WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات دکتر بیژن باران

 

   تولد تو -  یادت مرا ترک نمی کند -  ترا من چشم در راهم*            دکتر بیژن باران

تو ماندگاری

نه با یادگاری

با زندگی ات.

 

بیاد زادروزت.

روزی نمی گذرد

که دلتنگ تو نباشیم.

شب 7 تو -شمع آجین مهراب عشق

7 سال انتظار

17 سال انتظار

27 سال انتظار

عدالت نرسید.

 

فرشته چشم بسته ترازو بدست

گریخت از ساختمان داد.

عدالت در برابر تو خورد شکست.

ما دل شکسته از این شکست.

ما در انتظار عدالت-

100 سال صبور.

 

ایمان ما آرمان ماست؛

توان ما

انبوه کار.

روزی پاسخ این بیداد باشد، آشکار.

با درفشهای سفید، سرخ، سبز-

افراشته در صفوف کار.

آنروز عدالت، آسودگی ماست.

بیداد را چون سیاهی شب نهایتی باشد.

122412

تو ما را ترک کردی.

ولی

یادت مرا ترک نمی کند.

 

وداع تو ناگفته ماند-

در آن شب خزانی

با باد برده شدی.

 

اکنون خاطرات تو-

برگهای گل یاس

شکوفه درخت پیر گیلاس-

در باد بهاری دور می شوند.

 

دو باره در بهار در راه

یاد تو زنده می شود-

با شکوفه یاس و گیلاس

شکفته در باد بهاری،

نوازش خورشید

در دور مکرر فصول گذران.

 

عکس تو از دیوار-

با رقص ابر بر آب استخر

می کند انگشتان بلور باران پدیدار-

تصویر ترا

در دایره در دایره در دایره.

 

سایه تو از باغ

بخواب ما می آید با لبخند آفتاب.

 

تو ما را ترک کردی.

ولی

یادت مرا ترک نمی کند.

122412

   

تو آسمان را نوازش می کردی.

برای ما از بهار در راه می گفتی-

از پرستوهای پشت کوهان تپه ها

در شفق شنگرفی.

برای ما از اساطیر پهلوانی هزاره های دور-

درفش چرم کاوه

کماندار ستیغ دماوند، آرش

آرمان ستاره سرخ مزدک

تا سبز جنگل و برق حیدر

دادگاه شکری و خسرو

قامت افراشته شقایقهای تیر

حمید و سعید.

عشق آنها را برد

تا مرز ایثار جان.

 

در کهکشان مینو

با خورشیدهای خوشه ای.

جادوی نور سحر

پس از زمین ظلمات یلدا-

با قاچ هندوانه، قوقوسی انار،

دوری قاووت، خشاش بیشمار

پارچ سرخ شراب

غزل حافظ

کاسه آجیل

اتاق پر از صدای حرف

شکوفه های برف.

 

در پس ردیف تبریزی بی برگ

شاخه ها در انتظار

انفجار رنگ و رایحه بهار-

خنده بر یخ- کبود ظریف زعفران،

خانواده قد و نیم قد بنفشه.

 

ظهر سفید خورشید

با مخفی سایه ها.

پیشاپیش ردیف بید-

تو رقص آتش می کردی.

121212

*مطلع از نیما.

  

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید