2016/10/02

ا.دهقان

آقای ناصر عبد العزیز ناصر نماینده عالی مقام اتحادیه تمدنهای ملل متحد

راجع به همگرایی و همپیوندی مهاجرین و حد و اندازه میان شرق و غرب

( تقابل مدنیت شرق و غرب)

 

سی ام سپتمبر در جزیره ( رودوس) واقع یونان دیالوگ راجع به مدنیت براه افتاد.

ناصر عبدالعزیز نماینده اتحادیه تمدنهای ملل متحد در جریان جر و بحث ها راجع به راه های بیرون رفت از بحران مهاجرت و امکان زنده گی صلح آمیز و بدون درد سر این طور بیان داشت:

چگونه میتوان زنده گی آرام و مسالمت آمیز فرهنگ های مختلف را تامین کرد، به خصوص وقتی که حرف از زنده گی و حیات شرق و  غرب مطرح است.

تاریخ گواه آنست که شرق و غرب همواره در طول قرنها یکدیگر را کمک کرده اند، بعضی وقت این همکاری و کمک ها را میتوان دوستانه نامید، اما بعضی اوقات عکس آن را دشمنانانه و خشن نامید.

مطالعه کننده محترم! ما و شما در قرن گلوبالیزم حیات به سر میبریم که جوامع جدیدی را با خصوصیت های جدیدی یعنی اینکه به چندین زبان با شنده گان این جوامع تکلم میکنند که ایشان از ملیت های گوناگون و فرهنگ های مختلف میباشند.

اگرما خواهان زنده گی در صلح، صفا و آشتی استیم، پس برماست که تنوع فرهنگ ها و کلتور ها را که در جهان وجود دارد باید در خود، روحیه احترام متقابل را پرورش و جا دهیم.

چطور و چگونه میتوان همگرایی مهاجرین وارد شده به کشور های غربی را تامین کرد؟ در صورتیکه، طور مثال ایشان حد اقل به زبان انگلیسی بلدیت ندارد، پس چه باید کرد؟

یگانه راه بیرون رفت از وضع کنونی ایجاد جامعه یی است که همه در صلح و ثبات حیات بسر ببرند و هیچ از ایشان از چهارچوکات چنین جامعه بیرون نمانند.

این سوال عمده و اساسی، پروگرام انکشاف با ثبات و استوار سال 2030 میباشد.

خطر بزرگی که به فرهنگ و مردمان مختلف برای زنده گی صلح آمیز شناخته میشود چه است؟

این نوع خطرات کم نیست: ( تبعیض، نشانی کردن جوامع و قطبی شدن آن) اینها همه حیات آرام و بی خطر را تهدید میکنند.

شما در رابطه به تیوری (خان تونگ تون) یعنی تقابل تمدنها چه نظر دارید؟ آیا واقعاً چنین تهدیدی وجود دارد؟

20 سال قبل جناب سیمویل زحمت بنیادی خود را تحت عنوان تیوری تقابل تمدنها مطرح کرد. او به جهانیان اعلام داشت که در جهان چنین چیزی ( جدایی فرهنگ) وجود دارد که فرهنگ ها را میان اسلام، اتودوکس و غیره مذاهب از هم جدا میسازد.

این بیان موصوف سبب جر و بحث وسیعی در جوامع بشری شد.

از نظر اینجانب اصلاً تقابل یا برخورد غیر مودبانه، عدم درک آنچه که در فرهنگ های دیگر وجود دارد و چه تفاوتی با فرهنگ اولی یعنی فرهنگ خودی دارد؟

اگر ما تلاش کنیم و سعی به خرچ دهیم که یکدیگر را درک کنیم و راجع به فرهنگ و کلتور به طور عام بیشتر معلومات حاصل کنیم، ما نکات بیشتر و وجوه بیشتر مشترکی را در میابیم.

اتحادیه تمدنهای ملل متحد چه نقشی را در حل معضلات در جهان دارد؟

نقش اتحادیه تمدنهای ملل متحد درین است که صادقانه تلاش میورزد تا در حل سریع معاضلات در جهان اقدام جدی نماید.

 

ا.دهقان

منابع خارجی

  

 

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد