2017/12/05

رافضی

داکترسخی اشرف زی سید کاغذ

یک تعداد فهمیده ویانا فهمیده کلمه رافضی را بطور تعنه آمیز به مذهب شیعه بر چسپ میزنند .در این نوته مختصر لازم دانستم که پس منظر تاریخی کلمه رافضی را برای وطنداران توضیح بدهم :

نخستین کسانی که رافض خوانده شدند راهبان وساحران فرعون بودند ٫ درقصر فرعون ساحران دیدند که اعصای موسی ا‌ژدها  گردید فورابه حضرت موسی ایمان آوردند وفرمان فرعون را زیر پا نهادند وفرعون آنها را رافضی نامید چون دین فرعون را رفض کردند .

در مورد اصطلاح رافض باید توضیح کرد که رافض به معنی رها کننده است . خلافت منصور خلیفه عباسی به سبب ستمگری ٫فسادوظلم وی برای پیروان امام جعفر و همچنان برای امام ابو حنیفه قابل قبول نبود وظلم واستبداد خلیفه منصورعباسی به حدی شدت گرفت که وی به حیث خلیفه اسلام در نزد علمای دین مشروعیت خودرا ازدست داد یعنی خلافت منصور دیگر قابل قبول شان نبود وامام ابو حنیفه  بنا بر همین ستم گری خلیفه منصوراز شام به مکه رفت ویک تعداد ازعلمای خود فروخته شده دربار خلیفه منصورعباسی به پیروان امام جعفر کلمه رافضی رابکاربردند یعنی رها  کننده دین اسلام که این اصطلاح یک بهانه ای گردید برای ظلم بیشتر شیعیان وامروز وهابی ها این کلمه را برای دامن زدن تعصب در بین مسلمین  جهان استفاده میکنند وهدف شان از بکار بردن این کلمه تضعیف ٫تجرید وبه انزوا کشانیدن مذهب شیعه است ودر نشرات ومیدیای سعودی ها القاب زشت وزننده را مانند خايئن٫مجوس رافضی٫مشرک برای شیعیان پروپاگند میکنند واین عمل  وهابی ها یک جنایت آشکار در جهت تشدیدی آشوب گریها در جهان اسلام گردیده . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گزیده های مقالات  سیاسی  ، فرهنگی داکتر سخی اشرف زی سیدکاغذ    

کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد