WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات اقتصادی فرهنگی  سیاسی وفلسفی

 

 فروغ  -  مادر - گله دارد - یادی وطن                                           محمد اسحاق (ثنا) 

به پاسخ محبت دوست گرانمایه شاعر با ارج محترم حسن شاه (فروغ ) سروده شده

جناب (فروغا )تو مرد سخن

به شعر جدید و به سبک کهن

بود شعر هایت همه دلپسند

خدا دور دارت ز چشم گزند

تو مردی ادیبی به طبع سلیم

تو یار قدیمی به خلق حلیم

به تومهر دارم ز اعماق جان

قسم به خداوند جمله جهان

تو فرزانه مردی به ملک سخن

تو آزاده طبع برهر انجمن

تویی همچو (جوهر) به من بس قرین

ترا شاد خواهم نه خاطر حزین

"ثنا"میفرستد به عز تمام

سلامی به تو به حسن ختام

محمد اسحاق "ثنا"

ونکوور کانادا

19.10.2012 جمعه

مادر بود مثل گل عنبرین

زیر پایش آنکه بهشت برین

وصفت کنم شام و سحر ای مادر

با ذکر تو گردد کلامم شیرین

از لطف تو شام و سحر بگویم

ای آنکه تواز همه ای بهترین

دو دست تو گر ببوسم صبح و شام

بوی دستت همچو گل یاسمین

دارد نوید این آرزو به اخلاص

دایم نگهدارت رب العالمین

نوید (ثنا) ناصری

ونکوور کانادا  

13-10-2012

به  استقبال غزل زیبای مرحوم استاد سید محمد (دروگر)

از ظلم بشر گبرو مسلمان گله دارد

پیراست و همه نسل جوانان گله دارد

با این همه دارایی و با این همه مکنت

افسوس به دارا که ز یزدان گله دارد

از آه دل و سینه سوزان یتیمان

از سوزش آن سینه بریان گله دارد

چندان ز غم درد وطن زار گریستم

از ریزش اشک دیده ای گریان گله دارد

خم گشته ز طوفان حوادث قدی سروی

این قامت خم گشته ز دوران گله دارد

از آتش مرمی و ز خم پاره  وهاوان

مردم همه از آتش سوزان گله دارد

ز این وضع که هر روزیکی حادثه آرد

هر لحظه دلم خون شده لرزان گله دارد

عمری ثنا با غم و اندوه فراوان

از سردی و بی مهری یاران گله دارد

محمد اسحاق (ثنا)

ونکوور کانادا

۱۳-۱۰-۲۰۱۲

به اقتفای سروده جناب شاعران گرامی جناب (فروغ) و (جوهر)سروده شده.

شب و روز یا دت ای وطن کردم

با غم و غصه و محن کردم

همچو مرغ فتاده از لانه

یاد گلزارو هم چمن کردم

من به گریه ز جور ظلم عدو

شکوه هر شب به خویشتن کردم

قدر شعر و نه شاعرست اینجا

ترک من شعر و هم سخن کردم

من ندیدم به غرب چون تو پری

شوق تو شوخی گلبدن کردم

ترک زیبا وطن ز مجبوری

زغم و زاغ و هم زغن کردم

خدمت آن نگار شیرینم

به دل و جان چو کهکن کردم

وصف شعر (فروغ) و (جوهر) را

دوش با یار انجمن کردم

آرزوی سعادت میهن

چون (ثنا) من به ذوالمنن کردم

  

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید