WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات دکتر بیژن باران

 

  یلدا ـ میهن2 ـ حبس                                                                     دکتر بیژن باران  

 

یلدا

دکتر بیژن باران

روزی می رسد

دیوار ترک دار فرو می ریزد

ما از این سو با شور

شما از آنسو با شادی

زیر فوج کبوتران آزادی

بهم می رسیم

با جهان و همسایگان

آواز می خوانیم

با هم می رقصیم

جامهای سبز

شراب سفید و سرخ

بهم می دهیم.

یلدای زمستان 100 ساله سرآید.

030212

 

میهن2

دکتر بیژن باران

 

100 سال است.

سالی نمی گذرد-

رهروان عدالت در جهان

با آرمان "چه" پیش می روند در خیابان.

 

سرخ پرچم میهن من

فانوس دریایی برج آینده ماست.

سفید پرچم میهن من

در میدانهای پرجمعیت صلحجو در اهتزاز.

سبز پرچم میهن من

برای اتحاد ماست.

 

اکنون قایق دقایق حقایق

در بهار عربی

به منطقه ما رسیده است.

110211

 حبس

دکتر بیژن باران

 

زندانی سیاسی

عشق است؛ پشت دیوار می سوزد-

تا به جامعه نور آزادی برساند.

 

زندانی سیاسی

صلح است در بند دشمنان صلح.

 

زندانی سیاسی

با مغز و دستانش

یار عدالت است.

دمکراسی او عشق به دیگران؛

صلح با دیگران است.

 

زندانی سیاسی

آگاه به کرامت انسانی

شهروند مسئول جامعه و تاریخ است.

 

زندان تبعید آزادی است.

022012

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید