2015/08/30

ا.دهقان

گنادی اندریویچ زوگانوف:

چین در شکست جاپان و پیروزی، در جنگ جهانی دوم نقش عمده را بازی کرد

سوال: نقش چین را در مبارزه ضد فاشیزم چگونه ارزیابی مینمائید؟

از نظر اینجانب سال ما، سال جشن و خوشیست. تجلیل از هفتادومین سالروز پیروزی بالای آلمان هتلری و جاپان میلیتاریستی بزرگترین دستاورد جهان ائتلاف کشور ها میدانم، کشورمن( اتحاد شوروی) سهم بزرگی را دراین پیروزی داشت، لیک از نظر نباید انداخت که هرکدام از کشور های ائتلاف در جای خویش بدون یاس، شجاعانه در برابر فاشیزم ومیلیتاریسم جنگیدند و با شهامت جنگیدند.

چین در پیروزی بالای جاپان نظامی گر، به طور کل در جنگ جهانی دوم نقش قابل ملاحظه و عمده یی را داشت.

برای من سخت جای خوشوقتی است که اردوی چین همرا با اردوی ما در رسم و گذشت چنین روز تاریخی در مسکو اشتراک ورزیدند.

سربازان چینایی با این رژه رفتن خود در میدان سرخ مسکو نه تنها وفا داری خود را به این سنت میمون در معرض نمایش قرار دادند، بلکه وفاداری خویش را با آن اتحاد صادقانه یی که ضد پیدایش و گسترش فاشیزم و میلیتاریسم به اثبات رسانیدند.

من به نهایت درجه خوش استم از اینکه تاریخ سوم سپتمبر در شهر پیکینگ رسم گذشت با عظمت و پر شکوهی برگزار میشود و در این رسم و گذشت با عظمت طوریکه محترم پوتین رئیس دولت روسیه فدراتیف برای من گفت: من شخصاً درین رسم و گذشت اشتراک میورزم.

اینجانب از صمیم قلب این جشن فوق العاده و برجسته را به خلق چین تبریک و تهنیت گفته و مطمئن استم که این جشن در سطوح بلند در جمهوری خلق چین برگزار میگردد.

ما هم با دوستان چینایی خود از حزب کمونست چین در تجلیل از هفتادومین سالگرد پیروزی بالای فاشیزم و میلیتاریسم در خباروف در همین ماه تجلیل به عمل می آوریم.

این برگزاری به مساعی مشترک ما سازمان داده میشود و من باور مندم که با این برگزاری جشن، ما نه تنها پیروزی را جشن خواهیم گرفت، بلکه ما با هم یک بار دیگر طور جدی اراده و نیات خویش را تبارز میدهیم و طور فعال و با انرژی در مبارزه با علایم جهانی شدن و با ظهور نازیزم و فاشیزم که در اروپا و آسیا بیشتر و بیشتر رشد و نمو مینماید با قامت رسا، استاده استیم.

سوال دوم: برگزاری چنین رسم و گذشت بزرگ و عظیم از نظر شما چه معنی و مفهومی دارد؟

خلق هایی که تاریخ خود را فراموش میکنند، محکوم به تکرار همان اشتباهات و همان فجایع میشوند که شده بودند. امروز امریکایی ها تلاش دارند تا رهبری خود را در کره خاکی ما تحمیل کنند، سالهای زیادی، اروپایی ها در عرصه سیاست جهانی و هم در عرصه سیاست اقتصادی جهانی حکمروایی کردند و یا به اصطلاح دیگر برتری داشتند. حال دیگر آن قرن سپری شده است. کنون دیگر مراکز جدید قوت ها و تاثیر گذاری دیگری به میان آمده است و یا ظهور میکند.

چنین مراکز قدرت و تاثیر گذاری عبارت اند از( آسیا، جمهوری خلق چین، بریکس، شوس) که جلو تلاش های تجاوز گرانه ای اعضای ناتو را که ضد روسیه و ضد جمهوری خلق چین نشانه گرفته اند، سد میشوند.

و از جانبی واقعیت های تاریخی دال بر این است که دیگر بسیاری سران که در پیدایش و به وجود آوردن نازیزم و فاشیزم دست اندر کار اند افشا و شناخته شده اند....

هر روز فاشیزم و نازیزم را ما به خوبی در اوکراین مشاهده کرده میتوانیم، آنجائیکه نازیست ها ـ باندیروفسیها ایادی های عمده و باوفای هتلر که قدرت را در کیف غصب کرده اند دیده میشود که گوردانهای ( اس اس) در سرزمین بحیره بالتیک آزادانه  گشت و گذار دارند. سوا از اینکه ایشان زمینه قتل هزاران، میلیونها هموطنان را مساعد ساخته بوده اند.

چنین روحیه در جاپان نیز در حال شکل گیری است. روحیه فوق الذکر را ما در آن مشاهده مینمائیم، زمانیکه از ایجاد یک قوای مسلح نیرومند و تکرار همان فجایع که در سالهای  1930 و 1940 رخ داده بود سخنان سرزبانهاست، روی این منظور واقعیت دوستی کشور های ما و حقایق پیوند شوس و بریکس، برگذاری رسم و گذشت عظیم و پرتمین در پیکینگ مرکز جمهوری خلق چین نوع هوشدار و تاکید به آن عده از قوت های که آماده فراموش کردن تجارب تلخ تاریخ اند و از نو در راه انتقام جویی، تجاوز و تهاجم گام بر میدارند، باشد که است.

سوال سوم: روسیه با اعزام سربازان خویش به پیکینگ غرض اشتراک در رژه نظامی چه چیز را به جهانیان و خلق چین میخواهد نشان دهد؟

یکی از رویداد های با عظمت و شاندار سال جاری، رسم و گذشتی که به اشتراک اردوی روسیه فدراتیف، اردوی چین، قوت های نظامی هند، قزاقستان، بلاروسیه و سربیا در میدان سرخ مسکو برگزار گردید میباشد.

این یک اشاره و تاکید به کلیه نیروهای متجاوز، میلیتاریستی و انتقامجو است که ما در پاسداری صلح و ثبات جهانی قرار داریم. ما در تلاش همگانی به خاطر تحکیم مناسبات نیک متقابل و حمایت از اتحاد و همبستگی استیم و همزمان ابراز اراده مینمائیم که ما آماده برای بازبودن دیالوگ هم میباشیم.

چنین رسم و گذشتی در پیکینگ هم که صورت میگیرد پیامش همین است، من باور مند استم که این رژه هم نشاندهنده آنست که در پاسداری صلح و ثبات بزرگترین کتله های مردم، نیرومند ترین اردوها و توانا ترین اقتصاد جهان ایستاده و موضع دارند.

من وظیفه خود میدانم که به این نکته تاکید ورزم که نه تنها اردو نقش عمده و اساسی را درین بخش بازی میکند، بلکه از همه اولتر موفقیت ها و دستاورد های اقتصادی و مالی رول عمده را دارد مانند ریفورم های ( دینسوپین) که بیش از سی سال در جمهوری خلق چین عملی است و هم باید گفت که دارای نتایج شگفت انگیزی بوده است.

سرعت بلند انکشاف اقتصادی شما در ظرف سی سال در جهان حاکم بوده و هم در ظرف این سی سال رشد اقتصاد شما بالاترین گراف را در جهان داشته است.

کشور شما نشان داد که میتوان از ویرانه های پس از جنگ به قله های بلند فضا و کسب مدالهای طلایی المپیا رسید.

موفقیت های شما و روسیه نشاندهنده آنست که در صورت همگان بودن و همنواء بودن و همگام ساختن تلاش ها میتوان متجاوزترین قدرت ها را درین جهان که وجود دارند محار کرد و هوشیار باش داد، چون آنان مضرانه تلاش دارند تا از نو آتش جنگ را شعله ور سازند.

امریکایی ها مقروضترین کشور در جهان استند، یعنی هجده تریلیون دالر که بازپرداخت این قرضه تریلیونی صرف از دو طریق امکان پذیر است:

از طریق سازماندهی جنگ ها در جهان .....

دوم در اختیار آوردن بزرگ ترین بازار اروپا که این طریقه و یا طریقه دوم متوجه روسیه و جمهوری خلق چین میباشد.

از دیرزمان جنگ در افغانستان، عراق، لیبیا، سوریه و در کشور برادر یوگوسلاویا قدم رنجه کرده است، روی این ملحوظ ما باید از خود بیداری نشان دهیم و آرام نباید نشست.

در نمایش گذاشتن امکانات همگانی ما، اقتصاد توانای ما، توانایی ما در فضا و قوای مسلح عصری ما سد تجاوزگران نو شده میتواند. از نظر من با داشتن چنین امکانات و توانایی های فوق الذکر رسم و گذشت پرتمین و با شکوه سوم سپتمبر که در شهر پیکنگ مرکز جمهوری خلق چین برگزار میگردد، پاسخگو شده میتواند.

منابع: خارجی

تاریخ:29.08.2015

 

 

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد