WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات اقتصادی فرهنگی  سیاسی وفلسفی

 

   میهن / فروغ دیده  - خیمه نشین -                                               محمد اسحاق (ثنا) 

غمنامه ای زمان است در هر کجای میهن

هر لحظه غم بروید در پیش پای میهن

هرجا که پا گذاری در جاده ها و کوچه

دست طلب بسویت طفل گدای میهن

کوش مینهی به هر سو از نا کجای دوری

آید فغان و زاری از ماجرای میهن

صد کار دار خاین با حیله و خیانت

بردند از وطن دور سرمایه های میهن

کشتی به انتحاری صد بیگناه ای ملت

نفرین به تو فرستد بشنو صدای میهن

هر کو کمر بندد دارد خراب میهن

بادا ذلیل برباد داند بهای میهن

شد سالها به غربت دارم "ثنا" تمنا

گردد نصیب یک روز بینم لقای میهن

محمد اسحاق "ثنا"

ونکوور کانادا

9-1-2013

شود نصیب ببینم شبی لقای ترا

که باز دمی بشنوم صدای ترا

کجا مجال دهد بخت در برت باشم

ز شوق بوسه زنم تا که دست و پای ترا

ز دیده کور شوم ای فروغ دیده ای من

دمی که بیتو ببینم اگر سرای ترا

گره ای غنچه دل بی تونشکفد آخر

مگر ز کوی تو آرد صبا هوای ترا

به جلوه آمدی دل زنده شد ز دیدارت

خوشا عطای تو نازم خوشا لقای ترا

به عشوه می کشی از ناز دوباره زنده کنی

هزار بار شوم صدقه این ادای ترا

"ثنا" به زندگی خود ندید از تو وفا

برد به خاک سیه عاقبت جفای ترا

محمد اسحاق "ثنا"

ونکوور کانادا

چهار شنبه 2-1-2013

ای قاصد آمدی ز وطن از وطن بگو ؟

از حال طفل بی پدر از بیوه زن بگو

از حال زندگان و شهیدان در بدر

از کشته گان بی کس دور از کفن بگو

از 0000سردی و برودت از برف لای وگل

از سر نوشت خیمه نشینان سخن بگو

اینجا دلم گرفته ز اندوه بیشمار

آنجا زمهین از غم و رنج و محن بگو

بر گوی از حقوق زن دختر جوان

از نظم و زعدالت کشوربه من بگو

آیا سخن ز لیلی ومجنون هنوز هست

حرفی از این همه ست تواز کوهکن بگو

از امن و اعتلا خبری هست در وطن

از شهر ، ده و کوچه دشت ودمن بگو

خواهد "ثنا" ز ذوق سراید سرود خوش

از عظمت گذشته ملک کهن بگو

محمد اسحاق"ثنا"

ونکوور کانادا

26.12.2012

  

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید