WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات اقتصادی فرهنگی  سیاسی وفلسفی

 

 عندلیب خشنوا  -  زمستان                                 محمد اسحاق ثنا

در رثای مرحوم محمد حفیظ همنوا شاعر گرامی که در برج جاری در کابل وفات نموده سروده شد .

 

عندلیب خشنوا

رفت از دنیا به صد شان (همنوا )

عندلیب خوشنوا خوان (همنوا)

در سخن در شعر و در گفتار نیک

شاعر خوشنام دوران (همنوا )

دفتر اشعار از خود یادگار

ماندست چون در و مرجان (همنوا )

شاد میکرد بزم یاران با سرود

مست و مستان همچو مستان (همنوا)

مجلس آرا بود با خلق نیکو

خنده بر لب شاد و خندان (همنوا)

هریکی فرزند او صاحب کمال

چون ستودی علم و عرفان (همنوا)

دوستان در ماتم اش با چشم تر

هریکی گویند گریان (همنوا )

التجا دارم به تو نیکی کند

در قیامت با تو یزدان (همنوا)

از صفت اش هر چی میگویم کم است

در سخاوت مرد میدان (همنوا )

روزو شب ورد زبان دارد ثنا

رحمت حق با تو ارزان (همنوا )

محمد اسحاق ثنا

 

زمستان

زمستان شد به باغ  از گل اثر نیست

به جز از زاغ از بلبل خبر نیست

شده غم خانه بوستان از برودت

نشان از گرمی وان شور و شر نیست

دگر گل غنچه ها گردیده پر پر

نه از سنبل نه از ریحان اثر نیست

فشرده تا گلوی تاک سرما

که از سردی دگر بارو ثمر نیست

به خوان اغنیا از بهترین ها

به خوان بیوه زن جز اشک تر نیست

ببین طفل وطن لرزد ز سرما

لباس گرم تا پوشد به بر نیست

در این سرما در این قهر طبیعت

به سوی بینوا کس را گذر نیست

شنو طفل یتیم در گریه گوید

چرا کس را به حال من نظر نیست

به جامم زهر غم نه آب شیرین

چرا در جام من شهد و شکر نیست

ببینم با پدر اطفال دیگر

مرا گویند ترا دیگر پدر نیست

خداوندا در این دنیای هستی

چون من بیچاره تر نسل بشر نیست

ثنا در فصل سرما بد بر آن کس

به فکر مستمندان بیشتر نیست

محمد اسحاق ثنا

ونکوور کانادا

جمعه ۱۲/۰۲/۲۰۱۶

   

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید