2016/11/21

ا.دهقان 

 ایالات متحده آمریکا در دوران اوباما جنگ تعذیراتی را نه علیه روسیه بلکه علیه اروپا به راه انداخته

 

کشور چک پیشنهاد واشنتگن را در رابطه به نصب سیستم رادار در سرزمین آنکشورقاطعانه رد کرد و آن پیشنهاد را جادوگرانه خواند. این گفته رئیس دولت چک است ( بیگو سلاوه سبوتکه)در جایی از خواست ها چنین به نظر میخورد که نصب سیستم رادار خواهی نخواهی مناسبات روسیه و امریکا را تیره تر میسازد.

کارشناس سیاسی و نظامی آنکشور بیان داشت که چرا اروپای شرقی علاقمند نورمال شدن مناسبات امریکا با کشور ما ( یعنی روسیه) است.

نظر شما؟

آیا رادار های امریکایی در سرزمین چک نصب خواهد شد؟ و عواقب این کار در هردو صورت از چه قرار خواهد بود؟

من در حال حاضر فکر میکنم که سیستم رادار های امریکا در کشور چک نصب نخواهد شد، گرچه در واقعیت امر این مسئاله در حال حاضر حالت جر و بحث را دارد.

جان موضوع درینجاست که در کشور گروپ های مختلف سیاسی وجود دارند که در رابطه به تامین روابط با روسیه و تنظیم امنیت ملی خویش برخورد های جداگانه دارند و امکان زیاد دیده میشود که از همه نظریات مطرح نظر عدم نصب سیستم رادار ها جای اول را اختیار کند. طور نمونه ما تجربه نصب سیستم رادار ها را در رومانیا داریم که نتایج خوبی نداشته است.

مناسبات حسنه، مفید و موثر همسایه در به دیوار شما یعنی سلواک با روسیه را میتوان درس خوبی یاد کرد که از روسیه نباید دوری جست و مناسبات را تیره ساخت.

سرانجام لحظاتی خواهد رسید که اگر امروزنه روزی دیگری رسیدنی است باید یک شرطیکه فشار ایالات متحده امریکا بالای اروپا کمتر شود. در هر صورت این را هم باید گفت که ضرورت خواهد بود تا ایستاده شدن به پای خود را باید آموخت و سیاست خویش را تعین کرد.

درچنین شرایطی به نظر ما عیار کردن سیاست خویش با روسیه به نفع دیده میشود.

نصب سیستم رادارها در سرحدات کشور ما به معنی خلق کردن پرابلم نظامی با روسیه است، درحالیکه ما خواهان آن استیم تا روسیه و امریکا دور میز مذاکره نشسته به خصوص با انتخاب رئیس جمهور جدید امریکا ترامپ و ما این را خوب میدانیم که مناسبات خوب میان روسیه و امریکا به نفع کشور و مردم چک است.

شخصاً بارها با نماینده کور دیپلماتیک چک صحبت هایی داشتم و طی مثالهای زنده با آنان توضیح و نشان دادم که اوضاع چگونه در دنیای ما شکل میگیرد.

یک باره در جریان جنگ های  تعذیراتی چک، سلواک، رومانیا، پولند و بلغاریا با هم یکجا از بازار روسیه بیرون رفتند، اما در عوض ما روسها داخل بازار جرمنی شدیم و راه یافتیم.

دیده میشود که این همه جنگ های تعذیراتی نه علیه ما بلکه در واقعیت علیه اروپای شرقی از آب بیرون آمد.

من شخصاً برای آنان ثابت ساختم که شما هرقدر اروپای شرقی و یا اروپای غربی باشید باز هم علایق و خواست های شما و اروپای غربی از هم فرق دارد و شما را آنان استعمال مینمایند.

شما این را متوجه میشود یا نمیشوید، میدانید یا نمیدانید، بلاخره لحظاتی خواهد رسید که شما متوجه آن خواهید شد و خواهید فهمید که حالات از چه قرار است.

از نظر من نوع حرکت باز شدن نگاه ها جریان دارد، اما این نگاه ها بسیار به ترس و لرز در جریان است. باید ابراز نظر کرد که هرقدر این دید ها تحت تاثیر ترس باشند همانقدر وحشتناک تر میشوند.

باید گفت که راه دیگری ندارید، خواهی نخواهی زنده گی خود وادار میسازد تا نگاه ها باز شوند. در واقعیت امر میدان واقعی سیاسی هم این را دیکتی میکند.

اعلامیه رئیس دولت چک خود بیانگر این است که نوعی پروگماتیسم روی صحنه آمدنی است و مربوط به میل ما نیست.

 

 

 ا.دهقان

  

 

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد