2013/04/20

  

 آقای کسرایی ناجی در یکی از نبشته های خود باشندګان افغانستان را به دو کته ګوری تقسیم میکند:الف اعضای بلند رتبه دولتی و تنظیمی( مالکین سروت و اعتبار مالی یعنې طبقه ای اشراف نو ظهور) اینها را بنام رای ګیرنده ګان و به عبارت ریګر برندګان شطرنج بازی سیاسی وانمود میسازد اااا  ب: هشتاد فیصد مردم عادی را بنام بازنده ګان بازی شطرنج و رای دهنده  ګان مینامد ـ به عقیده این قلم بازنده ګان بازی آنانی اند که  دعوای مجاهد بودن را میکنند و دولت مترقی دکتور نجیب الله را مجبور به عقب نشینی کردند و بعد از کنار رفتن حزب  وطن یعني (حزب دموکراتیک خلق افغانستان) دست به چور و تاراج دارایی عامه زدند و از راه نا مشروع و تقلب و فریب و فساد به مقامهای بلند دولتی و تنظیمی راه یافته اند واکنون ماهیت و اهلیت شان  در میدان عمل به همه مردم افغانستان معلوم ګردید و جایګاهی بین مردم عادی نه دارند و مردم عادی به دیده نفرت به سوی ایشان نګاه میکنند ـ یکی از کارمندان بلند پایه رژیم ډاکتر نجیب الله میګوید: ازانجا که من وطن فروش و غدار نیستم  و به مال و ناموس و شرف مردم تجاوز نکرده ام  و دستهای من به خون فقرا و مساکین آلوده نیست / وقتیکه من دارای اندیشه ی انسانی هستم و وطن و مردم فقیرخود را دوست دارم/ وقتیکه من بخاطر رسیدن به مقام و قدرت دنبال فکار پوچ تاجکیزم، پښتونیزم، پال ترکیزم و طالبیزم و اخوانیزم وغیره وغیره نیستم و از دایره تنګ و تاریک  زندان مخوف تعصب زبانی، منطقوی، مذهبی و ایدیالوژیکی بیرون آمده  ام و انسان را بخاطر انسان بودنش دوست دارم/ وقتیکه من به حزبی ارتباط داشتم و ارتباط دارم  که هر عضو آن پارچه شرافت و پاکی بود و پارچه شرافت است / وقتیکه من انسان را بخاطر انسان بودن آن احترام میکنم و از کانون ادب و دانش و فرهنګ مترقی غنای بس عظیم در سینه دارم و آزاد بودن و آزاد اندیشیدن را ازجمعیت سیاسی خود آموخته ام، پس برنده من و بازنده آنانی اند که چونین مشخصات را در ؤجود خود نهفته نه دارند و بدون پول و دارای حرام چیزې در بساط شان نیست و زنده ګی ننګین فرعون و فرعون صفتان را نسبت به زنده ګیی شرافتمند موسی و موسی صفتان  بهتر و با ارزش تصور میکنند ـ من منتظر روزی هستم تا رای دهندګان مسکین ما از خواب غفلت بیدار شوند و چشم بینش پیدا کنند و ګرګها را در لباس شبانها شناسای کنند و در هنګام انتخابات دوست و دشمن و دانشمند و بی دانش را ازهم تفریق کنند و فریب سخنهای عوام فریبانه  و غرض آلود آدمهای چرب زبان و فتنه انګیز و فساد پیشه را نه خورند ـ مردم عوام ما به ضرب المثلی اتکاه میکنند و میګویند:آدم نا بینا یک مراتبه اعصا و چوب دست خود را از دست میدهد، اګر رای دهنده ګان مظلوم در مورد ماهیت کنونی مجلس به اصطلاح نماینده ګان مردم فکرسالم نکردند و مانند ګذشته بار دیګر رای خود را مقابل پول ناچیز به فساد پیشه ګان فروختند و قاچاقبران و فساد پیشه ګان را وارد خانه نماینده ګان مردم و چوکي های بلند دولتي ساختنند از خود ګیلایه کنند و اندرین مورد سروده ای عامیانه ای پښتو است که میګوید: عالمه پرې مې ږدئ چې سوځم / له خپله لاسه مې کرلي دي اورونه ـ در زبان فارسی ضرب المثل مشهور است که میګویند: خود کرده را نی درد است نه درمان ـ از طریق رسانه های خبری مادیدیم که چطور اعضای فاسد ولسی جرګه  بجان نماینده ګان با دانش و چیز فهم و شریف این مجلس که تعداد شان انګشت شمار و اندک است حمله ور شدند و ماهیت وحشی بودن خود را به اثبات رساندند ـ فکر میکنم مردم مظلوم افغانستان به نماینده ګان سالم و چیز فهم ضرورت دارند، نه کراته بازان و بکس مینها امیدوارم مردم ما در مورد همه کس شک کنند و در انتخاب نماینده ګان خود و ریس جمهورکشور خود بار دیګر سهوه و اشتباه نه کنند اګر حضرت ابراهیم خلیل الله به خدا بودن بتها شک نمیکرد اصلا خدا شناسی و توحید پرستی عرض ؤجود نمکرد پس بخاطر دریافت حقیقت همه چیز را باید تجربه کنید و مجاهل و مجاهد هردو را شناسایی کنید ـ افسران و وزرا و ماموری رژیم دکتور نجیب را با افسران و وزرا چپاول ګر دولت اتلافی کنوننی  که غرق فساد اند باهم مقایسه کنید و به پاکی و وطن دوستی دګروالان و جنرالان مربوط به حزب دموکراتیک خلق افغانستان اعتراف کنید خداوند(ج) یار و یاور تان باد با عرض ادب کمیسار پولیس عنایت الله پویان           

         

 

بقیه گزیده های مقالات  عنایت الله پویان کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد