WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات دکتر بیژن باران

 

    استبداد                                                                                  دکتر بیژن باران

   

دیر یا زود
در میهن باز می شود.
دیر یا زود
میهن باید بگزیند
در چه قرنی می زیید.
 
باد شمال می وزد-
مرگ برگ درختان
از تب زرد خزان.
 
آنچه روی تخت می ماند-
سرد تن راس بخاطر مرضی برخاک سرد.
 
از زندانهای تاریک و تب
جوانان شریف و بااستعداد
زیر شکنجه و تازیانه اند.
آنها نمی توانند در آزمایشگاههای علمی
پژوهش امراض
مداوای بیماری
ژنوم انسان را ترسیم کنند.
 
استبداد ویروس جامعه است
استعداد را فاسد؛
خائنانه یاخته را خنثی می کند
هلاک پیآوردش است.
نخست مرگ یاخته؛
سپس عدم علاج مستبد.
 
استبداد
نه تنها وجدانهای بیدار را هلاک می کند
بلکه در انتها
مستبد را هم از مرض می کشد.
مرضی که می توانست
بوسیله جوانان زندانی
به کشف و شفا انجامد.
 
در جامعه آزاد و مردمی
استعدادهای زندانی نشده به احراز
جایزه نوبل پزشگی، شیمی، زیست شناسی می رسند.
 
دیکتاتور برخی از قوانین را می پذیرد.
خودکامه 2 برادر حریص حشری
اقتدارگرا و انحصارگر دارد.
او با استبداد خودکشی می کند.
خودکامه گی دائم العمر بن بست است.
بدیل برای خود برای تداوم ندارد.
خودکامه یا می میرد، محاکمه می شود
فرار می کند، اعدام می شود.
چون مادام العمری عتیق، مذکر،
غیرادواری، غیرانتخابی، غیرتخصصی است-
تنها در انتها
سقوط می کند.
خودکامه کشور را ملک طلق خود دانسته
از خزانه ملی،
مخارج سالانه اش بیسقف است.
خانواده خود را سرویس می دهد.
نهادهای مدنی را عقیم می کند.
منقدین را زندانی و اعدام می کند.
خودکامه عیاش، حریص، ناشکیباست.

022112

‏20‏/07‏/2012

  

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید