2012/09/11

 

دیده ای من محرم    دیدار نیست 

از تحیر لحظه ای هوشیار نیست 

 

میتوان  آسوده   سیر     بوستان 

دیده ای من در خور دیدار نیست

 

در دل صد  پاره ام    ای نازنین 

جز خدنگ زخم تیر و خار نیست

 

می برم  ازدیده ات   کیف   شراب 

همچو من کس را می سرشار نیست 

 

در حضور قد  سروت ای نگار 

هیچ قدی  لایق    اظهار نیست 

 

بسکه    پیچیدم   به   فکر کاکلش 

شش جهت در دیده ام هموار نیست 

 

از  جفای   رهبر   از ظلم  عدو 

کشوری چون کشورم بیمار نیست 

 

در میان عشق بازان چون "  ثنا  "

خسته  و درمانده و   بیمار نیست 

 

درگرفتم ،سوختم دیدار  نیست 

راز دل را محرم اسرار نیست 

 

سربه زانو خلوت غم ، جای من 

بارغم  را غم  شریک و یار نیست 

 

درد مهجوری  توان  از کف ربود

مثل من آشفته حال  و زار نیست 

 

دوش رفتی  از برم دل خونگریست 

نظم و ترتیبی مرا در کار نیست 

 

شد "  دروگر  "را مسلم  این سخن 

دوستی  بالا تر از دیدار نیست

----------

ارسالی : عزیز فاریابی

 

    

 

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد