2016/12/24

دهقان

چرا ایالات متحده امریکا به سوریه حمله کرد؟ وچرا روسیه فدراتیف وارد صحنه شد؟

 

تا هنوزکه هنوز است تعداد زیادی از مردم اینرا نمیدانند و یا اطلاع ندارند که چرا ایالات متحده امریکا بالای سوریه حمله کرد؟ و چرا روسیه در دفاع از دولت سوریه برخاست؟

خواننده گان محترم!

بدون شک و تردید، ایالات متحده امریکا پایگاه جهانی تروریزم یعنی ( داعش و دیگران) را در سوریه ایجاد کرد که این مولود ناخواسته جدید تهدید بزرگی برای جهانیان و منجمله روسیه بوده است.

از اصل مطلب دور نمیرویم، مهمترازینکه آنطوریکه شما آگاه استید. روسیه دشمن اصلی نظام ایالات متحده امریکا است چرا؟

بخاطریکه روسیه جرأت کرده است تا مستقل از حکمروایی امریکا عمل کند و هیچ نوع وابستگی به امریکا نداشته باشد.

روی این ملحوظ ابرقدرت یگانه جهان سر دشمنی و پدر کشی را بر روسیه گرفته است.

فقط روی این علت امریکا تصمیم گرفته است تا روسیه را نابود و ویران سازد.

امریکا بدین فکر افتید که در جنگ رویارویی با روسیه بورد نداریم، چون در جنگ های رویارویی روسیه همیشه پیروز بوده است. پس فکر دیگری باید کرد.

به استناد این مفکوره فوق، امریکا تصمیم گرفت تا از طریق دیگری دست به کار شود که شد.

طرق دیگری عبارت از وارد کردن ضربه اقتصادی بر روسیه بوده، چون همه ما باور مند استیم که بدون داشتن منابع درآمد قوی و غنی نگهداشت اردوی عظیم و قوای دفاعیه بزرگ برای روسیه بسیار دشوار خواهد بود.

باید یاد آور شد که منابع عایداتی روسیه گاز طبیعی آن کشور است که بیشترین مقدار آنرا در جهان، روسیه در اختیار دارد.

ضرورت است که رقابت ها را در اروپا درست نگهداری نمائیم.

سوال پیش می آید که منابع دیگر گاز در کجا است؟

( قطر، کویت،  امارات متحده عربی، عربستان سعودی) درست است که درین کشور ها منابع گاز وجود دارد، اما انتقال آن از این کشورهای شرق نزدیک توسط تانکر ها آنهم در کشتی ها بسیار گران تمام میشود و اقتصادی نیست.

بهتر نیست که غرض انتقال اقتصادی آن، لوله کشی گاز صرورت گیرد.

قرار معلوم در گذشته امریکا این را با اشغال و تصرف کشور های مورد هدف که قبلاً تذکار داد ه شد میخواست که این کار را انجام دهد اما با یک پرابلم جدی روبرو شد و آنهم اینکه در شمال عراق و جنوب ترکیه کرد ها زنده گی مینمایند که به هیچ وجه به امریکا اجازه لوله کشی گاز را از سرزمین خویش که خط سرخ کشیده شده است ، اجازه نخواهند داد. پس صرف یک راه باقی میماند، آنهم از طریق سرزمین سوریه.

اما رئیس دولت سوریه اسد با روسیه دوستی تنگاتنگ دارد و از امریکا سخت نفرت دارد که به هیچ صورت لوله کشی گاز را از طریق کشور خویش به امریکا اجازه نمیدهد. پس چه باید شود؟

در آنصورت ما (امریکا) اسد را ظالم و مستبد اعلام میداریم که موصوف بر هم زننده پروگرام های امریکا است و به طور عاجل مخالفین را به وجود می آوریم، مسلح میسازیم و جنگ داخلی را آغاز مینمائیم که آغاز نمودند و تا کنون جنگ منفعت جویانه، انان کش و ویرانگر تا کنون که بیش از چندین هزار انسان را به کام مرگ برد و عروس شرق میانه را به ویرانه و کربلا مبدل ساخت.

خواننده محترم!

ایالات متحده بدین ترتیب و از این طریق بالای سوریه حمله کرد، جنگ داخلی را که پنج سال میشود دوام دارد در همان سال اول نیروهای سوریه را ضعیف ساختند و همزمان به آن داعش یا جنگ جویان امریکا را نیز بوجود آوردند. اوضاع طوری چرخش خورد که همه به این باور بودند که سوریه امروز یا فردا سقوط میکند.

روسیه دیگر کنار مانده نتوانست و متکی به دلایل فوق و عوامل نگران کننده قوت های خود را غرض دفاع از دمشق به آن کشور سوق داد.

قوای هوایی روسیه فدراتیف جنگ جویان امریکا و داعش امریکایی ها را سخت مورد ضربه قرار داد و سرکوب کرد.

بشار الاسد دوباره به شکل پایدار و تغیر ناپذیر در مسند قدرت باقی ماند.

ایالات متحده شکست خورد و در کار لوله کشی گاز ناکام از آب بدر آمد، روسیه پیروز و فاتح از صحنه بیرون شد.

تبصره:

خواننده گان محترم!

ببنید که استعمار و استبداد همراه با سرمایه به منظور بدست آوردن منفعت و دوران سرمایه از چه راه ها و طرق غیر انسانی ضد بشری و ویرانگر و تباه کننده استفاده میکنند. باز به این عمال خود نام دفاع از حقوق بشر را میگذارند.

داد و دریغ به حال وجان ما که به این دروغ ها باور میکنیم، چیزی که پیش چشمان ما رخ میدهد و خوب نظاره میکنیم که عبارت است از تباهی، ویرانی کشور ها و ملت های بیگناه مانند ( عراق، لیبیا، سوریه، افغانستان، یمن، سومالی، اوکراین و ............) که ناتو و امریکا در جهان کمزور چه فجایعی نیست براه نمی اندازند.

ملل متحده و دیگر نهاد های بین المللی مدافع حقوق بشر، آزادی و دیموکراسی چرا در برابر این همه وحشت، فجایع، مظالم مهر سکوت بر لب زده اند و مبدل به نهاد های جهانی خاموش شده اند.

جای تاسف است.

  

 

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد