2015/11/09

ا.دهقان

برای آینکه ما در عصر و زمان گذار زنده گی نکنیم!

ریفورم و پیامدهای آن

اگر گذشته نه چندان خوبی را در قید نوشته در آوریم ( برای اینکه تو در عصر گذار کنی) با تاسف که برای نسلهای زیادی که در کشور ما زنده گی کرده اند و زنده گی میکنند این ( ریفورم ها، بازسازی، تعویض و جابجا کردنها) از نگاه متعدد بودن آن کار پیغمبری وانمود شده است و ما از کلیه سیاره های دیگری بسیار پیشی گرفته ایم.

رهبر حزب کمونیست روسیه گینادی اندرویچ زوگانوف بسیار دقیق در زمینه اشاره یی داشته است: " ما هفتصد سال تاریخ خود را در جنگ ها و لشکر کشی ها گذشتاندیم و هم بیشترین وقت باقیمانده مانرا که تقریباً سه صد سال میشود در ساختمان و بازسازی ویرانی ها سپری نموده ایم، این است سرنوشت."

بازسازی میخائیل سرگی گرباچوف

اهداف میخائیل سرگی ویچ گرباچوف بدون شک رسانیدن خیر و رفاه به مردم بوده است، اما بدون شک و تردید ایشان دوچار سردرگمی شدند. موصوف انتظار داشت که کمپاین ضد الکگولیست ها، کوپراتیف ها و شرکت های مستقل در ( شروع کردن و عمق بخشیدن) و بازگردانیدن کشور به نظام والا و مرفع سوسیالیستی کمک خواهند کردند. اما در واقعیت امر، کار به آنسو و یا سمتی که مهندسین و طراحان بازسازی پلان گذاری کرده بودند، جهت نیافت و در جهتی سمت و سو پیدا کرد که عوض آنکه نظام سوسیالیستی بهتر و بهتر شود به هزار و درد و دریغ که در پیشروی چشمان باز مان نظام سوسیالیستی رو به فروریختن گرفت و از هم پاشید.

دوستان برای نخستین بار پیامد( بمب هایدورجنی) یعنی پروگرام جنگ ستاره گان آغای ریگن آنقدر به نظام سوسیالیستی ضربه وارد نکرد که خواسته ها و علایق میخائیل سرویچ گرباچوف وارد کرد.

گرباچوف با این اصل که عدم استفاده از مشروبات الکهولی، زنده گی نورمال را اساس زنده گی عادی و بدون پرابلم همرا با اراده و تصامیم بالایی ها قرار داد.

برمبنای اقدامات یاد شده تعداد زیادی از تاکهای انگور را قطع و هم چنان برای چندی از نشان دادن تصویر قهر مان مصرف الکهول در تلویزیون جلوگیری کردند. اما مهمتر از همه اینکه با این نو آوری ها و اجراأت خویش ( گرباچوف) شگاف بزرگی را در بودیجه بار آورد، اما قابل ذکر است که الکگولیک ها یا الکولیست ها همانطوریکه قبلاً مشروبات الکهولی به مصرف میرساندند هم اکنون عین پروسه جریان دارد، مینوشند و مینوشند. اما با یک تفاوت خطرناک و مضر که ایشان به مشروبات بی کیفیت و خانگی رو آورده اند که در زبان روسی آنرا "سمه گونکه" یاد میکنند.

کوپراتیف ها دومین عامل تکاندهنده برای بنیاد و اساس اتحاد شوروی کمتر از عوامل دیگر نبوده است. حرف روی ابتکارات و فعالیت های شخصی، انفرادی و یا عواید ( سیاه) که در آخرین تحلیل به عواید سفید که حیثیت و جای عواید قانونی را به خود گرفته روان بوده ایستاده نیست، بلکه آنچنان که نتایج اقتصاد منظم و جاافتاده دها ساله اتحاد شوروی که مطابق پلان و پروگرامهای منظم جریان داشت، شروع به تزلزل و در پیشروی چشمان مان به فروریختن گرفت.

نتیجتاً سرنوشت اتحاد شوروی بزرگ دیگر تعین شده بود به خصوص زمانیکه هر نوع مدیریت کشور را از دست داده بود و به خصوص زمانیکه جنگ قانون شروع شده بود، میتوان گفت که نو آوری گرباچوف در مغز استخوان کشور شورا ها کار کرده و آسیب های زیادی را قربان آن کشور بزرگ سوسیالیستی کرده است.

نظر خود مختاری آقای ایلسن برای محلات قوت زیاد گرفت، هوش و ذهن بسیاری از چاپلوسان و قدرت طلبان محلی را علاقمند داشتن حق حاکمیت و آزادی تحت تاثیر گرفت و سخت علاقمند بودند که از حاکمیت افراد گوش به فرمان که همیشه پیشخدمتی میکردند طور عاجل با شعارایلسن ( حاکمیت را هرآنقدر که هضم کرده میتوانید، بگیرید) دوچندان شد.

ریفورم فوقاً ذکر شده و هضم کردن حاکمیت و یا رهبری ارگانهای محلی مانند هیچ وقت به اداره یک کشور بزرگ مانند اتحاد شوروی نمیخواند و نمیماند.

تبصره:

برداشت ما  از متن مضمون چنین است که آقای گرباچوف و تیم اش با تصامیم و ریفورمهایی که در رابطه به از بین بردن مصرف الکهول و الکگولیست ها در رائس قهرمان مصرف الکهول و عدم به تصویر کشیدن عکس های آقای ایلسن در تلویزیون، ایلسن را به آنطرف کشاند تا بخاطر گرفتن انتقان از گرباچوف و تیم اش در برابر نظام سوسیالیستی هفتاد ساله که به قربانی هزاران انسان به دست آمده بود و در راه رفاه زنده گی بشریت فعال بود، قرار گرفته و توسط کودتای به استشاره ارتجاع، امپریالیسم و جهان سرمایه قرار گیرد و آن نظام را ساقط سازد.

ختم

ا.دهقان

08.11.2015

 

 

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد