حامد کرزی
 

2015/08/30

نوشته ی : فروغی

سقوط موقتی کندز ، ادامه ی سناریوی گسترش جنگ در شمال افغانستان است

سقوط شهر کندز بدست طالبان ــ هرچند موقتی هم بود ــ ،  بی تردید مهر تأیید و تأکید بر بی کفایتی و بیکاره گی حکومتداران کابل کوبید . 

    اینکه سقوط یک شهر توسط طالبان ، داعشیان و یا مجاهدان چه مصایبی ببار آورده ؛ فاتحان سرمست گروههای مختلف اسلامی کدام فجایع و جنایات را پس از فتح شهری مرتکب میشوند ؛ همه میدانیم . ( در تمام زمانه ها ، چور و چپاول ، تجاوز به ناموس مردم و کشتار بیرحمانه اولین تحایف این فاتحان سرمست بوده است )  و اینکه عوامل سقوط کندز کدامها هستند مورد بحث من نیست . آنچه من میخواهم درین نگارش کوتاه بیاورم اینست که : 

      کندز که حیثیت دروازه ی شمال کشور را دارد، نه بشکل تصادفی بلکه مطابق سناریوی از قبل پیشبینی شده ی طراحان خارجی این حمله  و بیاری همان ستون پنجم مشهور و مشهود ، سقوط داده شده است .    سقوط موقتی کندز اهداف آزمایشی چند بعدی را از سوی طراحان اصلی آن  دنبال میکرد  :

 آزمایش استفاده از آسیب پذیری کندز بخاطر عبور به شمال ، 

   آزمایش توانایی های میان تهی حکومت وحدت ملی  در دفاع و اداره ی کشور .

و بالاخره آزمایش مخالفان دولت افغانستان برای ایجاد و گسترش ساحه ی جدید قدرت درشمال افغانستان .   طالبان و حامیان شان با این هجوم برق آسا به کندز میخواستند به اهداف کوتاه مدتی نیز نایل آیند که عمده ترین آنها عبارت بودند از : 

    ــ  چپاول دارایی های مردم و دارایی های دولتی از جمله بانکها بمنظور تأمین مصارف فصل زمستان طالبان.

 ــ  غنیمت گیری دیپوهای بزرگ سلاح ومهمات قوای امنیتی کندز که پس از هجوم طالبان ، شهر را ترک گفته ، سلاح و مهمات شانرا بجا گذاشته بودند .

  ــ  و مهمتر از همه آزاد سازی حدود ششصد زندانی از زندان شهر کندز که حدود دوصد تن آنان طالبان و  تروریستان خطرناک بوده و بقیه مجرمین جنایی و قاچاقبران مواد مخدر بودند .

شواهد گواهی میدهد که کندز مطابق سناریوی از قبل تعین شده و به یاری دستان نیرومندی از درون دولت سقوط داده شده است .  و برخلاف ادعای جناب رییس جمهور محمد اشرف غنی که در تازه ترین کنفرانس خبری شان تیم امنیتی شانرا از سوال و شک و اشتباه مبرا دانسته ؛ از خبرنگاران و مردم مجدانه خواستند تا تیم امنیتی شانرا مورد شک و سوال قرار ندهند  ؛  مسوولین اول امنیتی کشور و شخص رییس جمهور ، مقصرین اول این شکست و شرمساری بزرگ هستند . 

    جناب رییس جمهور که برخلاف عرف و اخلاق اسلامی و انسانی  و بی توجه به اندوه استخوانسوز مردم کندز ، با خنده های قهقه و شوخی های مزه دار با خبرنگاران درباره ی سقوط کندز و درباره ی  مرگ ، ویرانی و خسارات ناشی ازآن صحبت میکردند ( کنفرانس مطبوعاتی اول اکتبر سال 2015 ــ کابل ) ؛ همانند سایر حوادث مرگبار طی یکسال زعامت شان ، به دفاع از اقدامات خود و تیم امنیتی شان پرداخته ، بازهم مثل اینکه آب از آب تکان نخورده باشد ؛ مردم را به بهشت موعود وعده سپردند . ایشان بجای آنکه به بررسی خردمندانه  و صادقانه ی علل سقوط شهر کندز پرداخته ، مسوولین امنیتی کشور را متوجه خطای بزرگ شان نموده و بمردم ــ بویژه مردم عذاب دیده ی کندز وعده ی مجازات مسوولین و پرداخت غرامت بدهند ؛ قضیه را بسیار عادی و پیش پا افتاده جلوه داده ، حتا از ژورنالیستان و مردم خواستند تا تیم امنیتی شانرا هرگز مورد شک و سوال قرار ندهند  .        به باور من ، اگر ریگ در کفش رییس جمهورغنی و شرکای حاکمیتش نباشد ، باید هرچه زودتر  مسوولین فاجعه ی کندز شناسایی شده ، والی فراری کندز بکابل خواسته شده و مسوولان اول امنیتی کشور  به میز محاکمه کشانده شوند .   در غیر آن فاجعه ی کندز هم همانند فاجعه ی قتل وحشتناک فرخنده و فجایع مکرر دیگر به باد فراموشی سپرده شده  و  سناریوی از قبل تعین شده ی ادامه ی جنگ در کشور کماکان به پیش خواهد رفت .    پایان   اکتوبر 2015     

 

1 - حرکتهای جمعی و قاطع مدنی

2 -جهان عرب دگرگون میشود

3 -میراثهای بد  و  نا میمون سیزده   سال گذشته

4 -  مسوولین حکومت گویا وحدت ملی باید پاسخ بگویند

5 -   آیا دوران " جهاد باوری "  رو به پایان است ؟

6 ـ   باز چه بازی ای در راه است ؟

7 -      دین باوری سیاسی ، زمینه ساز اصلی قتل فرخنده است

8 - نگاهی شتابنده بروضعیت کنونی موسیقی افغانستان

9 - داغتر شدن تنور جنگ در جهان اسالم

10 - آیا ما از خواب غفلت بیدار خواهیم شد  ؟ 

11 - سقوط موقتی کندز ، ادامه ی سناریوی گسترش جنگ در شمال افغانستان است

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد