WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات دکتر بیژن باران

 

     نام اعدامی                                                                   دکتر بیژن باران

ضایعه نبودت نشت می کند.

غم غروبت بمسافت دور سفر می کند.

با مرور خاطرات تو:

صدای خنده ات موسیقی مهتاب؛

عطر یاس در نسیم سحری بود.

حتی مردگان آنرا می شنیدند.

 

وقتی در آیینه نگاه می کنم-

صورت ترا می بینم.

در برکه آب می نگرم-

چهره تو پدیدار می شود.

ابرها را نظاره می کنم-

سیمای فرهمند شجاعت سرت

با موهای آویزان را در حرکت می بینم.

وقتی چشم برهم میگذارم

تو در خواب ظاهر می شوی.

صدای تو بگوشم می رسد.

در زمزمه ی شاخه های 4 فصل شهر-

سبز تابستان، آتش خزان، سکوت سرد زمستان-

پرستوها نامت را به بهار می برند.

 

ترا تا گورت دنبال می کنم-

که در آن فرو رفتی

دیگر بیرون نخواهی آمد.

 

قتل تو در ذهنم، صفحات مجازی شبکه اجتماعی،

اخبار نشریات- هی دوباره مرور می شود.

لحظه ایکه ربوده شدی-

قتل تو بوقوع پیوست.

زیرا نظام قتل

آشنایانت و آیندگان را هم مجروح کرد؛

بر عاشقانت زخمی ژرفتر از سکوت زد.

 

اعدام ترا 2 بخش کرد.

کسی که پیش از اعدام مخفی بود.

کسی که بعد از اعدام شهره جهان شد.

 

مدتی خانواده بجای "اعدام"

"تصادف" در محاورات بکار می برد.

تا سرانجام زبان شفاف شد؛

بر ممیزی و پاکسازی فایق آمد.

در زندگینامه تو "اعدام" جای مرگ را گرفت.

نام اعدامی به تاریخ پیوند می خورد.

 

عکس تو در جهان تکثیر مکرر می شود.

کسانیکه ترا ندیده اند

در باره ات نظر می دهند.

آنها با شگفتی و غرور

بتو ابراز مهر می کنند.

امید به عدالت در آنها موج می زند.

 

زخم نبودت مرهم ندارد.

تو به تاریخ پیوستی.

قاتلت به زباله دان تاریخ اسقاط شد.

 

برای هر اعدامی

بشمار پنجه برگ چنار مجروح بجا می ماند.

آنها از سوگ تو آهسته می سوزند.

پس اعدام تو، آغاز قتل همه شد.

شعاع صدمه اعدام

به دورتر از محل قتل می رسد-

به تمام کسانیکه ترا دوست داشتند؛

به آیندگان با حس آزادی و حقیقت.

 

کودکان ما زندگینامه و عکس ترا

به زبانهای دیگر تکرار می کنند.

شیفتگان آزادی آنرا تکثیر می کنند.

 

عکس تو از اتاقت

به نقاط دور در جهان مجازی سفر می کند؛

در جلسات حقوق مدنی بر دیوار نگران می باشد.

 

شجاعت تو با درفش آزادی بدست

از سلاله اساطیری کاوه و مزدک

در ما کرور غرور می آفریند.

 

آیا اعدام ابدیت است؟

نام تو در هیاهوی دوران

فریاد می شود در خیابان.

ترا تاریخ بیاد دارد.

در حالیکه کشته شدن مرگ است؛

فراموشی در پی دارد.

 

وقتی فرزندان

از پدران و مادران از تو می پرسند

پاسخ سریع است:

استبداد منجر به اعدام شد؛

نام اعدامی در تاریخ ثبت می شود.

برای شکوفانی آزادی-

اعدام ملغی باید گردد.

033113

   

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید