WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات دکتر بیژن باران

 

    2 شمع                                                                              دکتر بیژن باران

   

ما 2 شمع ایم از هم جدا-

تو بر کرانه های خلیج

در تب آزادی می سوزی.

من از تو دور

در سواحل اقیانوس آرام-

در تب تو می سوزم.

 

تو گذشته منی.

می خواستم با آینده ات باشم

ولی انگشت سرنوشت

بر لوح تقدیر نوشت:

از تو دور باشم.

112110

  

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید