WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات اقتصادی فرهنگی  سیاسی وفلسفی

 

    آشفته مو - غرور -  آزادی                                                     محمد اسحاق (ثنا)  

منم خاطر پریشانی از آن آشفته مو دارم

مرا از خویش میراند که پندارم عدو دارم

دلی پر درد و پر حسرت درون سینه پر آتش

غمی دیگر نمی گنجد بس است من یاد او دارم

ترا فصل بهاران خوش لبت دایم پر از خنده

مرا خوش باد با آهی گره اندر گلو دارم

نمی گردد فراموشم خیالش صد بهار آید

هنوز در خواب و بیداری با او من گفتگو دارم

جفا هایت چنان آزرده میدارد مرا چندان

به هرکس میرسم شکوه من از تو فتنه جو دارم

بیا ساقی (ثنا) خواهد تا بزمی بیاراٰیم

شود محفل پر از شور ز آبی در سبو دارم

 

غرورمحمد اسحاق ثنا

در آسمان بخت که ما بد ستاره ایم

از پا فتاده ملت صد پاره پاره ایم

رانیم دوست از خود و بیگانه پروریم

آیا سرشت ماست که ما بد گذاره ایم

ما در نفاق و دشمنی و کینه و ستم

دایم چو آتشیم و بسان شراره ایم

ریزم خون یکدیگر خود ز روی کین

گر اوزبیکم و تاجک و پشتون هزاره ایم

دنیا مگر به آز به شهر ت رسیده است ؟

ما از چه رو به اسپ تکبر سواره ایۍ

آیم و خوب جمله بد اندر جهان ما

گر جمله گی بد اند بگو ما چه کاره ایم ؟

کشور شد از  غرور من و تو چو مشت خاک

تاکی ثنا به مرده ای خود در نظاره ایم

چه خوش صداست به گوشم صآدای ازآدی

چــه روح نواز بود دایما ندای آزادی

ز هر چه مخمل دیبا و فرش پرنیان و پـرند

خوش است نرم و صفا بوریای آزادی

چـه بهتر است تن و جان و مال و هستی ما

اگــر رود بـــرود در بقـــــای  آزادی

ز هر چه خــوب جــهان است از برای بشر

 بود  زیاده  و افـــزون بهـــای آزادی

خــوشــی نصیب به آن مــلــتی  شود  دایــم

 پرد به اوج فــزایش هــــمای  آزادی

همیشه حفــظ کــند خــاک مــا   و  ملــت ما

 ز هــر گــزند به دوران خدای آزادی

سزد به نظم کشی با کلام ناب دری

"ثنا" به صفحه ی کاغذ ثنای آزادی

  

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید