2015/11/29

ا.دهقان

ساقط ساختن هواپیمای نظامی سو 24 روسیه ترس ووحشت ترکیه را نسبت به پیروزیهای کشور روسیه به وجود آورد

دوستان! هواپیماها در اوضاع و احوال آرام نیز سقوط میکنند، اگرچه آنها در عملیات های نظامی و جنگ ها بیشتر ساقط میشوند.

البته این همگرایی ما که دارای اهداف شرافتمندانه یعنی (قطع خونریزی در سوریه) علیه جنگ سازمان یافته در سرزمین سوریه که روسیه فدراتیف هدف خود قرار داده است و همنوا با قوای مسلح سوریه در عملیات نظامی علیه جنگجویان مسلح در آنکشور اشتراک ورزیده و فعال است.

هواپیمای سو 24 واکنش غضب آلود ترکیه:

واقعاً جنگ ادامه سیاست است و آن واکنش غضب آلودی که ترکیه که اکنون آنرا نمایش میدهد و بسیار خاص هم است، قابل توجه است چون جان حرف درین جاست که موفقیت های دیپلماتیک دیپلوماسی روشن و شفاف روسیه حالا دیگر روشنتر شده و روشنتر شده میرود و تمام جهان نیروهای خود را در مبارزه با تروریزم و سازمانهای تروریستی متمرکز میسازد، با تاسف باید گفت که عملیات و عملکرد های تروریستی و بمبگذاری تروریستان و ... روز تا روز اوج گرفته و خطرات ویرانگرانه را متوجه جهان ساخته است، طور نمونه عمل تروریستی آخیر در شهر پاریس و سقوط هواپیمای ملکی ما در صحرای سینا که بدون شک و تردید به عکس العمل و نشان دادن واکنش، ما را وامیدارد. البته واکنش ما کاملاً حالت طبیعی را و نه چیزی دیگری.

ترکیه حالا با باداران خویش در رابطه با ساقط ساختن هواپیمای نظامی ما مذاکره را آغاز نموده و پافشاری دارد که هواپیما در خاک ترکیه پرواز داشت، حال آنکه شواهد و اسناد ما نشاندهنده آن است که هواپیما همواره در خاک سوریه قرار داشت و نه در خاک ترکیه، اما مهمتر از همه (آن سیاستی که در چوکات این عمل نا عقوبت اندیشانه نظامی که از طرف ترکیه صورت گرفت.....)

بر اساس موفقتنامه وین و امکان تدویردور سوم کانفرانس ژینیف و انتخابات پارلمان ماه مارچ در نتیجه تنظیم و ترتیب آن سیاستی که در پرنسیب به موافقه رسیدیم که تروریست کی است؟ و به کیها اطلاق میشود؟

تروریستها: عبارت از آنانی است که در انتخابات اشتراک نمیورزند و میخواهند توسط سلاح و زور قدرت را در سوریه از آن خود کنند.

ما به موافقه رسیدیم که مردم سوریه مشکل خود را خود حل و فصل کنند یعنی اینکه هر نهادی که انتخابات را از آن خود کرد او قدرت را نیز میتواند از آن خود کند.

جای تاسف است که در واشنگتن،اردن، مسکو، پاریس، انقره همه به این باور اند که در انتخابات آزاد دیموکراتیک بشار الاسد حتماً در اولین دور برنده است چرا؟ بخاطریکه در برابرش هیچکدام رقیبی مورد اعتماد و باور مردم عملاً وجود ندارد. طرف اپوزیسیون در طول فعالیت های نظامی خویش که از سال 2011 شروع تا اکنون نتوانستند که شخص مورد اعتمادی را در رقابت با بشارلاسد معرفی یا پیشکش کنند.

روی این ملحوظ اسد را پیروز حتمی میدانند.

دوستان! در اوضاع و احوال کنونی که ابتکار عمل به طرف دیپلماسی روسیه است و هم توانسته حمایت از کشور های ناتو را در رابطه به ریفورم سیاسی، قطع خونریزی و دیالوگ ملی و وطنی را که در سر آغاز مسئاله بدست آورد، پس وقت و زمان به نفع ما کار میکند.

به کشور ترکیه لازم است تا وضع را در سوریه عوض کند:

به بعضی از نیروهای سیاسی ترکیه که آینده سیاسی خود را در وابسته گی، سرنگونی رئیس دولت سوریه ( اسد) مرتبط میدانند، مهم است که تا تمایلات و واکنش های موجود را دیگرگون کنند.

برای این کار تحریکات توطئه آمیز نظامی، جنگی و افزون بخشیدن تشنجات خوب به درد میخورد.

قرار معلوم قوای هوایی نظامی ایالات متحده امریکا چند پروند طیاره شکاری اف 15 را به پایگاه نظامی خویش در ترکیه در همان روز انتقال داد که وظایف شان وارد کردن ضربه به اهداف زمینی نه بلکه در هوا و فضا حاکمیت داشته باشند.

این عمل قوای هوایی امریکا از عجایب و غرایبی است چون دولت اسلامی ( داعش) قوت های هوایی ندارد، روی این ملحوظ کاملاً تعجب آورد است که در برابر کی و یا برای چی این انتقالات طیاره های شکاری به میدان هوایی امریکایی در ترکیه انتقال داده شده است.

این حرکت ترکیه سگنال ( اشاره ) خوبی برای روسیه نیست، خوب به هر صورت آنرا به فال نیک میگیریم که این انتقالات تصادفی به فاجعه سقوط هواپیمای نظامی سو 24 روسیه بوده باشد.

ترکیه تلاش دارد منجمله در بخش نظامی هم اراده خود را بالای جامعه بین المللی تحمیل کند و هم نقش مهم در حل و فصل منازعه سوریه نقش مهم را بازی و دست نشانده گان خود را که آنانرا اپوزیسیون یاد میکنند، البته که تعداد زیاد شان تروریست و جنگ جویان استند.

تصورمن از ساقط ساختن هواپیمای نظامی روسی چنین است که این عمل یکی از قدمه های سیاسی است ، بیشتر از قدمه نظامی بودن آن. این طرح برای من شک و تردید زیادی را خلق میکند که ترکیه آماده آن است تا در مقابل روسیه قرار بگیرد، حال آنکه جهان مناسبات اقتصادی روسیه و ترکیه را پیوند میزند.

در کانون کنترول بالای محل زیستی بنام ( راکو):

ترکیه با این عمل ( ژیست) تاریخی خویش که انجام داد، اختلافات بسیار مشهودی در سطح بالایی رهبری آن کشور نمایان گردید، آنجا فراکسیون های حضور دارند که سخت علاقمند داشتن مناسبات و همکاری با روسیه به خاطر تامین علایق خود شان استند.

برای ترکها بسیار مهم است که متحدین ترکی به خصوص متحدین تشکل ترکمنهای سوریه محلی راکو را قبل از نیروهای مسلح دولت ترکیه در اختیار خویش در آورند. راکو عمده ترین تکیه گاه دولت اسلامی ( داعش) در سرحدات سوریه است.

حال دیگر بعضی اوقات سرحدات واحد به اصطلاح دولت اسلامی وجود نداشته میباشد، چون این سرحدات دیگر از هم پاشیده و ارتباطات دولت اسلامی در عراق و سوریه ازبین رفته است.

درواقیت امرداعش دیگر توان مانور کردن را که قوت های خویش را از عراق به سوریه غرض توقف عملیات و پیشروی های اردوی سوریه بگیرد، احضار کند. برای ترکیه خیلی با ارزش است تا از قوت های طرفدارش در آن مناطق کار گرفته که پیش از آنکه اردوی سوریه محله راکو را از وجود داعش پاک سازد و انقره برای این کار تا سرحد تحریکات، توطیه و دسایس حاضر است.

در چنین شرایط نباید تحت تاثیر تحریکات و دسایس قرار گرفت. اهداف سیاسی ما جلوگیری از ورود تکفیری ها در خاک روسیه و وارد کردن ضربات کمرکشن به تروریست ها در سرزمین سوریه است. برای ما روسها لازم است کار و وظایف خود را آرام و خونسردانه بدون آنکه تحت تاثیر تبلیغات دشمن قرار گرفته و متاثر از تحریکات و دسایس دشمن شویم این مطلب را در مسکو اداره ریاست جمهوری، وزارت خارجه ما و در وزارت دفاع ما بهتر و شفافتر میدانند.

پیروزی دیگر سوال زمان است و حل و فصل معضله سوریه هم کار زمان است. این تلفات خالی از مفاد نبوده.

 

 

 

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد