2014/02/08

ا.دهقان

تروریزم به نام دین

 

مذهب و خشونت سیاسی

پیشگفتار

احتمال کمی وجود دارد که تهدید جهان عصر حاضر توسط تروریزم بین المللی در صدر لست دعوت جهان شمول قرار داشته باشد.

خطر تروریزم به یک کشوری چه خورد باشد و چه بزرگ، چه دارای دولت  استبدادی باشد و چه دیموکراتیک، و چه برخوردار از دیموکراسی بی حد و حصر و یا غیر باشد مختص نیست.

در کنار پرابلم ها و مشکلات دیگری که در سر راه ترقی، تکامل و تمدن بشریت قرار دارد ـ پرابلم گسترش سلاح های کشتار جمعی مانند ( مواد مخدر، محیط زیست، فقر، گرسنگی در کشور های جهان سوم و کشور های دیگر) نگران کننده است.

تروریزم نه تنها خطر مستقیم را با آثار و علایم کانکریت خود ندارد اما نه چندان دور پیامد های دور از دید مارا در عرصه های مختلف زنده گی انسانها دارا است. البته چنین اندیشه یی را میپذیریم که تروریزم سلاح ضعیف است اما در عین حال این را هم باید پذیرفت که تروریزم قویترین سلاحی که حاوی خطرات جدی و بزرگی هم است.

بیائید دوستان به این اندیشه موافقه کنیم که قدرت آن وقت نهایت ضعیف و نا توان میباشد که لبه ویرانگری و مخرب آن بیشترباشد.

در گذشته ها اگر نیروهای خورد و کوچک قادر به کشتاری، به منظور تعویض سمت و سوی تاریخ میشد، اما هیچوقت و هرگز چنین چیزی را در اختیار نداشتند که دنیای عصر حاضر را تکان دهند.

تروریزم اواخر قرن بیست و آغاز قرن بیست و یکم با تروریزم زمانه های گذشته ماهیاتاً فرق دارد. در زمینه پروسس جهانی شدن طریقه جدید گسترش تامین روابط همراه با خطرات خارج از کنترول( گسترش سلاح های تخریب جمعی، پرابلم افراطیت و تروریزم) آهنگ جدید طنین اندازی را بخود میگیرد و به یک واقعیتی که نه تنها به عامل سیاست داخلی و خارجی اکثریت دولت ها مبدل میگردد، بلکه در زنده گی روزمره ملیارد ها انسان روی کره زمین هم تاثیر گذار است.

تروریزم معاصر یعنی چه؟

زائیده عصر ما و یا به شکل ساده آن فورم مدرنیزه شده ای خشونت سیاسی است. آیا میان پیروان بن لادن و جنگجویان لیوان ( فراکسیون قشون سرخ)  آلمان یا میان جنگجویان اهل تشیع لبنان ( حزب الله) و مردم خواهان روسیه ارتباطات موروثی وجود دارد؟ یا امکان دارد که پدیده عجوبانه  ( القاعده) ضرورت است تا جواب این همه سوالها را در نفس دین اسلام جستجو کرد؟ چرا؟ بخاطریکه بدون درک شفاف اندیشه های تروریزم، شناخت از آن بسیار دشوار خواهد بود.

برای همه قابل فهم است که این جریان در دهسال اخیر تهدیدی برای امنیت جهانی است و بدون درک و فهم سالم این پدیده، مبارزه تاثیر گذار با خطر تروریزم امکان پذیر نیست بناً به سوال های زیر باید جواب ارایه کرد.

در کجا و چه وقت این پدیده عجوبانه تروریزم زائیده شده است؟

موضوع خیلی سوال بر انگیز است. یک چیزی که کاملاً واضح و آشکار است که تروریزم نه در ریگستان های عربستان سعودی، نه در المغرب و نه در چهار دیوار های مدارس دینی آسیای میانه زاده شده است...... به این سوال دوباره باز میگردیم حال به سوال های دیگری باید پرداخت.

وقتی ما راجع به تروریزم حرف میزنیم باید این را شفاف و روشن دانست و فهمید که خود تروریزم به طور اخص برای ما چه گفتنی ها دارد؟

در نخستین نگاه سوالهای به خصوصی در این جا بوده نمیتواند.

تروریزم از کلمه لاتین terror ( وحشت و ترس) گرفته شده است.

تروریزم به کاربرد غیر قانونی زور و فشار( قتل، انفجارات، گروگانگیری انسانها، عمارات، هواپیماها، اختطاف و غیره) یا تهدید و فشار نه در سطح دولت بلکه در سطح اشخاص و افراد و ملکیت های خصوصی یا برای تهدید و خلق کردن ترس و ارعاب و یا تغیر در خط مشی دولت، شهروندان ملکی و یا هرکدام از بخش های آن به خاطر رسیدن به اهداف شوم سیاسی یا اجتماعی خویش معلوم میشود که این یک تشخیص کامل، قاطع و روشن از تروریزم است. اما با آنهم سوالهای زیادی را خلق میکند.

به این نکته باید اشاره کرد که روزمره یک مقدار کلمات در صد ها وسایل اطلاعات جمعی نظر به واژه های ( تروریزم)، ( تروریستی)، ( انفجارات) و( تروریست) به کار برده میشود. آیا از اثر این قدر یاد دهانی زیاد مطالب اصلی این فهم از بین نخواهد رفت و یا نمیرود؟

تعریف کردن های بیشتری درلغتنامه ها در کتابهای رهنما و در مونوگراف های علمی وجود دارد که یکی از آنها به این پدیده عجوبانه نزدیک میشود و دیگران این جا و آنجا سرگردان دور میمانند. لیک این پرسش کثرت علاقمندی اکادمیک مسئاله را محدود نمیسازد.

ادامه دارد...........

 

ا.دهقان

مورخ 08.02.2015

 

 

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد