2016/12/15

دهقان

اتحادیه اروپا در هر صورت به اوکرائین و گرجستان رژیم بدون ویزه را باز خواهند کرد.

اعضای اتحادیه اروپا و پارلمان اروپایی پلان باز کردن رژیم بدون ویزه را برای شهروندان اوکراین و گرجستان امضاء کردند.

قرار گزارش آژانس خبرگزاری رویتر، متکی به منابع نا معلوم که موافقت نامه شرایط میکانیزم رژیم باز کردن بدون ویزه را که هر وقت میشود آنرا بنابر لزومدید و یا واقعه به خصوص توقف داد، تاریخ 7 دسمبر ساعت های ناوقت عصر به امضاء رسید.

قبلاً شورای اتحادیه اروپا پافشاری داشت که رژیم بدون ویزه همراه با میکانیزم جدید توقف آن عملی شده میتواند که کمیسیون اروپایی تطبیق آنرا به ابتکار خود و یا بنابر تقاضای یکی از اعضای شورای اروپایی دست به کار شود.

کمیسیون اروپایی در دسمبر سال 2015 اعلام داشت که اوکراین و گرجستان تمامی شرایط لیبرالیزه کردن را غرض بدست آوردن رژیم بدون ویزه را تکمیل کرده اند. در رابطه به اتحادیه اروپا اما تا کنون بروکسل تصامیم متناسبی را اتخاذ ننموده است.

آقای پیتر پروشنکو رئیس جمهور اوکراین از قبل باورمند بود که تصمیم هذا در ماه نوامبر صورت خواهد گرفت.

معاون وزیر خارجه اوکراین خانم الینا زیرکال در بخش ادغام در ملاقات با سران اتحادیه اروپا اعلام داشت که بیش از این وضع رژیم بدون ویزه را به اتحادیه اروپا به تعویق انداختن درست نیست.

طرح رژیم بدون ویزه و داخل شدن به اروپا یکی از شعار های اساسی دوران کمپاین پروشنکو بود. او بدین منظور بسیار تلاش داشت تا عضویت ناتو و اتحادیه اروپا را بدست آورد. از یک جلسه به جلسه دیگر، از یک کنفرانس به کنفرانس دیگر تقاضای خود را تکرار میکرد که رژیم بدون ویزه برای اوکراین داده شود.

خواست دومی رئیس دولت اوکراین این بوده که تعزیرات را بالای روسیه به هیچ وجع فسخ نکنند، این برای اوکراین بسیار مهم است. او این طور حساب میکند که تا آخرین لحظه باید مبارزه کرد.

باز کردن رژیم بدون ویزه امکان دارد به اوکراین به یک فاجعه مبدل شود. هم اکنون تعدادزیاد اوکرائینی ها کشور را ترک میگویند. پولند فعلاً به این مشکل روبرواست که نه تنها محصلین، بلکه فارغ التحصیلان مکاتب، پولند را ترک گفته و به غرب میروند.

در صورت باز کردن رژیم بدون ویزه از پانزده الی پنجاه درصد از نیروهای مساعد به کار در ظرف 5 سال اوکراین را ترک خواهند گفت. علت اساسی این وضع پائین بودن سطح درآمد، از بین رفت و ویرانی زیرساختهای کشور و هم سطح پائین تحصیلات و طبابت در کشور شده میتواند.

  

 

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد