2015/03/02

ا.دهقان

تروریزم به نام دین مذهب و خشونت سیاسی

 

به ادامه گذشته

.....تجسس در شناخت مقوله مطرح که دارای کاربردی کاملاً پراگماتستیکی در عرصه های مختلف از مناسبات بین المللی گرفته الی جزای حقوقی اهمیت ویژه یی دارد. ما با آن عده از مولفینی که به نبود حضوری فهم جنایی از تروریزم اشاره میکنند ضرورت است که موافقه نمائیم و در زمینه ای شناخت فهم از تروریزم در قانون جزای روسیه شک و تردید های جدی را بار می آورد.

نبود تعریف مکمل از پدیده اعجوبه بودن تروریزم، عدم تشخیص بخش های جداگانه تاثیر گذاری آن و در مجموع عدم موجودیت طبقه بندی های بدون در نظر داشت آنکه بعضی از عملیات تروریستی ویژه گی های خاص خود را داراست که دیگران فاقد آن میباشند.

به تحلیل و تجزیه نگرفتن سوال های مربوط به رده بندی تروریزم درک مارا طوری از طبعیت و علت قضایای مورد بررسی از لحاظ اجتماعی و روانشناسی اخلال نموده مانع تحقق میکانیزم آن میگردد.

متناسب به آنکه بدون روشن ساختن عجوبه بودن تروریزم مقابله در برابر آن چه در سطوح دولتی، بین المللی و حقوقی بسا دشواری ها را خلق میکند.

نبود شناخت واضح و روشن از مفهوم تروریزم را مثالی از جنبش اسلامی خلق فلسطین( حماس) خوب به تصویر میکشد، توجه تان را به باریکی مطلب جلب میدارم.

جنبش اسلامی مقاومت خلق فلسطین را در اسرائیل، امریکا، اتحادیه اروپا و جاهای دیگری در لست سیاه سازمانهای تروریستی باوجود پیروزی نیروهای سیاسی علنی آینده در فلسطین خود مختاردر انتخابات دیموکراتیک پارلمانی آن کشور، شامل ساخته اند.

سازمان حماس از جانب روسیه نه تنها به مثابه یک سازمان تروریستی بلکه بر عکس طرف بالقوه اشتراک کننده مذاکرات شرق نزدیک شناخته شده است که سبب اعتراض شدید اسرائیل و کشور های غرب قرار گرفت.

همزمان با این در فیصله ستره محکمه روسیه فدراتیف مورخ 14 فبروری سال 2003 فعالیت های سازمانهایی مانند ( حزب التحریر و برادران مسلمان) ممنوع قرار داده شده است و به مثابه سازمانهای تروریستی شناخته شده اند، در صورتیکه در بسیاری از کشور های دیگر به مثابه گروپ های تروریستی شناخته نشده اند.

اگر تعریف واضح و روشن قابل قبول برای همه از واژه های ( تروریزم، تروریستی) در اختیار ما میبود، در آن صورت به سوال مشخص در رابطه به مناسبات با ( حماس، حزب التحریر و برادران مسلمان)  کلیه مطالب روشن، واضح و شفاف میبود.

فهم تروریزم از موضع بیطرفی فاصله داشته و آن از خود رنگ و بوی سیاسی و عاطفی دارد، اگر این موضع دقیق بودن تعریف پدیده هذا را  که به سوی ابهام و تاریکی میکشاند، تائید نماید، دها کلمات مشخص تروریزم وجود دارد و اگر نه صد ها.

پیشکش در رابطه به جستجوی تشخیص بسیار بسیار دقیق (یونیورسال) موضوع از جانب ما پرمدعا خواهد بود مگر باز هم میخواهم در زمینه به چند نکته یی اتکا کنم که مارا به درک بهتر این پدیده عجوبه یعنی تروریزم نزدیک میسازد.

در اصل بدون شک و تردید به این واقعیت میرسیم که ( تروریزم) یک پدیده زشت و شوم است، مبارزه علیه آن بدون کدام حرف ضروری و حتمی است. لیک به فهم و درک سالم، واضح و روشن ضرورت است تا بدانیم که تروریزم یعنی چه؟

در رابطه به مطلب فوق بهتر است تا گفته های وزیر خارجه سابق انگلیس (داوید میلیبندا) را یاد آور شویم که در جنوری سال 2009 در اخبار ( گاردین) تحت عنوان جنگ با تروریزم یک اشتباه بود! به نشر رسید.

وزیر خارجه ذیلاً معترف بود که طرف انگلیس که قبلاً نسخه امریکایی یعنی ( جنگ با تروریزم)  را به مثابه یگانه دشمن پذیرفته بود این یک اشتباه محض بود.

مفکوره جنگ علیه تروریزم خاطره یی را راجع به دشمنان فراملیتی تنظیم یافته و به شکل بافت خورده در وجود بن لادن ( القاعده) بار می آورد.

جان مطلب در واقعیت امر این است که در خصوصیت و استدلال گروپ های تروریستی نا همگونی است. طور نمونه لشکر طیبه ریشه در پاکستان دارد و مصروف کشمیر است. حزب الله مدعی است که علیه اشغال بلندی های جولان در نبرد است. گروپ های شیعه و سنی درعراق خواستهای خاصی دارند اما ایشان آنقدر پراگنده و گوناگون میباشند مانند جنبش اروپایی سالهای 1970.

همه گروپ های یاد شده از تروریزم استفاده نموده حتی بعضی اوقات یکدیگر را حمایت هم کرده اند اما هیچ وقت اهداف آنان واحد نبوده، همکاری های شان هم اپارچونیستی بوده، طوریکه امروز هم وضع گروپ های تروریستی از همین قرار است.

دراین اشارات افکار زیادی جا دارد. در آخرین تحلیل برای اینکه جنگ را درست و سالم رهبری کرده باشید باید خوب بدانید که علیه که و در برابر چه جنگ را پیش میبرید؟ شایان ذکر است که جنگ با پراگنده علیه تروریزم هیچ نوع شفافیت را بار نمی آورد.

.... ادامه دارد

ا.دهقان

 

 

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد