2018/03/04

سیدداوود مصباح

سیا درافغانستان

درافغانستان هفتاد هزار تن ازکارمندان سیا به نام ها و اشکال مختلف و برنامه های پنهانی فعالیت دارند که از خطرناک ترین بخش پروژه امپریالیسم امریکا در این منطقه ای از جهان فعال است . از زمان اشغال افغانستان سیا با برنامه های فوق سیری کارمندان بسیار آزموده ای خود را وارد این کشور نمودند . برای این که با یک نگاه سیا را بشناسید ، از زبان رالف مگ گی هی بخوانید . { رالف مگ گیهی یکی از باتجربه ترین کارمندان سیا است که به مدت 25 سال مسئولیت فعالیت و کار سیا را در جنوب شرقی آسیا مدریت می کرد و می گفت که : سیا را نمی توان سازمان اطلاعاتی نامید ، بلکه این سازمان در واقع بازوی پنهان مشاوران سیاست خارجی جمهوری امریکا است .

 1 این کامند سیا ممکن نمی دانسته و یا نخواسته که افشا کند ، در صورتی که یک بخش بالایی سازمان سیا مستقیم به بازوی اجرایی کانون توطئه های ضد بشری ( نظم نوین جهانی ) یا ( حکومت پنهانی جهان ) می باشد . وظایف و مسئولیت های این بخش مافوق سیری و تابع مقام های ریاست جمهوری و نمی باشد . بطور مثال ترور شخصیت های عمده و تأثیر گزار جهانی تا کنون که توسط این بخش اجرا گردیده به هیچ صورت به روئسای جمهور امریکا گزارش نشده و حتی ترور شخص کندی به دستور مستقیم کانون... مورد اجرا قرار گرفت . از مهم ترین جنایات سازمان سیا در دهه های گذشته می توان به عملیات های نا فرجام در ترور فیدل کاسترو و ترور چه گوارا مسموم سازی یاسیرعرفات ، عبدالعزیز حکیم و ابتلای بسیاری از رهبران مستقل و ضد امپریالیست کشور های مختلف به ویژه در امریکای لاتین به سرطان از جمله چاوز ، فرناندولوگو ، دیلما روسف ، لولاداسیلوا و کریستینا کرچیز  و همچنین قتل پاتریس لومومبا ترور سالوادورآلنده رئیس جمهور سوسیالیست شیلی در جریان کود تای 11سپتامبر 1973 اشاره کرد ...

2-  در کود تای ضد حکومت دکتر مصدق در ایران تقریبا علنی سازمان سیا دست به فعالیت و خرابکاری زد و با همکاری سازمان اطلاعاتی انگلیس در بین اوباشان شهر تهران پول و اسلحه تقسیم کردند . منشأ تمام جنایات ضد بشری ( نظم نوین یا حکومت پنهانی جهانی ) می باشد که بعضی از چهره های آن شناخته شده است ، مثل : کسینجر ، برژنسکی ، دیگ چینی، کاندولیزارایس ، دونالدرامسفلد و خلیل زاد ووو. چهره های شناخته شده کانون توطئه های ضد بشری در حمایت مالی بزرگترین کمپانی های امریکایی قرار دارند و بنام مشاور میلیونها دالر به اصطلاح حق المشوره می گیرند . منجمله همین خلیل زاد از کمپانی نفتی یونیکال پول دریافت میدارد . حال که نام خلیل زاد مطرح شد ، بد نیست که یک دو پروگراف راجع به جناب ایشان هم بخوانید : زلمی خلیل زاد متولد 22مارچ 1951برابر به 1330خ در شهر مزار- بلخ

 بر آمد سیاسی :    زلمی خلیل زاد از جمله مامور تغییر منظر سیاسی خلیج فارس و آسیای مرکزی بود . وی از سالهای 1980م و اوایل سالهای 1990م به عنوان مشاور عمدهوزارت خارجه و پنتاگون در جنگ ضد شوروی در افغانستان و مسایل منطقه بستگی داشت . در سالهای 1990م در دوران حکومت بیل کلینتون این خلیل زاد بود که با تهیه ی سندی به نام کتاب سفید در باره افغانستان خواستار دخالت مجدد امریکا برای تغییر وضع در افغانستان شد . خلیل زاد پس از سقوط طالبان چهره دولت امریکا در قبال اوشاع افغانستان بوده و بحیث نماینده ویژه و سفیر امریکا در تحکیم دولت حامدکرزی توجه کرد . خلیل زاد در دولت جورج بوش در اشغال افغانستان و عراق  مشوره دهنده و رهنمای اشغال گران یانکی ها بود و نقش سلمان پارسی را در اشغال تیسفون پایتخت ساسانیان توسط اعراب در 637م بازی کرد . زلمی خلیل زاد از عوامل نزدیک به دیگ چینی و طرف اعتماد گروه معروف به بازها در دولت بوش محسوب می شد . در محافل واشنکتن به او شاه زل می گویند و در موقع سفارتش درکابل اورا نایب السلطنه می خواندند . وی در زمان حکومت طالبان مشاور کمپانی یونوکال بود .  

  تقش سیا در تولید و ترافیک مواد مخدر در افغانستان :   

 { در این زمینه مقاله ای پژوهشی استاد صباح را در سایت اصالت باید خواند }که در یک بخش آن به نقل ار گلوبال ریسرچ ( یکی از پایگاه های خبری و تحلیلی پرخواننده در کانادا ) به قلم شروودرز امده که

 امریکا سالانه پنجاه میلیارد دالر از کاشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان کسب در آمد می کنند       

  همچنان تولید مواد مخدر در افغانستان در 2001م 185تن بود که در 2006 به 6100تن افزایش یافت و در 2017م به هشت هزارتن گزارش گردیده . تا 2015م در حدود 224هزار هکتار زمین زیر کشت کوکنار قرار گرفت که تنها در هلمند 103240هکتار زمین زیر کاشت کوکنار قراردارد . . .   در تارنمای گرین پاریل چنین امده است : فروش مواد مخدر بعد از تجارت سلاح و نفت ف سومین منبع عایداتی بزرگ کارتل های بین المللی محسوب می شود . عایدات سالانه مافیای بین المللی مواد مخدر حدود 390 تا 500 میلیارد دالر تخمین شده است . بر اساس تخمینهای صندوق وجهی بین المللی ایم .آی .اف سالانه از 500بیلیون تا 1،5تریلیون دالر ار درک مواد مخدر پول شویی شده ووارد بانکهای جهان می شود که 2،5درصد عاید کل جهان را تشکیل می دهد . بدین اساس قاچاقچیان بین المللی مواد مخدر پنجمین قدرت مالی جهان را می سازد .  قاچاق بران افغانستان سالانه 3/1تا 5/1میلیارد دالر سود برده اند . بر اساس ارقام منتشره بانک جهانی حدود 6/2تا 7/2میلیارد دالر سالانه از مدرک پول شویی عایدات مواد مخدر به بانک های افغانی واریز می گردد که27درصد عاید ناخالص ملی ( جی.دی.پی ) کشور را می سازد . گرین پاریل

 3   یک بخش از سازمان سیا که در قلم رو فرمان ریاست جمهوری امریکا قراردارند دست اندر کار مدیریت موادمخدر و خرابکاری و ترور شخصیت های ضد امپریالیستی می باشد . به مراتب در گزارشها آمده است که عاید امریکا از سهم مواد مخدر افغانستان به مراتب بشتر از مصارف آن در این کشور است.

 سیا بازی های سازمان سیا در افغانستان :  

سیا، علاوه بر این که دست سران دولت نام نهاد افغانستان را در تولید وخرید و فروش مواد مخدر نادیده می نگرد ، برای اجرای پروژه های سری امریکا در افغانستان دست به یک سلسله تحرکاتی می زنند که برای شرکت سهامی نفاق ملی مصروف کننده باشد تا اذهان عامه به واقعیت های عینی معطوف نگردد . تذکره های الکترونیکی ، قدرت نمایی های کابل و بلخ و مافیا بازی تیم ارگ و قوماندان عطا و اوردن گل بیدین حکمت غار و فراخوانی تروستان طالبی و سخنان بی ربط و تحریک آمیز اشرف غنی احمد زی و رجز خوانی حامد کرزی ، این آشفته بازار پر تناقض را آشهته تر نموده و این یکی از کارهای سازمان سیا است . تا اذهان عامه متوجه این شعبده بازی های موجود سران باند های در قدرت باشد . امریکا در کنار معدن اورانیم در خانشین هلمند میدان هوایی درست کرده و توسط هلیکوپتر های که چهل تن وزن را حمل می کند و بدون پلوط است ، هرروز در بارگیری و انتقال مواد معدنی خانشین هلمند می باشد و مردم این کشور را به  بازی هویت و جنگ های نیابتی و نفاق افگنی مصروف ساخته است . در رسانه های اطلاعات جمعی و تارنما ها انترنیتی و هم از اظهارات نمایندگان ولایت هلمند در شورای ملی به تکرار تذکر داده شده که امریکا 

مصروف استخراج و انتقال اورانیم معدن خانشین هلمند می باشد که منجمله سایت حقیقت که در سایت سپیده دم ناشر اندیشه های دموکراتیک مردم افغانستان هم نشر شده است چنین می خوانیم : در ساحه خانشین ولایت هلمند قرار تخمین جدید ناسا ذخایر اورانیم ، توریم ، به اضافه فاسفورس 5/3 میلیون تن متریک وجود دارد که تا حال مقدار 4/1 میلیون تن متریک را امریکا استخراج و انتقال داده اند . سیستم تشکیلاتی سنگ های مگماتیک و خصوصیات مماثل معدن خانشین با سایر نقاط جهان بیانگر آن است که در عین شرایط کانی های چون بیرایت ، فلورایت ، نفلین و عناصر نادره چون بنیوم ، تانتالیم اورانیم بوجود آمده است . سازمان سیا این مردم بیخبر از خود را مصروف می سازد و منایع و ذخایر اساسی شان را غارت می نماید .

 موضوع معادن افغانستان بسیار عمده و در خور دقت است . کاشت کوکنارو ترافیک مواد مخدر ، تروریسم و جنگ های نیابتی و بر سر قدرت نشاندن افراد وابسته به سیا درکشور و قتل و غارت و اداره فاسد و همه همه موقتی است و سرانجام راه نجات وجود دارد و نیروی راستین ملی ظهور می کند و تجاوزگران خارجی رااز سرزمین بیرون ومزدوران داخلی آن را از صفوف مردم تصفیه می کند و چنین روز آمدنی است . ولی به تأسف که غارت معادن جبران ناپذیر است و به هیچ صورتی جبران نمی شود . وطن فروشان جهادی و تکنوکرات های وابسته به سی .آی .ای ( سیا ) به معنی واقعی کلمه وطن فروش و خائین به مردم میهن و آب و خاک میهن می باشند . اشرار افغانستان در چورو چپاول دارایی های ملی و مردم از زمانه های به اصطلاح خود شان جهاد عادت داشتند و دارند ، اما این تکنوکرات های که با کسب عضویت سازمان سیا در حاکمیت و قدرت دولتی دست یافته اند ، می بینید که چگونه بی شرمانه ووطن فروشانه نظاره گر غارت منابع معدنی و طبیعی افغانستان توسط امریکا می باشند . از معدن اورانیم خانشین هلمند 4/1 میلیون تن متریک توسط امریکا انتقال داده شده آب از آب تکان نمی خورد و هیچ صدایی بلند نمی شود . این است نمونه حکومت جهادی (!) و تکنوکرات اعضای سازمان سیا و ایم شش انگلیس و آی .اس.آی پاکستان . تا حال هیچ حزب و سازمانی و گروهی از بابت غارت معدن اورانیم خانشین دست به اعتراض نزده اند و حد اقل رخ داد این مصیبت بزرگ را برسی. گزارش نکرده اند . درصورتی که معادن و منابع متعلق به نسل آینده این آب و خاک است و کسی حق ندارد که بروی مصلحت امپریالیست های امریکا و انگلیس و چند روزه شراکت در قدرت و حکومت از چنین غارتگری عظیم چشم بپوشانند و در آینده پاسخ روشن دربرابر دادگاه ملی مردم افغانستان نداشته باشند . فردا آمدنی است و دادگاهی در کار است و سزای جنایات بی شمار عمال جهادی و تکنوکرات وابسته به سیا داده خواهد شد ، اما صد حیف که ثروت عظیم ملی غارت می شود و جبران ناپذیر است . عجب زمانه ای ، امریکا در پایگاه شرارت و تجاوز و غارتگری از آن طرف دنیا آمده ، در افغانستان عدالت و دموکراسی ( ! ) می آورد . درجهان کنونی یک تشکیلات طویل و عریض بنام ملل متحد ایجاد کرده اند که یک لحظه هم که شده از امپریالیسم امریکا و دولت امپریالیستی آن نمی پرسند که قوای شما در افغانستان چه می کند ؟ چرا در افغانستان حضور دارید و روی کدام قرار داد و مجویزی معادن اورانیم خانشین هلمند افغانستان را استخراج و انتقال می دهید ؟ این شکل تاراج و غارت عریان در کجای حقوق بشری است ؟ واقعا افتضاح است . این حد رسوایی و تجاوز و غارتگری بی سابقه می باشد . از حقوق دانان ، احزاب و سازمانهای سیاسی بیرون از کشور ، شخصیت های ملی و ترقی خواه توقع می رود که نامه مفصل عنوانی این سازمان ملل متحد بی حال بنویسند و بعد از امضاء همه اشتراک کننده گان به ملل متحد فرستاده شود . این یک رسالت ودین وطنی است . درود به همه راه روان راه رهایی

 

 

 

1- کا پیتو لا سیون( سندبردگی ) 1

2 - زبان فارسی

3 - سالی که گذشت

4 - سالروز تاسس حزب دموکراتیک خلق افغانستان

5 - سیا درافغانستان    

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد