WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات اقتصادی فرهنگی  سیاسی وفلسفی

 

   پدر - طلب عشق  -  حادثه                                                    محمد اسحاق (ثنا)  

کس را نباشد ای پدرم چون وفای تو

سایم از آن کم است سر خود به پای تو

از بود و هست آنچه مرا است در جهان

باشد سزاست تا که بسازم فدای تو

نازم به قلب پاک و صفای تو از ادب

جانم فدای این همه قلب صفای تو

بی تو جهان مرا به نظر پوچ و بی بهاست

خواهم دوام عمر و سعادت برای تو

دادی مرا تو درس وفا درس مردمی

آید به گوش هر نفسم این صدای تو

فرمانروای جان منی ای عزیز دل

سلطان من تویی و منم چون گدای تو

گردد "ثنا" ز زندگی خوب بهره مند

باشد اگر رضای تو و هم دعای تو

یکشنبه 16-6-2013

محمد اسحاق "ثنا"

ونکوور کانادا

گر در طلب عشق شدی یار خطر باش

ورنه راه خود گیرو زین ورطه گذر باش

گر شور به سر غلغله در دل اگرت نیست

در گوشه ای خود باش و به خود زمزمه گر باش 

هوشدار خموشی نبود رسم محبت

گر خواب پسندی تو برو فکر دگر باش

با شام میآمیز سفر سوی سحر کن

روشنگر مردم شو و هم نور نظر باش

در گلشن هستی به خوشی بال وپری زن

در نغمه گری هم سبق مرغ سحرباش

بگذار ز کاری تو شود مام وطن خوش

بردار قدم پیشترک یادی پدر باش

آن خرمن انباشته که از خون یتیم است

در محو "ثنا" آتش توفنده شرر باش

محمد اسحاق "ثنا"

ونکوور کانادا

29-5-2013

در ملک ماست حادثه تکرار میشود

مردم به زیر تودهءی آوار میشود

فضل شقاوت است عقیم اند شاخسار

نخل امیدهاست که بی بار میشود

اینک دوباره قامت سرو بلند ناز

درچارسوق حادثه بردار میشود

چندی به سوی پنجره بادی نمی وزد

آیا چه شد که روزنه دیوار میشود

گر می رسد نوید رهایی گهی ز دور

در مرز نارسیده که اخطار میشود

انبار غصه کوه ستم نام زندگیست

انسان به نیمه راه ست که بیزار میشود

سرکن سرود فتح "ثنا" با سرور شوق

این شعر مردمیست که تکرار میشود

محمد اسحاق "ثنا"

ونکوور کانادا

یکشنبه 19-5-2013

  

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید