې مات اوریزمریزه نکړی

نوکیښینه دغمونوپرغمخانه باندی

دمصیبتونودغونډیوترڅنګ .

عزیزاحمد خوارمل

بیلجیم دانتورپين ښار

        

 

به بقیه گزیده های مقالات عزیز احمد خوارمل کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد