2017/09/26

ا.دهقان

انتخاب همیش وجود دارد

آلمانی ها میخواهند به جای خانم میرکل پوتین را انتخاب کنند

 

باشنده گان آلمان پیشنهادی دارند که رئیس دولت روسیه فدراتیف ولادیمیرپوتین را به صفت صدر اعظم آلمان انتخاب نمایند.

چند روز قبل از انتخابات پارلمانی آلمان، چنین شعار هایی در نزدیکی رایشتاک در مرکز برلین توجه مردم را جلب میکرد، حال سوال درینجاست که آیا آلمانی ها در زمینه چه فکر میکنند؟

روز یکشنبه مورخ 24.09.2017 برای نوزده پارلمان مرکزی و ایالتی انتخابات براه می افتد و شصت و یک اعشاریه پنج ملیون انتخاب کننده صلاحیت دارند تا نماینده گان خود را برای چهار سال آینده در پارلمان انتخاب نمایند.

پارلمان در میان وظایف خورد و بزرگی که دارد، باید: صدر اعظم کشور را انتخاب، قوانین را وضع و کنترول بالای راهکار های دولت داشته باشد. هرکدام از رای دهند گان، آن سیاست مداری را در حوزه انتخاباتی خود انتخاب خواهند کرد که از نظر او شایسته گی نماینده بودن در پارلمان را داشته باشد. انتخاب آزاد است.

از طریق این اعتبار نامه ها مستقیماً نصف از همه کرسی های پارلمان مشخص میشود و متباقی بر اساس لست ارایه شده از طریق احزاب معلوم میشود، احزاب در کلیه مناطق آلمان کاندیدان خود را به پارلمان معرفی مینمایند.

علامه مثبت دومی در بولیتن انتخاباتی بدین معنی است که رای دهنده به حزب مورد نظر خویش رای میدهد، این رای هایی داده شده تناسب قوا را در پارلمان تعین مینماید و تعداد کرسی های هر حزب را طور جداگانه مشخص میسازد.

سیر انتخابات نشاندهنده آنست که در پیروزی خانم انگلا میرکل شک و تردیدی ندارد اما سوال درین جاست که چند در صد رای را از آن خود کرده میتواند، انتظار برده میشود که نسبت به دور گذشته کمتر نباشد.

سوسیال دیموکرات ها نتوانستند که در برابر سیاست دولتی الترنتیفی را ارایه بدارند، باوجودیکه بزرگترین اشتباهی را میرکل در رابطه به بازگذاشتن سرحد در برابر مهاجرین مرتکب شده بود.

همچنان اخراج آنعده از مهاجرینی که غیر قانونی داخل المان شده بودند، به بازگشت به وطن شان اقدام نمودند، این کار به عوض صدمه زدن به شهرت خانم میرکل برعکس شهرت اورا بالا برد و به نفعش تمام شد.

سی و چهار فیصد جرمنی ها حاضر اند به حزب سوسیال دیموکرات مسیحی رای خود را بدهند و به حزب سوسیال دیموکرات آلمان بیست و یک فیصد و به چپی ها یازده فیصد، به حزب دیموکرات های آزاد نه فیصد و به حزب سبز ها هشت فیصد رای خود را بپردازند.

در پلاکارد های کمپاین انتخاباتی که با تصاویر ولادیمیرپوتین مزین بوده اند و در آن نوشته شده بود: پوتین را صدر اعظم انتخاب نمائید!

این پلاکارد ها در در و دیوار های منازل و بلاک های نزدیک رایشتاگ در مرکز برلین برازنده گی داشت.

قرار نوشته مجله زوویرست این وضع نماینده گی از سردرگمی سیاست دولتی و افکار عامه را در رابطه به روسیه فدراتیف نشان میدهد.

مطابق رای گیری فورس تعداد زیادی از مردم آلمان تحریم هایی که ازطرف ایالات متحده امریکا علیه روسیه وضع شده است، تائید نمی نمایند و در نتیجه رای گیری، 83 فیصد از پرسش شده گان تصامیم اقتصادیی که توسط کانگرس امریکا علیه روسیه گرفته شده است مخالف آن استند.

باید خاطر نشان ساخت که بیش از سه بر چهار حصه نظر سنجی ها گواه بر آنست که ایالات متحده امریکا به وسیله تحریم ها مواضع اقتصادی خود را استحکام میبخشد.

در رابطه به باور مردم به پوتین نظر به میرکل احزاب چپ 31 فیصد، طرفداران حزب الترنتیف برای برای آلمان 30 فیصد نظر نیک دارند.

گیریم که این پلاکارد ها شوخی بوده باشند، در هر صورت ولادیمیرپوتین چند برابر بالاتر در بین مردم  خود جا دارد، نظر به اینکه خانم میرکل در میان آلمانی ها.

ولادیمیرپوتین سیاست خیر و رفاه مردم و وطن خود را به پیش میبرد، چیزی که دقیقاً نمیتوان به آدرس خانم میرکل با وجود داشتن حزب سوسیال دیموکرات مسیحی گوش به فرمان و دور از نقد کردن و یاداشتن اعتراض.

ا.دهقان

  

 

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد