2017/01/16

ا.دهقان

 روسیه بدون اشتراک چین در گروه هفت هیچ حرفی برای زدن ندارد

وزیر خارجه ایتالیا اعلام داشت که زمان آن فرا رسیده است تا تشکیل گروه هشت دوباره احیا و روسیه فدراتیف دوباره به این گروه جلب و جذب شود. نامبرده گفت که باید انتظار بازگشت روسیه را داشت.گفته میشود حتی راجع به موضوع جلب و جذب روسیه قضاوت های وجود داشت که الی ماه می این ابتکار تحقق یابد.

موضوع ماه می را به خصوص خود گروه هفت گانه مطرح و هم این موضوع را مورد بحث قرار دادند که تعزیرات ضد روسیه برداشته شود.

اگر چه کشور ما ( روسیه) قبلاً ذهنیتی داده بود که دیگر به این تشکل چندان علاقمندی ندارد.

طور عموم امکان دارد که این کار صورت گیرد و یا آیا بازگشت ما به آن گروه به ما ضرورت است یا خیر؟

فعلاً ضرورت نیست، بخاطریکه ما باید این را هم بفهمیم و بدانیم که این تشکل ( سمارق جهان یک قطبی) است. در آن به ما وچین فقط به این میماند که فقط به حرفهای رئیس جمهور تقریباً ختم شده آقای اوباما گوش داده و خود را وابسته بسازیم.

باراک اوباما در شیکاگو طور واضح و روشن بیان داشت که در جهان رقبای امریکا وجود دارند مانند روسیه و چین. از صحبت های موصوف بر می آید که در پرنسیپ او برهم خوردن جهان یک قطبی را تائید نموده است و حال جهان سه قطبی وجود دارد و نه یک قطبی.

اگر همراه با چین یکجا شامل گروپ هشت میشویم دیگر این موضوع دلچسپ است اما بدون چین این بار بار گفته شده است که بیائید و ما گلم تعزیرات را بر میچینیم و غیره.

از نظر من این به ذات خود یک نوع تجارت و بس.

ایشان میگویند: شما گامهای نخست را بردارید یعنی حاضر به بازگشت دوباره به گروه نامبرده شوید، ما بعداً تعزیرات را برمیداریم. اینجانب این را یک توطیه میداند، باید گفت که تنها در کشور ایتالیا این روحیه وجود دارد اما در کشور های دیگر اعضای گروه هفتگانه چنین چیزی وجود ندارد.

من نشست سال گذشته گروه هشت را در پتروگراد بیاد می آورم. ما بسیار خوش بودیم که تعداد کثیری از سیاستمداران از سر تا سر اروپا تشریف آورده اند و برخورد بسیار مهربانانه یی نسبت به ما داشتند و همه میگفتند که تعزیرات را باید برداشت. حتی وزیر خارجه آلمان اشتاین مایر گفت. ما دیگر از این تعزیرات و تحریمات خسته شده ایم. چه ضرورت است به این کارها؟ باید برداشته شود. لیک شما جزیره کریمیه را برای دایم برگردانید.

شما اینرا باید بدانید که اروپایی ها خود را بسیار هوشیار و چالاک حساب میکنند و چنین فکر میکنند که همراه ما وقتی که دور یک میز مذاکره مینشینند، ما روسها دیگر از خوشی کلیه ارزش های خود را مانند سیستم ما، تفکر ما میگذریم.

ایشان بدین باور اند و معتقد اند که چنین است.

با تاسف که تاریخ مناسبات روسیه و اروپا نه یک بار چنین شیوه برخورد را تجربه کرده است، بلکه باربار تجربه شده است. طور نمونه، به خصوص رویداد سال 1990 وقتی که ایشان در شانه های ما دست دوستی و همکاری صادقانه را کشیدند، بعداً ما روسها به قیمت ملیارد ها و زنده گی گرانبهای همطوطنان خویش بهای آنرا پرداختیم.

من پیشنهاد میکنم که در برابر ایشان ( گروه هشت) با شک و تردید و بی باوری برخورد داشته باشید.

 

  

 

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد