WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات اقتصادی فرهنگی  سیاسی وفلسفی

 

    یاد جوانی ـ  فریب  -  نوروزانه                        محمد اسحاق (ثنا) 

 

با شراب عشق خواهم مست ومدهوشت کنم

تا زخود بیرون شوی آنگه در آغوشت کنم

بانوازش های تارو با نوای نوش و نیش

من تنت از گل بپوشم غرق گل پوشت کنم

تا به خاطر آوری وان لحظه های شاد ومست

حلقه ای از شعر خود آویزه ی گوشت کنم

آتشی از شوق در جانت فروزم آنگهی

آنقدر نازت دهم تا سرد و خاموشت کنم

روزها گشتم ز کیف چشم مخمورت خمار

کور گردد چشم من هرگه فراموشت کنم

تشنه کامم چون "ثنا" از باده ای لعل لبت

گرکه آیی نزد من چون باده من نوشت کنم

محمد اسحاق "ثنا"

ونکوور کانادا

جمعه 29-3-2013

دل من به سرو سوزد که چرا ثمر ندارد

که به فصل رستنی ها ز ثمر خبر ندارد

دل ابر ناله دارد به فغان به هر سو تازد

اسف است مرا به آنکس که دو دیده تر ندارد

شده عمرهاست خواری که به کشور است جاری

مگر است گوش ها کر که یکی اثر ندارد

نرود شرار سرکش پی خرمن ستمگر

که کشد به دود یک سر ز چه او گذر ندارد

تن و شاخ هر درختی تو بیا نظاره ای کن

ز کدام یک بگویم اثر از تبر ندارد

به خدا جهان هستی ز فریب حقه بازی

که حقیقتیست گویم هنر دیگر ندارد

ز طبعیت پدیده اثری "ثنا" نبینی

ز نی که رسته در باغ به دهان شکر ندارد

محمد اسحاق "ثنا"

ونکوور کانادا

دوشنبه 25-3-2012

 

نوروز نوید سبز باران دارد

پیغام هوای کوی یاران دارد

دل سوخته گان فصل سرما زده را

امید بهی به درد و درمان دارد

***********

از کوچه صدای آشنا میآید

با دسته گلی بسوی ما میآید

گل بانگ+ بهار است صدای ره دور

با هلهله و شور و نوا میآید

*********

نوروز کنم مقدم تو گل باران

آری تو اگر نوید باران ،باران

عمریست بهار ملک غربت دارم

امسال مرا به ملک جانان برسان

***********

ابری ! به هوا هوای باران دارد

احوال مزار و لاله زاران دارد

گویا که ببارد به زمین های خدای

امید به گل های فراوان دارد

*************

محمد اسحاق "ثنا"

ونکوور کانادا

18-3-2013

  

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید