2017/07/29

ا.دهقان

کدام از فاجعه اتومی خطرناکتر در تاریخ بشریت است

 

1.     بسیاری از مردم خواهند گفتند که ( سیاه و سفید) که حق به جانب نخواهند بودند. زلزله سال 2011 به تعقیب زلزله سال 2010 چیلی که سبب سونامی شد، و به همین ترتیب گذار تشعشات به داخل آبها بزرگترین فاجعه در تاریخ بشریت به حساب در آمده است.

2.     تنها سه ماه بعد از فاجعه در بحر الکاهل رادیو اکتیف شبیه مواد کیمیاوی بیشتر از فاجعه سیاه و سفید که صورت گرفته بود تاثیرات منفی خود را به طور همه جانبه نشان داد.

3.     دیده میشود که این قدر رادیو اکتیف که داخل آبها ریختانده میشود، کافی نیست؟ که فوکوشیما روزمره در حدود سه صد تن مواد مضره را در اقیانوس اطلس میریزاند.

4.     نباید تعجب کرد که فوکوشیما در ظرف پنج سال گذشته تمامی اقیانوس الطلس را ملوس با مواد مضره ساخته است.

5.     فوکوشیما را بسیار به آسانی میتواند بدترین فاجعه محیط زیست نامید، اما راجع به این فاجعه هیچ کس، نه حلقات بزرگ علما، سیاستمداران، شبکه های اطلاعات جمعی به انتقاد نمیگیرند و یادی از فجایع او یاد آوری هم نمیکنند چیزی را به نشر نمیرسانند. چرا؟ این بخاطری که فوکوشیما شرکت اقماری جنرال الکتریک یکی از بزرگترین کمپنی های جهان که بالای وسایل اطلاعات جمعی جهان و سیاسیون جهان کنترول با سزایی دارد.

علاوه از آن از سالهای قبل اطلاعات و معلوماتی وجود داد که ریاکتور های فوکوشیما در برترین وضع قرار داشته، اما کسی به این مسائله توجهی نکرده و نمیکنند تا سر انجام هزارو چهارصد نفر بالای کمپنی جنرال الکتریک شکایات دسته جمعی داشتند، بخاطر داشتن سهم جنرال الکتریک در فاجعه اتومی فوکوشیما که قبلاً به وقوع پیوسته بود.

6.     گرچه ما تشعشاتی را دیده نمیتوانیم، اما قسمت غربی شمال امریکا نشاندهنده علایم تشعشات در سالهای اخیر بوده است. بعد از یک مدت زمانی از وقوع فاجعه فوکوشیما از دهن ماهی ها خون می آمد، در کانادای جنوبی علمای مستقل رشد تشعشات را سه صد فیصد نشان میدهند. بر اساس معلومات ایشان سطح تشعشات سالانه اضافه شده میرود. چرا وسایل اطلاعات جمعی در زمینه خاموشی را ختیار کرده اند. البته به خاطریکه دولت امریکا و کانادا به شهروندان خود گفته اند که در زمینه خاموشی را اختیار نمائید تا مردم سر و صدایی را به راه نیاندازند.

7.     در کانادای جنوبی و شهرک اوریگون امریکا ستاره های بحری پاهای خود را از دست میدهند و بعداً به صورت کل از هم میپاشند، وقتی که در سال 2013 تشعشات در آن مناطق نفوذ کرد، حال دیگر ستاره های بحری به تعداد قابل ملاحظه یی جان های شیرین خود را از دست میدهند.

مسئولین دولتی اذعان دارند که فاجعه فوکوشیما تقصیری ندارد، درحالیکه سطح تشعشات درپلیاژهای کالیفورنیا الی پنجصد درصد بالا رفته است. در جواب مسئولین دولتی اعلام داشتند که تشعشات از کدام جای نا معلوم پخش میشود که قابل تشویش نیست.

تبصره:

خوانندگان محترم!

قضاوت با شماست. از نظر من این است قضاوت و محاسبه مسئولین دولتی آیالات متحده امریکا مدافع حقوق بشر و کشور بزرگ کانادا.

 

ا.دهقان

منابع خارجی

  

 

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد