2016/05/02

پرزیدنت پوتین به اوکراین اعلام اولتیماتوم کرد

   ا.دهقان

بعد از این به خوبی نمیشود.

درین اولاخر ولادیمیر پوتین جلسه بازی را به اعضای حکومت سازماندهی و آنرا سرپرستی کرد و باید خاطر نشان ساخت که چنین جلسات نه بخاطر تحلیل و ارزیابی کدام موضوع و یا سوالی دایر میگردد، بلکه برای تبلیغ و رساندن موضوع به اطلاع مردم و هم چنان تصامیم و مطالب مهم به اشتراک ژورنالیستان راه اندازی میشود.

این بار درواقعیت امر اعلام اولتیماتوم به دولت اوکراین و اتحادیه اروپا بوده است. اعداد، ارقام و واقعیت هایی که در نشست باز مورخ دهم اپریل کابینه به همگان معلوم است، اما این بار تکرار آن مطالب بوده مگر با یک تفاوت که این بار به اهداف مشخص، سمت و سو داده شده همرا با طرح نیاز های مادر وطن ما ارایه گردیده است.

پوتین چه گفت:

خطاب به اروپا:

در صورت موافقه با اتحاد اوکراین و اتحادیه اروپا آنقدر آسیب شدیدی که به اقتصاد اوکراین وارد نمیشد که به اقتصاد روسیه وارد میشد.

بعد از امضای اسناد، بدون حرف بازارهای روسیه با وارد شدن و انباشته شدن اموال بدون کنترول و بدون گمرک از اروپا و جهان سوم ضربه جبران ناپذیری به مولدین روس وارد میشد.

علاوه از آنچه گفته آمدیم، اوکراین ناگذیر میشد که دها موافقت نامه یی که در تقابل با شرایط اتحادیه اروپا قرار میگرفت، لغو کند.

در نتیجه پیشنهادات اتحادیه اروپا به اوکراین به طور مستقیم و یا غیر مستقیم آسیبش به روسیه میرسید، یعنی در ماهیت امر مناسبات دوجانبه مفید تجارتی و صنعتی روسیه و اوکراین را به نابودی میکشاند.

در واقعیت امر اموال ( کالاها) روسیه توسط کالاهای وارداتی اروپا و کشور های دیگری زیر فشار قرار میگرفت، ما خواستیم معضله را از راه های انسانی و به خوبی حل و فصل نمائیم، تلاش کردیم تا در تفاهم بیائیم و بدون منظور پیشنهاد مصالحه را ارایه کردیم، اما متاسفانه کلیه پیشنهادات ما از طرف اتحادیه اروپا رد گردید.

افسوس، حال دیگر به خوبی نمیشود.

خطاب به اوکراین:

با در نظر نگرفتن کلیه دشواری ها در مناسبات و هم در نظر نگرفتن تبلیغات و موضع گیری های فاشیستی و قلنبه گویی علنی دولت جدید کیف ما مکلفیت های خود را انجام داده و روابط را نگه داشته ایم. هم چنان صنعت اوکراین را حمایه و فرمایشات شانرا در ارتباط پانزده ملیارد دالر نقداً پرداختیم. از همه مهمتر اینکه آنرا در وقت و زمانش پرداخته ایم.

وقتی که به خوبی نمیخواهند، پس هیچ چیزی هم برای ایشان پرداخته نمیشود.

روسیه آماده است تا به طور قطع از واردات اموال و تولیدات اوکراین صرفنظر و به آن جواب رد بدهد.

خطاب به اروپا و کمی به اوکراین:

اوکراین گاز ندارد و بعد ازین تحویل داده نخواهد شد، اوکراین همانقدر که پول بپردازد به همان قدر گاز بدست می آورد، به یک شرطیکه پول را یک ماه قبل بپردازد.

اوکراین مکلف است که برای موسم خزان و زمستان مقدار چهار تا پنج ملیارد کوبیک گاز برای ترانزیت به اروپا در ذخایر زیر زمینی های خود باید ذخیره کند.

اگر اوکراین این میلیارد ها را آماده کرده نتواند، اروپا در موسم خزان بدون گاز میماند.

خطاب به اوکراین و کمی به اروپا:

قرضه یی که اوکراین به روسیه بپردازد، جمله شانزده اعشاریه شش ملیارد دالر است که روسیه تقاضای آنرا کرده میتواند و ما چنین تقاضا را از اوکراین داریم.

نتیجه

پوتین در خطاب به اوکراین، امریکا و اتحادیه اروپا  تاکید میورزد که در عملی کردن گفته های که توسط وزیر خارجه ما سرگی لاوروف اذعان شده است اقدامات عملی را همین حالا روی دست گرفته و آنرا تحقق ببخشم، ورنه روسیه به کلیه فرمایشات صنعتی و تجارتی اوکراین بدون بازگشت مصارف آنکشور که سالانه به پانزده ملیارد دالر میرسد جواب رد میدهد.

روسیه سرحدات خود را در برابر انتقال اموال اوکراین سد نموده و هم اموالی که از طریق اوکراین ترانزیت میشود، توقف میدهد.

روسیه گاز را بالای اوکراین قطع میکند.

روسیه تقاضای پرداخت پول خود را که 16.6 ملیارد دالراست تقاضا دارد.

روسیه دیگر انتقال و توزیع گاز را در خزان و زمستان پیشرو تا گرانتی نمیکند، تا که اوکراین به قیمت 5 ملیاد دالر گاز را خریداری نکند ودر ذخایر زیر زمینی های خود آنرا جابجا ننماید.

اگر اروپا را سرما زد، اروپائیان با گله و شکایات خود به دوستان خویش در کیف مراجعه نمایند.

امیدوار استم که این اولتیماتوم که ولادیمیر پوتین آنرا فورمول بندی کرده است، وزارت خارجه ما با فعالیت های خویش وضع را نورمال ساخته و این اولتیماتوم نتایج خود را به خوبی داشته باشد.

پوتین به این هم اشاره کرد که ما حاظر استیم در متعادل ساختن و توازن بخشیدن اقتصاد اوکراین سهم بگیریم به شرطیکه این کار یک طرفه نباشد، طوریکه همیش روسیه حسن غمکش بوده و یا باشد، بلکه اوکراین هم در توازن مسائل با همکاران اروپایی ما همکار باشد.

از نظر ما چنین برخوردی عادلانه پنداشته میشود.

این آخرین چانس است که امکان دارد که مناسبات را بهبود ببخشد و اصلاح نماید. لیک با تاسف باید گفت که گرانتی وجود ندارد که این همه را همه میفهمد یا خیر؟

ا.دهقان

منابع خارجی

 

 

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد