WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات اقتصادی فرهنگی  سیاسی وفلسفی

 

    خون دل                                                                              محمد اسحاق (ثنا) 

می ریزد از نگاه دو چشمت شرابها

در پای دل ز زلف درازت طناب ها

وصف حدیث حسن تو چندان گرفته اوج

ذکر تو رفته در صفحهءای هر کتابها

تاچند خون دل خورم وگریه سرکنم

از فتنه های این همه عالیجناب ها

تاچند در هوای خیالات خواب شب

تا چند انتظار به تعبیر خواب ها

آیا شود زروی ریا کار روزگار

افتد نقاب فاش شود این نقابها

اینجا نشاط ومستی رقص سرود ساز

آنجا نصیب مردم ما شد عذاب ها

پیچیده است مرا "ثنا" فکرزندگی

آخر نمی شوند سوال و جوابها

 

محمد اسحاق "ثنا"

ونکوور کانادا

 

  

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید