2017/08/13

ا.دهقان

آخر قانون تحریم های ضد روسیه ایالات متحده امریکا را به شکست مواجه خواهند ساخت

 

خواننده گان محترم!

امروز تعداد بیشتر سیاستمداران و شخصیت های اجتماعی ایالات متحده امریکا راجع به آینده امریکا سوالهای زیادی را مطرح میسازند که توجه شما را به نظریات و افکار آقای الیستر کروکا دیپلمات انگلیسی سابق کارمند بخش کشف انگلیس، بنیان گذار و مدیر سازمان اجتماعی ( فاروم کانفلکت) که سالهای زیادی در شرق نزدیک وظیفه اجرا نموده است، میدارم.

زمانیکه مناسبات بین المللی براساس نتایج در ختم جنگ دوم جهانی شکل گرفت، جهانی شدن این مناسبات مشکل زیادی را تا کنون تجربه میکند.

کنون پروسه به عقب گرد شروع کرده است، گراف رشد اقتصادی روز تا روز سقوط میکند و در نتیجه درجه بیکاری روبه افزایش است.

نظر به بیشتر شدن کسر سرمایه های بانکی که خود را خود بیشتر به سه کنجی برابر میسازد در غرب تزلزل بیشتر و بیشتر شده میرود و سیستم حاکم بین المللی در حد سقوط قرار دارد.

نظم و ساختار آن بیشتر روی بنیاد اقتصادی استوار بوده که حال در حالت تخریب و ویران شدن است. در ایالات متحده امریکا سر و صدا هایی شنیده میشود که نیاز به همبستگی سران یا نخبه گان سیاسی دیده میشود، یگانه وسیله ای که میتواند زمینه گرد هم آمدن این الیت را مساعد سازد آن عبارت از علایق عمومی محافظه کاران و نیو لیبرالها، پیروان آنان و مدافعین سرسخت مداخله مسلحانه در سوریه میباشند.

به ارتباط وضع قوانین جدید تحریم ها علیه روسیه  قرار گفته آقای کروکا نظر به برخورد نا درست ادارات در برابر پرابلم های عمده و بزرگ در شرق نزدیک میتواند عواقب جدی منفی در آینده برای امریکا داشته باشد.

در آماده کردن قوانین وضع تحریم بالای روسیه هردو حزب همصدا بودند، چون هدف واحدی را دنبال میکردند و آن اینکه دور ساختن ترامپ و قطع تماسهای دوستانه اضافی اش از روسیه فدراتیف است.

هدف فوق الذکر بالاتر ازین خطر به میان آمدن نزاع داخلی در کشور و پرابلم های معلومدار میان حزب جمهوری خواهان و دیموکرات های امریکا نزد ایشان ارجحیت دارد.

برای بسیاری دیموکراتها، جمهوری خواهان و کانگرسمین ها نابودی ترامپ هدف است، حد اقل اگر دسترسی به نابودی وی ندارند، علاقمند استند تا نامبرده را روحاً نارام سازند.

صدراعظم روسیه اذعان داشت که ترامپ با امضای قوانین تحریم های جدید عملاً جنگ تجارتی را با ما اعلام داشته است، این شیوه برخورد در حلقات سیاسی امریکا مواضع بسیاری ها را تغیر میدهد.

نظریات بیشتر جامعه دال بر آنست که جمهوری خواهان آنقدر تشویش از ارتباطات ترامپ با روسیه ندارند اما بر عکس دیموکراتها بسیار نارام و نگران استند.

امریکا بحران را تجربه میکند اما مثل همیش کسی را باید در این رابطه محکوم و مسئول بدانند، جز خودش.

امکان دارد که ترامپ بدون کدام اثر از مقام ریاست جمهوری ناپدید شود، اما بایک تعجبی که امریکا از اداره و کنترول بیرون خواهد شد.

او با حرکات ناسنجیده خود امکان دارد تعداد کشور ها را نابود، حتی امکان آنرا دارد تا یک بر اعظم را آسیب پذیر سازد.

 

ا.دهقان

 

  

 

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد