2015/10/30

ا.دهقان

گنادی اندریویچ زوگانوف

چین در شکست جاپان و پیروزی در جنگ جهانی دوم نقش عمده و اساسی را بازی کرد

سوال: نقش چین را در مبارزه ضد فاشیزم چگونه ارزیابی مینمائید؟

جواب: از نظر اینجانب سال ما، سال جشن و خوشی است که تجلیل از هفتادومین سالروز پیروزی بالای آلمان هتلری و جاپان میلیتاریستی بزرگترین دست آورد جهان ائتلاف کشور ها میدانیم، کشورمن اتحاد شوروی سهم بزرگی را درین پیروزی داشت، لیک از نظر نباید انداخت که هرکدام از کشور های ائتلاف در جای خویش بدون یاس و ناامیدی شجاعانه در برابر فاشیزم و میلیتاریزم جنگیدند و با شهامت جنگیدند، اما چین در پیروزی بالای جاپان نظامی گر و هم به طور کل در جنگ جهانی دوم نقش قابل ملاحظه و عمده یی را داشت.

برای من جای خوشی وقتی است که اردوی ما در رسم و گذشت چنین روز تاریخی در مسکو اشتراک ورزیدند. سربازان چینایی با این رژه رفتن خویش در میدان سرخ مسکو نه تنها وفا داری خود را به این سنت میمون در معرض نمایش قرار دادند بلکه وفا داری خویش را به آن اتحاد صادقانه یی که ضد تبارز و گسترش فاشیزم و میلیتاریسم به اثبات رسانیدند.

من نهایت خوش استم از اینکه در شهر پیکنگ رژه با عظمت و پر شکوه برگزار گردید و درین رژه با عظمت طوریکه جناب پوتین رئیس دولت روسیه فدراتیف برای من گفت که شخصاً درین رسم و گذشت اشتراک میورزم.

اینجانب از صمیم قلب این جشن فوق العاده و برجسته را به خلق چین تبریک و تهنیت گفته و مطمئن استم که این جشن در سطوح بلند در جمهوری خلق چین برگزار میشود.

ما هم با دوستان چینایی خود از حزب کمونست چین در تجلیل از هفتادومین سالگرد پیروزی در شهر خباروف در همین ماه تجلیل به عمل می آوریم. این برگزاری با مساعی مشترک ما سازمان داده میشود و من باورمندم که با این برگزاری ما نه تنها پیروزی را جشن خواهیم گرفت بلکه ما با هم یکبار دیگر طور جدی اراده و نیات خویش را صادقانه تبارز میدهیم و فعالانه در مبارزه با علایم ظهور و جهانی شدن نازیزم و فاشیزم که در اروپا و آسیا بیشتر و بیشتر رشد و نمو مینماید با قامت رسا ایستاده استیم.

سوال: برگزاری چنین رسم و گذشت بزرگ و عظیم چه معنی و مفهمومی دارد؟

جواب: خلق هایی که تاریخ خود را فراموش میکنند محکوم به تکرار همان اشتباه و همان فجایع میشوند که شده بودند.امروز امریکایی ها تلاش دارند تا هژمونی خود را در کره خاکی ما تحمیل کنند. سالهایی زیادی اروپا در عرصه سیاست جهانی و هم سیاست اقتصاد جهانی حکمروایی کرد و یا به اصطلاح دیگر برتری داشت. حال دیگر آن زمانه ها سپری شده است. کنون مراکز جدید قوت های و تاثیرگذاری دیگری ظهور کرده و میکنند. چنین مراکز قدرت و تاثیرگذاری ها عبارت است از ( آسیا، جمهوری خلق چین، بریکس و پیمان شانگهای) که جلو تلاش های تجاوزگرانه اعضای ناتو را که ضد روسیه و ضد جمهوری خلق چین نشانه گرفته و میگیرند سد و مانع میشوند..

از جانبی واقیعت های تاریخی دال بر این است که دیگر بسیاری سرانی که در تولید و بوجود آوردن نازیزم و فاشیزم اندرکار اند افشا و شناخته شده اند.

بروز فاشیزم و نازیزم را ما به خوبی در اکرائین مشاهده کرده میتوانیم، آنجائیکه نازیست ها، بانداروفسکایی ها، ایادی های عمده و با وفای هتلرکه قدرت را در کیف غصب کرده اند، دیده میشود که گردانه های ( اس اس) در سرزمین بحیره بالتیک آزادانه گشت و گذار دارند سوا آنکه ایشان زمیته قتل هزاران و میلیونها هموطنان را مساعد ساخته اند.

چنین روحیه در جاپان نیز در حال شکل گیری و گسترش است. ما روحیه فوق الذکر را زمانی در آن مشاهده میکنیم که راجع به ایجاد یک قوای مسلح نیرومند و تکرار همان فجایع سالهای 30 و 40 که رخ داده بود، حرفهایی سرزبانهاست.

روی این منظور واقعیت دوستی را کشور های ما و حقایق پیوند شوس و بریکس برگزاری اینگونه رژه شاندار و پرتمین در پیکنگ مرکز جمهوری خلق چین نوع هشدار و تاکید به آنعده قوت هایی که آماده فراموش کردن تجارب تلخ تاریخ اند و از نو در راه انتقام جویی، تجاوز و تهاجم گام برمیدارند، باشد.

سوال: روسیه با اعزام سربازان خویش وپیکنگ غرض اشتراک در رژه نظامی در میدان سرخ مسکو چه چیز را به جهانیان و خلق چین میخواهد نشان دهد؟

جواب: یکی از رویداد های با عظمت و شاندار سال جاری، رسم و گذشتی که به اشتراک اردوی روسیه فدراتیف، اردوی چین، قوت های نظامی هندوستان، قزاقستان، بلاروسیه یا روسیه سفید و سربیا در میدان سرخ مسکو که صورت گرفت، میباشد.

این یک اشاره و تاکید به کلیه نیروهای تجاوزگر، میلیتاریستی و انتقامجو است که ما در پاسداری و صلح و ثبات قرار داریم، ما در تلاش همگانی بخاطر تحکیم مناسبات نیک متقابل و حمایت ازاتحاد و همبستگی استیم و همزمان ابراز اراده مینمائیم که ما آماده برای بازبودن و دیالوگ هم میباشیم.

چنین رسم و گذشتی که در پیکنگ صورت میگیرد، پیامش همین است، من باور مند استم که این رژه هم نشاندهنده آنست که در پاسداری صلح و ثبات، بزرگترین کلته های مردم، نیرومند ترین اردوها، تواناترین اقتصاد جهان ایستاده و موضع دارند.

من وظیفه خود میدانم که به این نکته نیز اشاره و تاکید ورزید که نه تنها اردو نقش اساسی و عمده را درین بخش دارد، بلکه از همه اولتر موفقیت ها و دست آورد های اقتصادی و مالی رول عمده را داراست، مانند ریفورمهای ( بین سیاپین) که بیش از سی سال در جمهوری خلق چین عملی است و دارای نتایج شگفت انگیزی نیز بوده و است.

سرعت بلند انکشاف اقتصادی شما ( چین) بالاترین گراف رشد را در جهان داشته است. کشور شما نشان داد که میتوان از ویرانه های پس از جنگ به قله های بلند فضا و مدالهای طلایی المپیا رسید.

موفقیت های شما و روسیه نشاندهنده آنست که در صورت همگام ساختن تلاشها، میتوان متجاوز ترین قوت را که درین جریان وجود دارند، مهار کرد و هوشیار باش داد، پیش از اینکه جنگ را از نو شعله ور سازند.

آمریکایی ها بزرگترین مقروض در جهان استند، یعنی هجده تریلیون دالر که بازرپرداخت این قرضه صرف از دو طریق امکان پذیر است:

1.     از طریق سازماندهی جنگ ها و هرج و مرج کردن کشور های مورد هدف.

2.     در اختیار در آوردن بزرگترین بازار اروپا که این نظر متوجه روسیه و جمهوری خلق چین میباشد.

از دیرزمان جنگ در افغانستان، عراق، لیبیا ، سوریه و در کشور برادر یوگوسلاویا خون میریزاند، روی این اصل ما باید از خود بیداری نشان دهیم و آرام نباید نشست.

در نمایش گذاشتن امکانات همگانی ما، اقتصاد توانای ما، توانایی در فضا و قوای مسلح عصری ما سد و مانع تجاوزگران نو شده میتواند. از نظر من با داشتن چنین امکانات و توانایی های فوق الذکر، رژه پرتمین و با شکوه ماه سپتمبر که در شهر پیکنگ مرکز جمهوری خلق چین برگزار گردید، پاسخگو شده میتواند!!

ا...دهقان

منابع: خارجی

 

 

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد