2016/05/26

پوتین توانست رهبران شرق را جذب کند تا ازایالات متحده امریکا رویگردان شوند.

   ا.دهقان

رهبران دولت های شرق نزدیک طور منظم و دوامدار به مسکو سفر هایی را انجام میدهند و به رفت و آمد خویش ادامه میدهند، بدون در نظرداشت اینکه قوت های نظامی ایالات متحده امریکا درین منطقه به طور چشمگیری نظر به قوت های نظامی روسیه حضور دارند( قرار اظهارات کار شناس غربی).

قرار نوشته روزنامه پولیتیک در منطقه متذکره هم اکنون 35 هزار کارمند نظامی امریکا حضور دارند و صد ها طیاره امریکایی که در مقابل آن فقط دو هزار نظامیان روسیه همراه با پنجاه بال طیاره قرار دارد.

با وجود چنین وضع و حالت در منطقه، رهبران کشور های شرق میانه، غرض ملاقات با ولادیمیر پوتین به مسکو میروند و نه به واشنگتن.

اتکا به اسناد دست داشته ( جناب دینیسا دوسا ) صدر اعظم اسرائیل بنیامین نیتانیاهو سفری به مسکو داشتند.

عنقریب شاه عربستان سعودی سلیمان نیز از مسکو دیدن خواهد کرد.

رئیس جمهوری مصر و رهبران شرق نزدیک بار بار سفر هایی به مسکو غرض ملاقات با پوتین داشتند، درزمینه ایشان به منظور دریافت کمک های نظامی هیچ کدام از ایشان به آقای اوباما در زمینه مراجعه نمیکنند.

علت چنین اوضاع و احوال بیان شده را در واقعیت زیرین به نگارش گرفته اند.

یعنی اینکه روسیه آماده گی خود را در رابطه به تطبیق قدرت غرض تنظیم موازنه قوت ها در منطقه عملاً نشان داد، اما ایالات متحده امریکا چنین قوت را تا کنون نشان نداده است.

جناب روسا نویسنده مقاله  به نکته زیرین اشاره میکند که روش جهان پذیری پوتین کاملاً در تقابل به روش جهان پذیری اوباما قرار دارد.

آقای اوباما بدین باور است که به کاربرد قوتها زمانی ضرورت است اگر امنیت ایالات متحده امریکا غیر مستقیم مورد تهدید قرار گیرد، این باور و یا لزومدید موضوع فوق الذکر به انعکاس آن درسهایی است که رئیس دولت امریکا از جنگ ها در عراق و افغانستان و عدم سهم گیری جدی و قاطع در رابطه به جنگ سوریه، آن وقتی که جنگ آفت بشری را تحریک و دامن میزد، شما کجا بودید؟ و در تطبیق پالیسی فوق الذکر چرا عمل نمیکردید؟

با وجود اینکه متکی به نیرو ها و قوت ها به خاطر رسیدن به اهداف سیاسی در شرق میانه  به قول کار شناس نوعی  نورم شناخته میشود، طوریکه ما همه شاهد عینی بوده و استیم که عربستان سعودی در یمن دست به حمله و تجاوز زد.

سعودی ادعا دارد که این تجاوز از ترس اینکه امریکا نمیخواهد که گسترش خطر ایران را در منطقه محدود سازد، بناً ما روی این ملحوظ دست به کار شدیم.

ا.دهقان

منابع: خارجی

 

 

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد