WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات اقتصادی فرهنگی  سیاسی وفلسفی

 

   مادر - نوید وصل                                                    محمد اسحاق (ثنا)  

 

بعدخالق از همه بهتر ستایی مادر است

در طبعیت مظهرو خوب و صفایی مادر است

آنکه تخت و تاج و قصر پادشاهی نزد او

قیمتش بی ارزش از جام گدایی مادر است

پرورد با شیره جانش ترا در روز و شب

برتو نیرو میدهد از با وفایی مادر است

آنکه شب تا به سحر نا خفته در پهلوی تو

آنکه می آرد به خواب با لای لایی مادر است

هر زمان بیرون شدی از خانه تا گردی دوبار

منتظر در راه تو تاکه توآیی مادر است

از تکبر می ستیزی عزتش کمتر کنی

هرزمان بخشد تر ازین خودستایی مادر است

روز و شب در فاقه گی با همت ومردانه گی

ساخت با مهر تو اندر بینوایی مادر است

تا قلم دردست تو تا زندگی دارد دوام

میتوانی ای "ثنا" مدحش سرایی مادر است

م-اسحاق "ثنا"

ونکوور کانادا

شنبه 11-5-2013

  

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید