2014/12/22

دولت موظف است تا به دعوت رئیس جمهور ولادی میر پوتین لبیک بگوید

ا.دهقان

گینادی زوگانوف منشی عمومی حزب کمونست روسیه، توانایی حکومت را در رابطه به تحقق دعوتیکه از طرف رئیس دولت جمهوری فدرالی روسیه صورت گرفته، ارزیابی نموده ابراز نظر میدارد.

من منتظر پیام رئیس دولت بودم و انتظار من به سر رسید، در پیام اندیشه های خوبی وجود دارد. طور نمونه میتوان گفت که واقع بینی در سیاست خارجی ما به سیاست داخلی ما اضافه گردیده است.

ولادیمیرپوتین رئیس دولت نگرانی جدی خود را راجع به وضع کنونی در بخش اقتصاد به بیان گرفته، پرابلم ها و امکانات به وجود آمدن مشکلات دیگری را واقع گرایانه بررسی و ارزیابی نموده است.

حال سوال درین جاست که آیا دولت چگونه عکس العمل در برابر مشکلات و پرابلم ها از خود نشان میدهد؟ ما راجع به تعویض یا جانشین ساختن واردات بحث میکنیم و به بودیجه نظر اندازی میکنیم. میبینیم که صرف یک فیصد از بودیجه برای زراعت تخصیص داده شده است، در صورتیکه در جهان این را خوب میدانند که درین بخش حد اقل ده یا دوازده فیصد از تخصیص قبول شده به مصرف رسانده میشود و یا ما راجع به حمایت از مولدین داخلی حرف میزنیم، در صورتیکه قیمت برق نظر به امریکا و اروپا اینجا گرانتر است، میشود در چنین وضع یا حالت در رابطه به سیاست اقتصادی مالی به رقابت پرداخت.

اگر یک بار به وزارت زراعت نظر اندازی شود، در وزارت به شمار انگشت انسانها وجود دارند که روی قراء و قصبات کار میکنند، در صورتیکه ما در شش کرویی، استاورپول و جمهوری ماری ئیل زراعت نمونه یی داریم، چرا از تجارب شان استفاده نمیشود؟ چرا از موسسات مردمی که حقانیت و مدیریت سالم خود را در تجربه نشان داده اند، حمایت نمیگردد.

پیشبینی های اقتصاد دانان ما در ظرف دو یا سه ماه از بین میرود، بناء ما به یک پلان استراتیژیک در زمینه ضرورت داریم.

حال بودیجه اقتصادی مالی دولت را مورد بحث قرار میدهیم. سه ماه قبل برای ما گفته بودند که بودیجه آماده ساخته شده است اما حال کاملاً چیز دیگری را در پیش بینیها ارائه میدارند، عجیب است؟

این کار صاف و ساده و عدم محاسبه دقیق وزارت اقتصاد و پیشبینیهای آن است و نه یک اقتصاد سالم و انکشاف واقعی، همه پیش بینیهای شان در ظرف دو ماه انفجار کرد و هیچ کدام از آن صورت عملی پیدا نکرد.

سال گذشته چهار بار بودیجه تصحیح شد، حد اقل به این توجه شود که این یک سند مالی دولت است!

معذرت میخواهم اگر آنان توان پیشبینی و ارزیابی را ندارند، پس به چنین اقتصاد دانان چه ضرورت است؟ در حالیکه در دو سال نزدیک مشکل بیشتر و بیشتر شده میرود.

مسائل را میتوان خوب شکل داد، اما حل  و فصل آنها را تنها انسانهای واقعاً با فهم و با سواد میتوانند سر و سامان داد.

(انشتین) گفته بسیار خوبی دارد: ( هیچ کدام از پرابلم ها را در آن سطح حل و فصل ننمائید که در آن سطح به وجود آمد است.)

پرابلم های داخلی ما از اثر عدم فعالیت موثر و عدم مدیریت جدی دولت ما به وجود می آید که در حالات بحرانی طور دقیق کار خود را انجام میدهد. یعنی عدم فعالیت موثر و عدم مدیریت جدی کار خود را میکند.

اتخاذ استراتیژی واقعی و تاکتیک مدبرانه که در مواقع پیاده کردن شکل داده میشود، فقط توسط کادر های مستعد میتواند عملی شود.

حزب کمونیست روسیه مدت ها قبل خاطر نشان ساخته بود، که کابینه از لحاظ کیفی تقویه و تحکیم شود. ضرورت است تا به اسرع وقت  مشکلات فوق حل و فصل شود. این یک ناگذیری است.

سوال های زیادی پیشروی دولت قرار دارد، طور مثال: کشور به 1.2 هزار بانک چه ضرورت دارد؟ این چه است؟ آیا ماشین کالاشویی است که پول سیاه شستشو کند؟ چرا ادویه ساخت خود مان را نداریم؟ چرا مناصفه تولیدات ما ساخت خارج است؟ چرا تولیدات میخ و مواد ساختمانی را قطع کردیم؟ آیا ما توانایی حل و فصل این سوالها را نداریم؟ برای چه این همه کارمندان در وزارتخانه ها نشسته اند؟ دولت ناگذیر است تا در برابر دعوتی که از طرف رئیس دولت صورت گرفته است، لبیک بگوید. یعنی در تحقق آن جدی عمل نماید.

امتیازات اقتصادی چیز خوبی است اما سوال خلق میشود که جواب آنرا طور قاطع، شفاف و واضح ارائه باید کرد.

اگر وسیله و وسایل را باز گشتاند آنرا در کجا جابجا میکنید؟ اگر پول را به کشور باز میگردانید و در بورس آنرا احتکار میکنید، این یکی از سوالهاست و اگر باز گشت میکنید و کار مندان را تطمیع میکنید این سوال دیگری است.

رئیس دولت گفت:

1.    راجع به ریفورم که در مدت زمان کوتاه آنرا مطرح خواهیم کرد.

2.    زنده گی خودش مارا وادار خواهند ساخت تا ریفورم را عملی کنیم.

او ( رئیس جمهور) دولت را در حال حاضر مورد نقد قرار نداد. عجالتاً این تصمیم را به تعویق انداخت. باید به نکته یی اشاره کرد، انسانهای مستعد که مصروف کار های عملی استند در کشور کم نیست و باید از ایشان استفاده کرد.

ا.دهقان

منبع: خارجی

تاریخ 21.12.14

 

 

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد