2015/05/22

داکتر سخی اشرف زی سیدکاغذ

یکی از پژوهشگران ادبی وتاریخی کشور جهان فانی را در کلیفورنیا  وداع کرد

بنام آنکه به آدمی قدرت تفکر بخشید تا حق را از باطل تمیز دهد وستایشگر حقیقت باشد       

آفریننده ای که عظمت وتوانایی اش نه به وصف آید ونه در فهم گنجد  چه رسد به آنکه قلم وزبان هر قدر رسا وتوانا باشد بتواند به تشریح بیان وصفات وعظمت اش بپردازد پس اورا نیایش میکنیم وازوی یاری میجوییم .

ای تومعبود همه معبود ها            ای ز تو موجود این موجود ها

ای که از ادراک ما بالاتری         هر چه والا گویمت والا تری

آن توانم کو که تعریفت کنم        آن زبانم کو که توصیف ات کنم

دوستان گرامی و وطنداران ارجمند سلام بر شما

بتا ریخ ۱۵ می  ۲۰۱۵ شخصیت علمی ونویسنده عالی مقام استاد کامل انصاری جهان فانی را دور از وطن درهجرت وداع کرد ودرشهریونیون ستی کلیفورنیا بخاک سپرده شد وجمع غفیری وطنداران دوستان ومخلصان وی درمراسم بخا ک سپاری این شخصیت ادبی اشتراک کرده بودند.

وی در بخش ادبی وفرهنگی میراث بزرگی برای جامعه افغان ها باقی گذاشت و فر آورده های  ادبی٫ تاریخی ٫علمی  وتحقیقی وی توسط نوشته ها ٫آثار ٬ کتب ورساله های متعدد در نشرات بیرون مرزی  بخصوص هفته نامه امید وهم در شبکه های اجتماعی وسیاسی انترنتی که دراروپا امریکاه وهم داخل افغانستان نشرات دارند  به چاپ رسیده است مرد با دانش وبا تحصیل بود فارغ التحصیل لیسه  باخترمزار ومدتی هم به حیث معلم وآموزگاردرهمبن لیسه اجرای وظیفه نمود وازدانشکاه کابل موفق به اخذ دیپلوم از فاکولته اقتصاد گردید وسپس به بانک انکشاف زراعتی کابل توظیف گردید.

 خدمت گار صادق وشخصت با درد وطن بود که وظایف ومسئولیت های خویش را با منتهای امانت داری انجام داده وبه عزت وسر فرازی کشورش کوشیده وکارنامه هاو خدمات کامل جان انصاری خیلی زیاد است که صرف شمه ای از فعالیت های علمی وی را درخلال گفتارخویش بطورمختصر تذکرمیدهم

از سالهای متمادی  به این طرف آقای انصاری واینجانب همکاری قلمی هفته نامه امید بودیم وتماسهای نزدیک درگرهمآیی های فرهنگی که در نقاط مختلف امریکاه بر گزار میشد باهم  دیدارو تبادل نظرداشته ودر همه خاطرات اش خودرا شریک احساس میکنم .

قلبی که از تپیش ماند ٬ نامی که جاویدان شد

در کوره راه تاریخ روشنگر زمان شد

جناب کامل انصاری که دوستان وهمکاران مسلکی اش نظر به کر کتر وشخصیت عالی که داشت وی را ٌکامل جان  ٌ خطاب میکردند .آقای انصاری در یک فامیل روحانی بدنیا آمد وگذشتگان آقای انصاری  از( ایشان های  معزز)  شهر تاریخی مزار بودند که  رهبری امور اداری مرقد شاه ولایت مهاب را در مزار شریف به عهده داشتند او فرزند محمد رسول خان مشهور به بهادر آغا  است که یکی از صاحب منصبان ورزیده ژندارم وپولیس وقت در مزار بود .

او یک مرد با کرکتر ٬ دارای سجایای عالی ٬ متدین ٬ پرهیز کار ونمونه شایسته یک مرد مسلمان واقعی بود ومزید بران مرد بی آلایش وخوش صحبت بود دوستانی که با مرحوم انصاری معرفت داشتند اورا مرد نیک اندیش ونیک روش خطاب میکردند صداقت وامانت داری طرز کارش واحترام متقابله طرز کلامش بود.

مرد نمیرد به مرگ ٬ مرگ از او نام جست        نام چو جاوید شد مردنش آسان کجاست

کامل جان انصاری با فرهنگیان وفریختگان ادب وفرهنگ مانند استاد سخن وپژوهشگرادبیات فارسی آقای واصف باختری ٬ داکتر ولی پرخاش ٬ داکتر سمندر غوریانی وزلمی بابا کوهی وسائیر فرهنگیان فریختگان وفرزانگان ادب کشور مراوده ودوستی داشتند .

سوانح مکمل آقای انصاری در کتاب ٌ کی کیست در فرهنگ بیرون مرزی افعانستانِ ٌ

 جلد دوم ٬ چاپ سویدن که توسط پروفیسررسول رهین تحریر وازجانب شورای فرهنگی افغانستان به نشررسیده است آثار ونوشته های تحقیقاتی وی نیزدراین کتاب درج گردیده است ‍َ

آقای انصاری با رضایت قلبی دارفانی را وداع گفت وبسوی معبود خود شتافت گرچه خانم ٬پسران ودوستان خودرا به سوگ نشانید ولی خوشا بحال این مرد عمیق نگر وزهی سعا دت که جوانان شایسته وتحصیل کرده به جامعه تقدیم نمود .

 هرچند رفتنش قلوب مارا سخت غمگین و خاطر ما را آزرده ساخت ولی مرگ سر نوشت محتوم بنی آدم است هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود ولی خوشبخت کسی است که خاطرات فراموش ناشدنی ٬ روش نیک  وسیرت نیکو از خود در میان دوستان ومخلصان باقی میگزارد .

مرگ وزندگی مشیت آ فریدگار کا‍‍‍ یینات است و ما به مقدرات الهی تسلیم هستیم و خداوند آقای کامل انصاری را غریق رحمت خود بسازد وبه باز ماند گان اش صبر اعطا نماید . روح وروان این مرد با دانش شاد ویادش گرامی باد .

هرچند رفته ایی ودل از ما گسسته ای

پیوسته پیش چشم و خیالم نشسته ای

وفات کامل جان را به خانم محترمه شان  آریانا جان وپسران رشید شان هریک اوستا و عمر جان  و خواهر نازنین شان بانو سلماه جان سروی وداکترصاحب شکورجان سروری داماد فامیل انصاری از ته دل تسلیت میگویم وخودرا به حیث یک دوست خیلی نزدیک درسوگ فامیل  سهیم دانسته و روح روان اش را در قرب رحمت الهی خواسته وبرای یازماندگان آن مغفور صبر جمیل آرزو میکنم

 

 

 

 گزیده های مقالات  سیاسی  ، فرهنگی داکتر سخی اشرف زی سیدکاغذ    

کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد