2014/12/27

 

کیس کوبا یعنی راجع به روسیه

 

باراک اوباما رئیس دولت ایالات متحده امریکا به تاریخ 17 دسمبر اعلامیه پر سر وصدایی را راجع به تصمیم قصر سفید در رابطه به نرمال‌سازیمناسبات امریکا با کوبا پخش کرد، لیک نمیتوان آنرا اعلامیه هیجان آور و پُر طمطراق خواند، چون این کورس در رابطه به هاوانا سال 2013 از طرف واشنگتن اعلام گردیده بود، اما این تصمیم جدید واشنگتن به هیچ وجه از اهمیت آن نمیکاهد به خصوص برای روسیه.

نخستین تحریم از طرف امریکا بالای کوبا در سال 1959 وضع گردید، زمانیکه فیدل کاسترو سر قدرت آمد مزارع نیشکر همراه با کارخانه های استحصال نفت و دیگر ملکیت های خصوصی متعلق به امریکا را ملی اعلام نمود.

روابط دیپلماتیک هردو کشور در سال 1961 قطع گردید و به سال 1962 کوبا به طور قطعی مورد تحریم قرار گرفت که تا امروز ادامه دارد.

کشور کوبا از آن زمان تا کنون بیشتر از یک تریلیون دالر از عایدی که باید میبرداشت که نبرداشت خساره مند گردیده و هم از امکانات زیادی برای ترقی و انکشاف ملی کشور محروم ماند البته خدمات تکنالوژی هم شامل این بخش میباشد.

از سال 1992 در پهلوی سلسله ابتکارات قانونی از جانب امریکا فشار تحریم ها در بخش صادرات مواد خوراکه و ادویه جات کمی تخفیف یافت و در نتیجه میزان صادرات در سال 2013 که اکثراً از طرف امریکا به کوبا صادر میگردید به 359.4 ملیون دالر رسید.

اینک واشنگتن برای پایان بخشیدن مقررات کهنه و تقابل گرایی بی مفهوم آماده گی خویش را اعلام داشت.

رهبری ایالات متحده امریکا الی پایان سال 2017 مصمم است تا سه گام عمده و اصلی را بردارد.

1.     تامین روابط دیپلماتیک و ماموریت های دیپلماتیک دو کشور را در قلمرو یکدیگر.

2.     خارج ساختن کوبا از لست سیاه کشور های حمایت کننده تروریزم.

3.     تعویض تحریم های تجارتی، از سر گیری تجارت دو جانبه و سرمایه گذاری، اجازه باز کردن حسابات بانکی در بانک های کوبا به کمپنی های امریکایی و بر عکس آن، اجازه تامین ارتباطات مخابراتی را سهولت ببخشد، سهولت بخشیدن به اصول و مقررات سفر های سیاحتی به امریکائیان به کوبا و اجازه انتقال اموال کوبایی الی چهار صد دالر به شهروندان امریکایی.

ابعاد خیلی مهم بند اخیر در آن است که انتقال پول را از امریکا به کوبا طورماهوی افزایش میدهد، با در نظر داشت نورم اجازه داده شده، ازدیاد در فوند یا بنیاد حمایت های بشر دوستانه کوبا و سکتور خصوصی آنکشور را.

از نظر اداره امریکا چنین تدابیری علایق امریکا را نسبت به تحریم های کهنه عملی میسازد، بدین اساس باراک اوباما اعلام داشت که واشنگتن در آینده هم جوامع ملکی کوبا را حمایت خواهد کرد.

او آماده این کار است به شرطیکه هاوانا مسیر سیاست خارجی پیشه کند که گاهگاه مسائلی که با علایق امریکا در تقابل قرار گیرد، اشاره واضح و روشن متوجه روسیه است که با رهبران کوبا در مناسبات به خصوص خوبی زیست مینمایند.

طور عموم چنین چرخش رویداد ها جوانب مثبت زیادی دارد، توانایی پرداخت کوبا را به مثابه یک پارتنر اقتصادی به شکل تندش بالا میبرد.

طوریکه انکشافات شرایط اطراف کوبا نشان میدهد، رهبری کنونی واشنگتن تظاهر کنان اعمال اراده و نفوذ میکند، اشتباهات را پذیرفته و به تصحیح آن آماده گی نشان میدهد.

بدون در نظرداشت مخالفت های جدی داخلی و سیاست دشوار و مشهود اوضاع رهبری واشنگتن سیگنال آنرا میدهد که آماده یک دیالوگ سازنده و عملی با کریملن است.

مسکو در برابر این سگنال چه جواب خواهد داشت؟

امکان دارد کوبا در اوساط قرن بیست، نقطه مرکزی بالاترین فشار در مناسبات امریکا و روسیه بوده باشد، در قرن بیست و یک میتواند نقطه حرکت دهنده به مثابه یک همکار استراتیژیک در مناسبات محکم و طویل المدت امریکا و روسیه شود.

امکان دارد که این آغاز راهی به طرف مرحله دوم همکاری و ارتباطات دوجانبه باشد که ولادیمیر پوتین در یکی از صحبت های خود یاد آور شده بود.

در زمینه راول کاسترو رئیس کنونی دولت کوبا میگوید: ما حاظر به هر نوع مذاکره روی موضوعات مختلف با امریکا استیم، اما اصول سوسیالیستی را کنار نخواهند گذاشت، همان طوریکه کوبا از امریکا چیزی نخواسته است.

ا.دهقان

منابع خارجی

 

 

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد