2016/10/17

تا وقتیکه تروریستان نابود نشوند، راه حل صلح آمیز بحران وجود نخواهد داشت.

ا.دهقان

 

راجع به دور نمای راه های حل و فصل بحران در سوریه:

آنانیکه ( سلاح به دست دارند، ترور، انفجار، انتحار، کشتار و ویرانگری) میکنند، تنها آنان تروریست نیستند، بلکه هر آنکه تروریستان را ( حمایت، تمویل، تسلیح) میکنند و آموزش و پناه میدهند، ایشان نیز تروریست اند.

دوستان!

ما درین نوشته سعی میورزیم تا راجع به حل صلح آمیز فرایند خطر مداخله نظامی ایالات متحده امریکا را در قضا یا و بحران سوریه و عصبانیت اطلاعات جمعی غرب را در اوضاع و احوال نقاط داغ منطقه و جهان به خصوص سوریه آنهم شهر حلب به بررسی بگیریم.

خواننده محترم!

مطمئناً که شما در جریان استید، چندی قبل واشنگتن همکاری خود را در رابطه به حل قضایای سوریه با روسیه قطع کرد. شما در زمینه به این عمل چه قیمت و ارزش میدهید و آینده آنرا چگونه ارزیابی میکنید؟

من چنین فکر میکنم که واشنگتن طرفداری خود را از حل سیاسی پروسه در سوریه نشان میدهد، اما در اصل آن کار های را انجام میدهد که تا حل پروسه، پیشروی نداشته باشد که قطع همکاری با روسیه را در همین روال میتوان دید.

اما روسیه به نوبه خود بدون در نظر داشت مانور های امریکایی که واشنگتن انجام میدهد، خود را در رابطه به حمایت از رهبری سوریه در برابر تروریزم قبلاً اتخاذ نموده بو، تا جائیکه اطلاعات میرساند.

دوستان! طبیعی است که چنین موضع گیری تغیرات زیادی را در میدان جنگ البته در وضعیت بار می آورد که برای ایالات متحده امریکا غیر قابل قبول است.

واشنگتن تلاش دارد تا جلو پیشروی قوای دولتی سوریه را غرض کمایی نمودن وقت برای آنعده تروریستان که به اصطلاح ایشان آنان را تروریستان میانه رو که در قسمت شرقی شهر حلب در محاصره گیر مانده اند.

تروریستان همواره شرایط آتش بس را نقض کرده که این عمال شان سبب تحریک قوای روسیه و دولت سوریه گردیده تا عکس العمل جدی نشان دهند.

تغیر قوا در میدان جنگ سبب آن شد که واشنگتن به بزم خودش گامهای جدی و قاطع بردارد که یکی از این گامهای جدی و قاطع ایشان، قطع همکاری در راه حل صلح آمیز بحران سوریه با روسیه بوده است.

دوستان! حتماً ازین هم اطلاع دارید که قوای هوایی ائتلاف تحت رهبری آمریکا در یکی از مناطق سوریه بالای قوت های نظامی دولتی کشور سوریه بمبارد کرد که امکان تکرار دوباره آن از نظر دور دیده نمیشود.

مستند به این عمل واشنگتن میتوان گفت که آمریکا چهره واقعی خود رادر رابطه به قضایای سوریه نشان داد و در زمینه میتوان عکس العمل عاجل و جدی روسیه را هم میتوان نوشت که غرض نه تنها پوشش پایگاه های نظامی خود بلکه در مجموع پوشش فضای کشور سوریه راکت های اس 300 را سوق و آنرا جابجا کرد.

عزیزان! چه فکر میکنید که با چنین اوضاع واحوال آیا امکان حل صلح آمیز بحران سوریه وجود دارد یا خیر؟

با آنهم مسکو روی حل پروسه سیاسی پافشاری دارد اما امریکا موضوع موجودیت تروریست های میانه رو را مطرح میکند که اصلاً تروریست های میانه رو درین کشور وجود ندارد و این گفته ما را که تروریستان میانه رو وجود ندارند تقاضای مکرر ما از آمریکا تصدیق میکند که بار بار تقاضای لست تروریست های میانه روتان را ارائه بدارید، تا ما آنرا در جریان عملیات خویش در نظر بگیریم که تا کنون این کار را نکرده اند.

چون چنین چیزی در کشور وجود و حضور ندارد، امریکا تلاش دارد که نیروهای بنام نیروهای آزادی بخش سوریه را ( جبهه النصره) و بعضی از تشکیلات در را تروریست های میانه رو معرفی کند.

این عمل واشنگتن نشان دهنده آنست که میخواهد جنگ را طوریکه در افغانستان تداوم بخشیده است در سوریه هم تداوم ببخشد.

از وضع معلوم میشود که جنگ الی پیروزی نهایی یکی از طرفین دوام خواهد نمود، پس الترناتیف حل سیاسی صلح آمیز بحران سوریه وجود ندارد، اما این هم بدین معنی نیست که ما مبارزه علیه تروریزم را توقف دهیم.

این وظیفه وطنی، انسانی ما و شما است تا تروریزم نابود نشود، راجع به حل و فصل صلح آمیز بحران ضرورت به بیاد آوری نیست.

تبصره:

من شخصاً بدین باور استم، تاوقتیکه ایجاد کننده گان، تمویل کننده گان، حمایت کننده، تسلیح کننده گان ، پناه دهنده گان ترور و تروریست ها به سیاست و روش های ستمگرانه، سود جویانه، اشغال گرایانه و به کار برد تروریست ها به مثابه ابزار، تغیر و منصرف ساخته نشوند، تروریزم و تروریست ها زنده خواهند بود!

نابود باد تروریزم!

زنده باد صلح!

ا.دهقان

  

 

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد