2016/04/16

پوتین راجع به نتایج اساسی و عمده تماس های مستقیم با او

      ا.دهقان

با ولادی میر پوتین رئیس دولت روسیه، تماس های مستقیم در مسکو صورت گرفت که در نتیجه این تماس ها اضافه از سی ملیون سوال از طرف مردم روسیه به نامبرده راجع گردید.

پروسه گفتمان ( سوال و جواب) سه ساعت و چهل دقیقه به درازا کشید که نسبت تماس های سال گذشته شانزده دقیقه کمتر بود. موصوف درین مدت زمان توانست به هشتاد سوال باشنده گان روسیه جواب ارایه بدارد.

در رابطه به مواصلات هوایی با مصر و ترکیه باید گفت که دلایل و عوامل، محدودیت ها در زمینه زیاد و گوناگون میباشد که همه ای این محدودیت ها به ما تعلق نمیگیرد، دولت های کشور های فوق الذکر با رادیکال ها در مبارزه اند. هر روز در صحرا سینا جنگ جریان دارد. درچنین شرایطی ما حق آنرا نداریم که به مردم خود نگوئیم که سفر به مصر خطرناک است.

در قسمت ترکیه قضیه یکسان است یعنی مانند مصر، اما اینقدر تفاوتی وجود دارد که ترکیه با رادیکالها همکاری میکند و مصر در مبارزه با ایشان است.

در ترکیه جنگ داخلی جریان دارد، گرچه جامعه جهانی به شکلی از اشکالی این جنگ را نادیده میگیرد. انفجارات تقریباً هر هفته در ترکیه صورت میگیرد. کجاست آن تضمینی که با هموطنان ما در ترکیه چیزی واقع نشود؟

باور دارم که دولت ترکیه تلاش دارد که شرایط امن و مصئون را برای جهانگردان مساعد سازد اما دیده شود که در زمینه موفق خواهد شد یا خیر؟ سوال جدی است.

راجع به زنده گی شخصی خویش یاد آور شوم که من با لودمیلا الکساروفنه بعضی بعضی وقت ملاقات داشته میباشم، او کاملاً صحت است و از زنده گی خویش راضی است، من هم از زنده گی خویش رضایت دارم. آیا ضرورت است که این سوال را در قدمه اول قرار دهیم، نمیدانیم ؟

مردم رئیس جمهور را انتخاب میکنند، تا اوکار و خدمت کند، من علاقمندی شما را درک میکنم. اما سوال شما اهمیت درجه اول ندارد امید وار استم که کدام وقت این کنجکاوی شما را مرفوق ساخته باشم.

راجع به اینکه کدام از شخصیت ها( ترامپ و یا کلینتون) برای روسیه مضر است؟ باید گفت که به ما ضرورت است که شخصیت های خوبی را نشانی کنیم.

در تاریخ مناسبات ما با ایالات متحده امریکا دست آورد های خوبی هنوز هم است، مانند مبارزه جمعی علیه تروریزم، کار مشترک در رابطه به سلاح کیمیاوی و چیز های خیلی دیگری. نباید از موضع زور و دیکتی کردن بلکه از موضع همکاری دوجانبه عمل کرد.

راجع به رمضان قادروف، مردم قفقاز خیلی خونگرم استند، ایشانرا به طرف سیاست کشاندن کار دشواریست، اما در آخرین تحلیل باید ایشان مسئولیت پذیر باشند و اینرا بدانند که آخرین وریانت( جنگ) ثبات را مساعدت کرده نمیتواند.

من راجع به دولت جدید اوکراین چیزی نمیدانم، یعنی نه ترکیب آنرا و نه حق تقدم بودن آنرا، فقط آنقدر میدانم که کارهایی پلان شده است اما چه پلان شده است نمیدانم.

دو بند از چهار بند پلان دولتی لااجراء مانده است، ما اوکراین انکشاف یافته و با ثبات را کار داریم. بحران سازمان یافته برای من در اوکراین به مصابه ابزار تغیر دولت به حساب می آید، طوریکه اولیگارشی در قدرت بود وهمان طور در قدرت باقی ماند. امیدوار استم که حکومت جدید اوکراین مطابق علایق مردم خویش عمل نماید.

در مورد باراک اوباما رئیس دولت امریکا، اعترافات موصوف در رابطه به کشور و دولت لیبیا یک بار دیگر نشان میدهد که او شخص منظم است. گرچه گفتن چنین چیزی آسان هم نبود. برای این کار جرات و مردانگی در کار است.

نمیدانم این کار خوب است و یا بد، خو اشتباهات تکرار میشود. هنوز معلوم نیست اوضاع در سوریه به چه می انجامد؟ البته درین اواخر برای ما امکان دست داده است که شرایط خوبی را در سوریه به شکل پوزیتیف و قاطع تنظیم کنیم.

ا.دهقان

منابع خارجی

 

 

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد