2015/12/15

ا.دهقان

دولت اسلامی ( داعش) میخواهد افغانستان را در اختیار خویش در آورد، این حرکت یک دعوت نوبتی برای روسیه است!

 

یکی از شهر های عمده افغانستان ( شهر جلال آباد) را خطر داعش تهدید میکند که این وضع امنیت کشور ما را ( روسیه) به مخاطره می اندازد.

متکی به ارقام اخبار تایمز که به تعداد یک اعشاریه شش هزار داعشی ( دولت اسلامی) سازمان تروریستی که در روسیه منع قرار داده شده است یک بر چهارم حصه ولایت ننگرهار افغانستان را در اختیار خود در آورده است.

با استفاده از وضع حاکم تعدادی از طالبان و القاعده در صف داعش موضع اختیار کرده اند، بدین اساس حالا دیگر یکی از شهر های بزرگ افغانستان ( جلال آباد) به خطر مواجه است یا به اصطلاح دیگر خطر آن شهر را تهدید میکند.

باید یاد آور شد که چنین وضع و حالات، مستقیماً امنیت روسیه را تهدید مینماید.

علایم و نشانه ها دال بر آنست که خطر دولت اسلامی و طالب کشور های آسیای میانه را از سرحدات افغانستان تهدید کرده و به مخاطره می اندازد.

باید اذعان کرد که به همگان معلوم است که کشو رهای ( تاجکستان، ترکمنستان و ازبکستان) با افغانستان سرحدات مشترک دارند و در حال حاضر به همین ارتباط رئیس دولت روسیه پوتین به مطلبی قبلاً اشاره کرده بود که، در صفوف داعش ( از پنج الی شش) هزار شورشی از کشور های آسیای میانه منجمله از روسیه فدراتیف نیز فعال استند.

تعدادی زیادی از شورشیان از کشور های آسیای مرکزی میباشند که قرار ارقام ارائه شده خدمات دولتی تاجکستان تنها هتفصد تاجک در صف داعش ایستاده است و صد تاجک دیگر جان های خود را در جنگ ها از دست داده اند و هم باید خاطر نشان ساخت که تعدادی از حامیان تروریزم در کشور تاجکستان آزاد گشت و گزار دارند.

تاریخ 4 دسمبر هفت نفر شورشی به هفت و بیست و هفت سال زندان محکوم شدند، ایشان جرآت کرده بودند که بالای مجسمه اسمعیل نویسنده مشهور و محبوب کشور تاجکستان پرچم سیاه داعش را بر افراشته بودند.

موضوع و حالات روز تا روز روشن شده میرود که علاوه از جبهات در سوریه، در سرزمین آبایی ما (روسیه)، قفقاز شمالی، آسیای میانه، فرا قفقاز و معضله نگورنی قره باغ که اکنون خاموش است وجود دارد و در کشور های همپیمان روسیه مانند ( ارمنستان و آذربایجان دست به تحرکات میزنند، روی این ملحوظ ما توانایی پایگاه نظامی 201 ام خویش واقع تاجکستان را و پایگاه نظامی هوایی به نام ( کانت) واقع سرزمین قرغزستان در برابر حرکت رادیکال های اسلامی، فعالیت ها و اجراأت جدی تری دیگری را که انتظار خروج کامل قوای ناتو از افغانستان است در نظر داریم.

تاجکستان نقطه خیلی خطرناک است

دوستان! باید خاطر نشان ساخت که قوای مسلح تاجکستان نهایت ضعیف و از نظر وسایل و وسایط جنگی به شمول هواپیما ها به کمبودی های فراوانی هنوز روبرو است. نقطه ضعف دیگری در تاجکستان عبارت از تاثیرات ناگوار جنگ های داخلی که در سال 1997 به پایان رسید، مگر باز هم وقتاً فوقتاً میان شورشیان برخورد های مسلحانه که هنوز نابود نشده اند به وقوع می پیوستد.

بناً در صورت حمله های همزمان شورشیان داخل کشور و بیرون از کشور قوت های مسلح تاجکستان دردی را دوا کرده نمیتواند و خطر دفع نمیشود.

عین سرنوشت را ما در عراق دیدیم، وقتی که دولت اسلامی بیشتر مناطق عراق را تصرف کرد، قوای مسلح برای چند وقت کاملاً از هم پاشید. فقط به مشاهده چنین تجارب توجه باید کرد، که تاجکستان با افغانستان سرحدات مستقیم و طویل دارد که در برابر حوادث نقطه بسیار ضعیف و آسیب پذیر است.

ترکمنستان و ازبکستان از ثبات نسبی برخوردار اند!

وضع در هردو کشور نامبرده به خصوص در ترکمنستان که سطح زنده گی بالا است و کمتر پرابلم های داخلی را نسبت به ازبکستان تجربه میکند. قوای مسلح ترکمنستان آنقدر بزرگ نیست، فقط بیست و دو هزار انسان آنرا تشکیل میدهد اما قوای مسلح مجهز با وسایل و وسایط جنگی که از دوران اتحاد شوروی باقی مانده و هم در جنبشهای استقلال طلبی خریداری نموده اند.

در رابطه به ازبکستان میتوان این حکم را کرد که تعداد قوای مسلح آن کشور متشکل از 48 هزار انسان است. این را هم باید تذکر داد که قوای مسلح هردو کشور با فقر تجارب جنگی نسبت به تاجکستان که جنگ های دشوار داخلی را از سرگذشتانده اند دوچار استند.

قوت های مسلح روسیه یک واقعیت مسلم برای ثبات است

شالوده حضور قوت های مسلح روسیه در منطقه، موجودیت پایگاه نظامی 201 در خاک تاجکستان که تعداد شان از 5 تا 7.5 هزار انسان که در بخش های مختلف مصروف خدمت اند.

قوت های متذکره از بهترین تجهیزات برخوردار و مجهز اند. در طول همین سال که در گذشت است. پایگاه هوایی کانت را توسط هلی کوپتر های 24پ و طیاره های ترانسپورتی ام 8 مجهز گردیده است.

حمایه هوایی پایگاه نظامی 201 توسط طیارات بم افگن سو 25 که در میدان هوایی کانت سرزمین قرغزستان موقعیت دارد صورت میگیرد. طیارات متذکره هم اکنون در سوریه طور فعالانه وظایف نظامی خود را موفقانه انجام میدهند.

موقعیت قوت های نظامی روسیه در خاک تاجکستان یک برتری تامین امنیت نیروهای داخلی که خوب مجهز استند و بهتریین سدی در برابر هجوم و ورود شورشیان از افغانستان میباشد که در سالهای نزدیک میتوان این یورش ها را انتظار داشت.

در واقعیت امر حضور قوت های مسلح روسیه یک واقعیت انکار ناپذیر و هم بسیار مهم برای ثبات در آسیای میانه شده است، خواهی نخواهی حمله شورشیان ( داعش و طالب) از سرحدات  افغانستان یک آزمایش دیگری برای قوت های مسلح روسیه فدراتیف خواهد بود.

در هر صورت و به هر قیمتی که میشود، حفظ آسیای میانه ضرورت است، در غیر از آن ما ناگذیر میشویم که در سرحدات خویش در سرزمین خود باید با داعش و طالب بجنگیم.

ا.دهقان

 

 

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد