2016/02/15

ایالات متحده امریکا به تغیر جغرافیای اوکراین رضایت دارد. 

ا.دهقان

ایالات متحده امریکا به تغیر شکل اوکراین از نظر اقتصادی به مثابه یک کشور مشتری از نیمه بهار سال 2016 رضایت نشان داده است و نمیخواهد که اوکراین به شکل سابقش و در جغرافیای سابق خود باقی بماند.از اینکه درین اواخر در اطراف قضایای اوکراین و هم دنباس حرکت های جدی مانند ملاقات ها، دیالوگها، تماس های تیلفونی، مذاکرات میان سیاست مداران بلند پایه روسیه وامریکا جریان دارد که از نتایج و موافقتنامه های حاصله اکثراً کیف و حلقات بسیار وسیع و بلند پایه اوکراین به شمول شخص رئیس جمهور پروشنکو درجریان قرار داده نمیشوند.

کارشناس آژانس اطلاعاتی جبهه جدید ( اندری گینیازوف) اطلاع رسانی میکند که از آن طرف اقیانوس اطلاعات دقیق و موثق راجع به آماده گی تغیر فورم اوکراین که جزئیات و جهات اساسی آن میان طرفین معضل آن کشور روسیه و اوکراین جریان دارد.

برای اینکه خواننده گان را در جزئیات مسائله سرگردان نساخته باشیم به زبان صاف و ساده باید گفت که اوکراین را به تجزیه تحت فضای یک دولت به نام آماده میسازند و در فرارسیدن یک اقتصاد؟ که از کنترول بازیگران اصلی در اقتصاد جهانی بیرون میشود، که دیگر به خود آمریکا نیز زنگ خطر را به صدا در می آورد.

اگر چه تا هنوز آنقدر محسوس نیست، مگر پیشگویی ها و غیب گویی ها وادار میسازد تا مسائل اوکراین هم در مسکو و هم در واشنگتن موقتاً به دست فراموشی سپرده شود.

کشور های بزرگ و غنی در اوکراین کدام منبع و یا ذخایری ندارند مگر باآنهم اوکراین را با چنین فورم و جغرافیا نباید گذاشت.

قرار تفکر جناب کینیازوف هم اکنون در ایالات متحده امریکا جر و بحث ها و مذاکرات گرم و داغ روی سرنوشت اوکراین به ارتباط مقاومت جدی روسیه جریان دارد، امریکا علاقه ندارد که مانند کشور  پولند در به پا ایستاد نمودن اقتصاد اوکراین میلیارد ها دالر را به مصرف رساند، ممکن آنطرف اوقیانوس بدین نتیجه رسیده باشد که دیگر در اروپا پولند دومی را که به قیمت دوصد ملیارد دالر برای ایالات متحده امریکا تمام شد، ضرورت نیست.

نظریاتی وجود دارد که در سرزمین های اطراف کیفی که از کنترول خارج است میکانیزم انتخابات در دست ساختن است که درین انتخابات رهبران شناخته شده دانسک و لوگانک در سطح جهان روی قدرت دولتی و سیاسی می آیند.

اینک از رهبران دانسک و لوگانسک کدام درین حلقه شامل میشود، نفس جر و بحث ها را تشکیل میدهد.

قسمت های باقیمانده کشور تحت شعاع تغیر شکل نیز قرار دارد که به احتمال زیاد به سه قسمت منقسم خواهد شد. این تقسیمات در بخش غرب اوکراین با در آوردن آن به( تحت الحمایه) پولند، رومانیا و هنگری ، بخش مرکزی با کیف میباشد، البته این کار بسیار سوال بر انگیز است. از نظر کینیازوف این تقسیمات و این بخش یک دولت ناسیونالیستی خواهد بود و بخش جنوب شرق آن که تحت تاثیر روسیه میباشد البته تغیر جغرافیای آن در وسط بهار و آواخر تابستان سال 2016 صورت خواهد گرفت.

اختلافات بیشتر روی شهر ادیسه نسبت پلانهای امریکا در رابطه به ایجاد پایگاه نظامی بحری ناتو باقی میماند. نظر موجود تا حدی کافی به لحظات بعدی اوکراین شجاعانه تر است، گرچه اوکراین آرام و دقیق به طرف چنین وضع یعنی تغیر جغرافیا در حال گرایش و غلتیدن است.

ا.دهقان

14.02.2016

 

 

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد