2016/02/29

متحد جدید اوکراین

اظهارات جناب احمد داود اغلو صدر اعظم ترکیه در کیف چه معنی دارد؟

صدر اعظم ترکیه چندی قبل از شهر کیف ویزیتی به عمل آوردند، دیدار موصوف نشاندهنده آن بود که ترکیه به سیاست های رویارویی و اظهارات پُر طٌمطراق خویش به آدرس روسیه فدرالی ادامه میدهد، باید خاطر نشان ساخت که چه اتهاماتی نبود که از زبان جناب احمد داود اغلو به کشور ما بیان نداشت، طور نمونه بعضی از این اتهامات شاخدار را خدمت شما ارائه میداریم قضاوت با شماست خواننده گان محترم.

روسیه و سازمان های تروریستی دیگر از همه اولتر دولت اسلامی مسئولیت بیشتر و بیشتر حملات و تجاوز را علیه بشریت در روسیه به دوش دارند. ایشان حملات وحشیانه یی را بالای مردم بیگناه ملکی در سوریه انجام میدهند.

درین حملات روسیه مانند گروپ های تروریستی عمل مینماید. اگر حملات روسیه به این منوال ادامه پیداکند و مردمان صلحجو و آرام را وادار به ترک خانه وکاشانه شان سازد، روسیه با جواب قاطع و مصمم ما روبرو خواهد شد.

به این همه گفته ها چه پاسخی داد؟

البته برای آنانی که ترکیه، پلاژهای جدا شده اناتالی و بازارهای تنگ و پر جمع و جوش استانبول اغوی کننده است، البته که ترک این همه خوشی ها و امتیازات خیلی دشوار است، جواب دهنده میگوید: ( واکنش را چند چندان نسازید، این عکس العمل در برابر اعلام وزارت خارجه ما است.) ترکها تروریست ها را حمایت میکنند.

جنگ در روسیه دیر یا زود پایان میابد و همه چیز طور نورمال در بستر صلح و ثبات خویش مانند سابق جابجا میشود.

دوستان! ما نباید به چرخشی که در وضع کنونی مناسبات روسیه و ترکیه به وجود آمده است سبکسرانه برخورد کنیم، چون خطری وجود دارد که موضع رویارویی روسیه و ترکیه در سوریه پایان نداشته باشد، پس امکانات جهانی شدن را در خود نشان میدهد.

جهان شمول شدن آن زمانی متصور است که ترکیه توسط کشور های اطراف بحیره سیاه و ترکزبانها در یک چوکات قرار گیرد.

به روسیه لازم است که توجه بیشتر را به مناطق حوزه بحیره سیاه مبذول داشته باشد چون داود اغلو صدر اعظم در صحبت های خویش در شهر کیف به این مناطق اشاراتی داشت.

صدر اعظم ترکیه راجع به آذبایجان نیز فراموش نکرده و به آن اشاره داشت که در آینده آذربایجان قربانی سیاست های توسعه طلبانه روسیه شود.

احمد اغلو چنین می اندیشد که در وضع فعلی روسیه مستقیماً دست به کار نخواهد شد، بلکه از طریق ارمنستان داخل اقدام خواهد شد.

درین اظهارات داود اغلو چوکاتی پیدایش امپراطوری عثمانی دیده میشود که سرزمینهای اطراف بحیره سیاه را منطقه منافع خویش میدانستند..

امپراطوری عثمانی از وارد ساختن ریفورمهای غرب توسط اتارترک و ناسیونالیزم ترکیه از بین رفت نه آنکه از اثر جنگ جهانی اول، طوریکه گفته میشود.

البته که صحبت روی ایجاد و احیای ترک عثمانی نبوده بلکه حرف جای دیگری است، چون دولت کنونی ترکیه روی این موضوع شاید فکر هم نکند، حرف روی این است که مبادا دولت اردوغان ماموریت حمایت و دفاع کشور های حوزه بحیره سیاه را که زمانی مربوط به امپراطوری عثمانی بوده بدوش گیرد.

اگر روسیه امنیت و ثبات کشور های حوزه بحیره سیاه را تهدید کند، درآنصورت ماموریت ما این خواهد بود که ایشانرا تحت حمایت خود به مثابه متحدین نهایت نزدیک در مبارزه با توسعه طلبی روسیه کشور های ترکیه و اوکراین به شکل تمام عیار آن در برابر روسیه قرار خواهند گرفت.

ناگفته نباید گذاشت که اوکراین از نظر اقتصادی و هم نظامی نسبت به ترکیه ضعیف است، فلهذا این اتحاد نابرابر است، چون ترکیه همواره به مثابه بادار رهبری خواهد کرد و اوکراین به مانند زمانه های قدیم یعنی در امپراطوری عثمانی به شکل یک وابسته و فرمانبردار قرار خواهند داشت.

اگر سال 1990-2000 ترکیه نه بسیار جدی علاقه به اکراین و کریمیه نمیداشت، پس به گرجستان، پولند و کشور های بحیره بالتیک کمک نمیکرد و به خصوص در جنگ از سکاشویلی رئیس جمهور گرجستان حمایت نمیکرد.

حال دیگر وضع طور اساسی و کاردینال تغیر کرده، اوکراین و ترکیه به مثابه طرف مقابل روسیه شناخته شده اند.

سیاست خارجی ترکیه در ساحه بحیره سیاه به سیاست تجاوزکارانه در برابر روسیه روز تا روز مبدل شده میرود. احمد داود اغلو در کیف زمان ویزیت خود اعلام داشت که کریمیه را مال روسیه نمیداند.

ما کریمیه را قسمتی جدا ناپذیر خاک اوکراین میدانیم.

ا.دهقان

مورخ 28.02.2016

منابع: خارجی

 

 

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد