2014/01/12

بیرق        عنایت الله پویان

  

در هفته یی  که ګذشت سری به بازار فیبروایکهالند که در ده کیلو متری شهر بزرګ امستردام قراردارد واکثردوکانداران آن افغانهای مقیم هالند اند زدم .بوی  ګوارای  قابلی ازبکی و  بولانی های مزه دار و کبابهای افغانی  بریان  و سایر غذا های  افغانی و تنظیم و دیکوریشن دوکانها  به  رنګ و شیوه افغانی در ذهن و مخیله ی آدم فضای دلنشین وطن را زنده میساخت.از مقابل رستورانهای غذا خوری اندکی جلوتر رفتم  و  در فاصله چند  قدم  دور تر نظرم را دوکان پیراهن  و تنبان   فروشي  به رنګهای مرغوب به  خود  جلب  نمود   و  در ګوشه  طرف   راست  دوکان مذکور  بیرقهای  ملی  افغانستان  عزیز  برای عرضه  و فروش  ګذاشته  شده بود  -  روی  بیرقها  کلیمه های به  رسم وخط زبانهای مردم افغانستان د افغانستان  ملی بیرق ـ بیرق ملی افغانستان تحریر  یافته بود - با قدمهای نسبتا سریع خود را به دوکان بیرق فروشی رساندم و به زبان هالندی از پیرمرد دکاندار پرسیدم آقا! بیرقها فروشی است پیرمرد نګاهایش را به نګاهایم دوخت و پرسیدافغان هستی ګفتم بلی اوچوکی کوچکې راکه پیشروی دوکانش ګذاشته شده بود پیش رویم ګذاشت وګفتمن هم افغان هستم،بنشین که درد دل کنیم او پیاله چای داغ بدستم داد وګفت: بالای دو چیز نام فروش ګذاشتن کار نا جایز و نا روا است، یکی قران شریف و دیګری بیرق ګفتم بجای فروش کدام کلیمه ها را باید به زبان آورد تبسم ملیح روی لبان پیر مرد نقش بست و ګفت:بیرق فروشی به مثابه ی وطن فروشی و قران فروشی به مثابه ی دین و ایمان فرشی تفسیر شده میتواند  و برای بدست آوردن بیرق و قران کریم کلیمه اهدا بهترین کلیمه ها ی شناخته شده و  قبول شده ی ملی و افغانی و وطنی و معیاری وطن ما اند ـ آیا میخواهی یکی ازین بیرقهای ملی وطن مان را برایت اهدا کنم و ببخشم؟ ګفتم [بلی] او بیرق سیاه و سفید و سرخ رنګ افغانی را  بطور هدیه و تحفه برایم سپرد و ګفت معامله ی اهدای بیرق ختم شد و اکنون میتوانی بطور صدقه و خیرات نیم ایرو سنت نا چیز را برای طفلکهای بی مادر و بی خانه و بی برادر و بی سر پرست کشور عزیز ما خیرات نمایی؟ ګفتم[ بلی] پنجا سنت نا چیز پول اروپایي را که معادل بیست و پنج افغانی میشود بطور صدقه به او سپردم و از حضور وي رخصت شدم ـ در بین راه به یک نفر افغان دیګر رو برو شدم بعد از تقدیم سلام و احترام ازمن پرسید: (بیرق را از دوکان حاجی بیرقی هدیه کردی؟ ګفتم بلې او ګفت حاجی در دوکان خود برای اهدا وعرضه برعلاوه بیرقهای افغانی پنجسوره های قران شریف هم دارد و میخواهد از مدرک عرضه بیرقها و پنجسوره ها پول بدست بیاورد و به خانه کعبه و حج زیارت بیت الله  برود، ولې وقتې در تلویزیون تصویر اطفال ګرسنه و بی سر پنا و جنګ زده یی افغانی را مشاهده میکند از رفتن حج صرف نظر میکند و پولهایش را به اطفال بی سرپنا و ګرسنه افغانستان که در جنګهای تنظیمیی مجاهدین  وحشی و  آشوبګر همه چیز خود را از دست داده اند و قربانی به اصطلاح جهاد مقدس و جنګ و بد بختی  وخشونت شده اند ارسال میکند) راست سخن ګپهای هموطنم فکر و هوشم را به واقعتهای تاریخ کشاند، از خود پرسیدم: آیا صدور فتوای جهاد به تحریک آي ایس آي  کشور پاکستان  بر ضد نخستین رییس جمهور وطن ما یعني برضد خدایش بیامرزد(سر دار محمد داود خان)  جواز شرعی داشت؟ آیا فروخته شده ګان کالدار پاکستانی و دالرهای امریکایی وپوند انګلیسې که خود را سر سپرده ګان راه اسلام و مجاهدین مینامند به صحت بودن و یا غلط بودن این ګونه فتواها که بجای مغز از روده و معده ی جناب پرفیسر صاحبان شان بیرون آمده است ګاهي فکر کرده اند؟ برای پاسخ دا دن به این پرسشها راهی دیګر نه داریم جز اینکه صحیفه های تاریخ کشورمان را بکشایم و از صحیفه های تاریخ ریشه ها ی این همه ی بد بختیها و آشوبها،ترور و آدم رباییها و فساد و فتنه ها و قتل وقتال را که دامنګیر جامعه ی ما ګردیده بر شماریم و روی علتها وعوامل آن غور و مداقه کنیم بلی هموطن عزیز برای دریافت این حقیقت من همین پرسشها را با عده ی کثیر از هموطنانم که اهل سیاست وعلم و مطالعه تاریخ و جامعه شناختی اند  در میان ګذاشتم و تقریبا همه دوستان من اندرین موررد برایم جوابهای مشابه ارسال کرده اند و من یکی ازین پاسخهارا که یکي ازدوستان دوران تحصیل پوهنتونم  از کشور امریکا برایم ارسال کرده  است و به زبان و ادبیات و تثر زیبای پښتوی ننګرهار نګارش یافته است با خواننده ګان سایت زرین  انترنتی وطندار که یګانه ناشر دردهای  وطنداران بیرون مرزی کشور میباشد  در میان میګذارم، امید از مطالعه ی آن مستفید شوند                                                                                               

د مولوی علم ګل موسهي وال په قلم لیکل شوی مضمون : که ؤغواړو دا مهال په اوسني افغانستان کې د جګړو او شخړو او فساد د پیل په هکله معلومات حاصل کړو نو له هر څه د مخه ښه  به دا وي په دې خبرو پوه شو چې د کوم مغرض هیواد په خوښه، په کوم وخت او کوم  زمان کې، په څه توګه، د غرض خاوندانو، د قدرت او دولتي مقام دلاسته راوړلو لپاره، د فریب او اغوا او د درواغو له لارې خپلو ناروا کړنو او قتل او قتال ته د جهاد مقدس نوم ورکړی ؤ او د کوم واکمن پا چا او کوم ؤ لسمشر د واکمني په دوران کې د کوم تور مخی مغرض ملا د غلطو فتواګانو په نتیجه کې سړی وژونکو قاتلانو ته د مجاهد نوم او جعلي شهرت ورکړ شوی دی؟ د دغو خبرو د سپیناوۍ اود حقیقت د موندلو لپاره بله لار نلرو پرته له دې چې دتاریخ پاڼې ؤسپړو او د دیارلسمې لسیزې پس منظر ته ځغلنده پام ور واړوو او ؤګورو چې څرنګه او د کوم مغرض هیواد په ټونګ او خوښه د یوه خپلواک او مستقل او آزاد افغانستان په حاکمیت چې واړه خلک یې پاک مسلمانان دي د جهاد  په  نامه وسلوال بریدونه تر سره شوي دي آیا د سردار داؤد د حاکمیت په دوران کې د هغو ملا صاحبانو فتوا ګانې چې د ولسمشر سردار داؤد پر ضد یې طراحي  کړې وې د واقعي او حقیقي علمای کرام په نظر د منلو وړ فتواګانې وې که دغه فتواګانې د پاکستانی کالدارو په پیسو د پلورل شوو مفسدو ملایانو د  خپلې ګیډې له غرض ډکې د شخصی نظر غلطې فتوا ګانې وې او شرعی حکم یې نه درلود؟ د دغو سوالونو د ځواب د موندلو لپاره  راځۍ د سردارداؤد  د جمهوریت  په دوران کې په هغو خبرو تم شو او ؤکړو چې د جهاد تش په نامه مجا هد صاحبانو مانا ترورستي ډلو ټپلو د داؤدخان د قانونی حاکمیت د را پرزولو لپاره تر سره کول او د افغان خوارو خلکو لپاره یې ناورینونه زیږول او دا خبره هم باید هیره نکړو چې د پاکستان د استخباراتي شبکو د فعالیت په نتیجه کې، د هغه تور مخې ملا د غلطو فتواګانو په بنیاد چې له پاکستان سره یې ترورستي پیووندونه لرل او د افغان عام ؤلسونه یې د جهاد په نامه جګړو ته هڅول  د ټوپک هغه لمړنۍ مرمۍ او ګولۍ چې په کال (۱۳۶۲) تر (۱۳۵۷) د افغانستان د ملی حاکمیت پر ضد د پاکستان له لوری او د بڼسټپالو مجاهدینو له خوا  د افغانستان د ملی حاکمیت پر ضد را ؤتوغول شوه او تر دې دمه را ؤغځیده او را ورسیده هغه د داؤد د جمهریت مهال ؤ هوکې! د (۱۳۵۴) لمریز کال د سردار داؤدخان د حاکمیت په دوران کې د پاکستان له لوري چې د (ډیورن) د تپل شوې کرښې او د پښتونستان د کشالې په هکله یي له افغانستان سره لانجه وه  د پنجشیرو، لغمان، اورګون ، کونړونو په سیمو د بڼسټپالو ډلو ټپلو له خوا چې په ملی خیانت ګرم ول او پاکستان ته تښتیدلي ؤ او پاکستانیانو په درندو وسلو سمبال کړي ؤ وسلوال بریدونه تر سره شول  او بیا د دغو ملی خاینینو دغه تروریستی اعمال چې د پردیو په مټ یې د افغانستان د ؤلسونو پر ضد تر سره کړي ؤ د پلورل شوو ملایانو له خوا  د جهاد او مقاومت په نامه ؤستایل شول او دغه تش په نامه کرغیړن جهاد د زمانې د تګ په بهیر کې په مختلفو ډولونو او مختلفو څیروکې د وطن د ګوند او د ډاکتر نجیب الله او د کرزي صیب د حاکمیت په دوران کې خپله کرغیړنه او ناولې څیره ښکاره کړه ـ د دغو خبرو د ثبوت لپاره د ملا رباني هغو خبرو ته غوږ ږدو چې د خدای بښلي سردار داؤد د قانونی حاکمیت په دوران کې یې کړې وې او د پیام مجاهد (۵۷۷) ګڼې په خپرونې په صحیفو کې په کال (۱۳۸۸) کې خپرې شوې دي او هغه خبرې دادي ( وقتې روحانیون و مردم افغانستان  نظام استبدادی داؤدخان را مورد مطالعه قرار دادند و نتیجه ګیري کردند که ګروه بزرګ د راس آن دا ؤد خان قرار داشت به اتحاد شوروي پیوند دارند و جز مبارزه و قیام مسلحانه دیګر راه ها را بروی خود مسدود دیدند در نتیجه جهاد افغانستان از همان جا شروع شد) خو زه ملا علم ګل د یوه کوچني طالب العلم په توګه دا خبر کوم چې ولس مشر سردار داود خان او ورسره د کار ملګری یې سوچه مسلمانان ول او د هغه پر ضد د جهاد د فتوا صادرول د خدای تعالی (ج) په نزد ستره ګناه ده  او  مسلحانه مبارزه او جهاد دې د هغو تش په نامه ستمیانو ترورستانو په وړاندې ؤشي کوم چې د پاکستان د آی، ایس، آی او د امریکې د سی آي اې او د کریملن د کې جې بې چارواکو غلامي یې پر ځان منلې ده او د افغانستان مظلوم ؤلس یې د تباه کونکو جګړو د اور په لمبو کې درولی دی ـ پاک الله د حق پلوي کوي او پاک الله هرڅه ویني او دا مهال د افغان ؤلس هغه پخوانی د میږي په خوب بیده ؤلس نه دی چې د پلورل شوو تش په نامه ملایانو په آتو باتو او دروغجنو فتوا ګانو او دروغو خبرو غولیدل ـ د هیواد ځوان قشر په دې پوره پوهیږي چې چا د دې وطن مظلوم خلک د خونړیو جګړو د اور په لمبو کې درولي دي ـ څوک د سیاسی واک لاسته روړلو لپاره د کریملن ماڼۍ ته ورغلی دی او د کمونیست روس غلامي ته یې غاړه ايښې ده اوچا د ملی مصالحې غږ د خپل ؤلس د نیک مرغۍ او هیواد ته د خدمت لپاره اوچت کړی دی دا ؤ زما نظر  د خدای ښه دې وی ـ د دینې مدرسې طالب العلم ملا علم ګل حسین خیل) این بود قصه ی بازار فیبرواک هالند و دوکان بیرق فروشي حاجي بیرقي که به درازا رفت - برای همه شما پیروزي آرزو میکنم باعرض احترام و ادب کمیسار پولیس ملاعنایت الله پویان از شهر رورموند                                     

 

 

بقیه گزیده های مقالات  عنایت الله پویان کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد