WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات اقتصادی فرهنگی  سیاسی وفلسفی

 

  ویران سرا -  توکل -  نوید عید  - خزان                                    محمد اسحاق ثنا

ویران سرا

چو ملک ما به غم درد آشنا نیست

که کار مردمش غیر از نوا نیست

دلیران وطن خفتند در خاک

به چشم بزدلش شرم و حیا نیست

نمی بینم نشان از مهر و الفت

چی شد امروز در دلها وفا نیست ؟

به شهر پر زغم پر از مصیبت

به غیر از ماتم و آه بلا نیست

ادیبان سخن سنج رفته از یاد

به شعر شاعران ارج و بها نیست

به فرهنگ وطن دشمن بتازد

که کار این گروه غیر از جفا نیست

ثنا در بین کشور های گیتی

به غیر از کشورم ویرانه سرا نیست

محمد اسحاق ثنا

توکل

آن پری چون طره ای مشکین کاکل بشکند

رونق بازار عطاران سنبل بشکند

چشم مخمورش نگاهی سوی مشتاقان کند

مشتری بسیار گردد قیمت مل بشکند

چون به گلشن بگذرد صد پرده از گل بردرد

تیر غم در سینه ی مجروح بلبل بشکند

نا امید از درگهت گر بینوای دور شد

اشک او چون سیل گردد پای صد پل بشکند

فرصت از دست میرود در فکر سود خویش باش

ای ز فرصت بی خبر مزدت تغافل بشکند

درد غربت را چه باشد چاره ای جز این ثنا

رنج این اندیشه آخر با توکل بشکند

ونکوور کانادا

محمد اسحاق ثنا

نوید عید

امروز روزی شادی و ایام عید ماست

این پیک مهر و الفت روز نوید ماست

روزی خجسته است بیا بشنو همنفس

امسال روز عید به دل ها امید ماست

گسترده دوست خوان ز نقل نبات عید

اکنون زمان میوه و نقل و نبید ماست

امروز روز رحمت و هم روز یاوری

با آن غریب کشته به خوان و لمید ماست

شادی نصیب مردم ما بیش از این خدای

بینم که رنج به خانه ای خصم پلید ماست

در کشور عزیز (ثنا) بعد قتل و جنگ

یارب همیشه صلح به میهن امید است

محمد اسحاق ثنا

ونکوور کانادا

۲۴.۰۹.۲۰۱۵

خزان

فصل خزان رسید و به گل رنگ و بو نماند

جام طرب تهی شد و می در سبو نماند

در پای گل که ساز خوشی بود و وقت شاد

جز باد تندو هلهله و های و هو نماند

بلبل چنان به حال چمن گریه سر نمود

آن شور و وآن ترانه دگر در گلو نماند

ای دلستان من چکنم گل ز باغ رفت

جز از خیال روی گل ات روبرو نماند

آنانکه میروند بماند از و نشان

اما زمن نشانه ای جز آرزو نماند

در زندگی ز حال ثنا پرس و یاد کن

آیی در آن زمان و بپرسی که او نماند

 

محمد اسحاق ثنا

ونکوور کانادا

   

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید