حامد کرزی
 

2015/11/26

نوشته ی : فروغی       

    آیا حکومتداران کابل ریگ در کفش هایشان دارند  ؟

        به ادامه ی اظهارات مکرر عبدالرب رسول سیاف مبنی بر اینکه ، رهبری و هدایت  طالبان و داعشیان از کابل صورت گرفته و آنان درمیان حکومتداران ما هستند ؛ اخیرأ ظاهر قدیر معاون مجلس نماینده گان ( ولسی جرگه ) هم با صراحت و  به تکرار در حضور نماینده گان ، فریا د زد که : بخدا قسم است که قوماندانان خط اول داعش در کابل زنده گی میکنند ، بخدا قسم است به سفارتها میروند ، بخدا قسم است به ادارات امنیتی ما میروند . ظاهر قدیر همچنان گفت که : دولت افغانستان به جنگجویان گروه تروریستی داعش سلاح و موترهای رنجر وهاموی میدهند. او از مسوولین امنیتی کشور بخصوص از حنیف اتمر مشاور امنیت ملی بشدت انتقاد نموده ، گلو پاره کرد که :   حالا مشاور امنیت ملی ، کل افغانستان را قبضه کرده ، به طرف بربادی میکشاند و هیچکسی نیست که صدای خود را بلند کند .  این اتهامات ، اتهامات بزرگیست ــ اتهاماتی که اگر درست و واقعیت باشد عاملان آن خاینان ملی و دشمنان خطرناک مردم افغانستان اند که باید هرچه زودتر شناسایی شده ، به شدیدترین مجازات محکوم شوند . 

  اگر آقایون سیاف و  ظاهر قدیر اسناد و مدارک معتبر در ارتباط  به روابط خاینانه ی دولتمرداران  افغانستان با طالبان ، داعشیان و سایر گروههای دهشت افگن که هر روز مرگ و ویرانی میآفرینند ، در اختیار دارند ؛ نباید لحظه ای درنگ نمایند . باید هرچه زودتر این اسناد و مدارک و نشانیهای معتبر را در اختیار مردم ، مسوولین امنیتی و رسانه های گروهی قرار داده ، صداقت شانرا نسبت  به مردم افغانستان ثابت نمایند .  زیرا درنگ کردن در چونین حالات ، به خودی خود موقع دادن به جنایتکاران و شریک شدن در جنایات هولناک آنان است .  

درغیر اینصورت ، هرگاه این اظهارات بمنظور جلب توجه دیگران و پوشاندن ارتباطات و معاملات نامشروع خودشان بوده ،  اتهام زنی محض است ؛ اتهمام زنان باید هرچه زودتر مورد بازپرس قانونی قرار گرفته ، راهی دادگاه شوند و بجرم اتهام بافی بزرگ و خطرناک به رهبران معصوم و مظلوم !!! حکومت مورد محاکمه قرار بگیرند.        اما آنگونه که حقایق تلخ کارنامه های حکومت طی پانزده سال اخیر نشان میدهد ، پدیده ی  حقیقت یابی تا هنوز یک  پدیده ی بیگانه و یک فرهنگ نا آشنا  برای حکومتداران کابل است . این اظهارات ظاهر قدیر ( اگر اتهام است یا حقیقت ) همانند سایر حقایق تلخ در پسخانه ی فراموشی حکومتداران و مردم سپرده خواهد شد و بازهم  همان آش خواهد بود  و همان کاسه .   

هنوز کسی جرأت و شهامت اینرا نیافته است تا قاتلان آشکار و پنهان مردم بیگناه افغانستان را  ، غاصبان بزرگ زمین ، مولتی میلیونرهای جهادی و سمارقی  و قاچاقبران مواد مخدر را حتا بتوانند بگویند که بالای چشم تان ابروست چه رسد به آنکه خلاف کاران را مورد بازپرس قانونی قرارداده ، آنانرا به میز محاکمه بکشانند .

به باور من امریکاییان تا هنوز فرصت نیافته اند تا حکومتداران کابل را با فرهنگ حقیقت یابی آشنا بسازند . و یا شاید نخواسته اند تا به چنین مهم بپردازند  . 

 همه شاهد خواهیم بود که اظهارات تند و تیز ظاهر قدیر ، همانند اظهارات خودخواهانه ی استاد سیاف و (  فراموش ما نشود ) اظهارات مکارانه ی حامد کرزی رییس جمهور پیشین ، در باب پروازهای مشکوک شبانه ی طیارات و جابجا کردن آدمهای مسلح در شمال کشور ؛ همه به باد فراموشی سپرده خواهد شد . نه ظاهر قدیرآدرس خاینان ملی را به کسی واضح خواهد ساخت و نه کسی ظاهر قدیر را مورد بازپرس قرار خواهد داد .  همانگونه که کسی از سیاف نپرسید تا قاتلان مردم و ستون پنجم درون حکومت را بمردم افشا نماید و همانگونه که کسی از حامد کرزی نپرسید تا بعنوان رییس جمهور کشور، اصل حقیقت را درباره ی پروازهای چرخبالهای مشکوک در شمال کشور به ملتش بیان نماید. 

آنچه واضح است اینست که پنهانکاری و نرفتن بدنبال حقیقت ، معنایی جز داشتن ریگ در کفش ندارد .                                                                                                                                                           

         

 

1 - حرکتهای جمعی و قاطع مدنی

2 -جهان عرب دگرگون میشود

3 -میراثهای بد  و  نا میمون سیزده   سال گذشته

4 -  مسوولین حکومت گویا وحدت ملی باید پاسخ بگویند

5 -   آیا دوران " جهاد باوری "  رو به پایان است ؟

6 ـ   باز چه بازی ای در راه است ؟

7 -      دین باوری سیاسی ، زمینه ساز اصلی قتل فرخنده است

8 - نگاهی شتابنده بروضعیت کنونی موسیقی افغانستان

9 - داغتر شدن تنور جنگ در جهان اسالم

10 - آیا ما از خواب غفلت بیدار خواهیم شد  ؟ 

11 - سقوط موقتی کندز ، ادامه ی سناریوی گسترش جنگ در شمال افغانستان است

12 - آیا حکومتداران کابل ریگ در کفش هایشان دارند  ؟ 

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد