حامد کرزی
 

2016/03/29    

  نوشته ی : فروغی

آیا افغانستان پناهگاه مطمین خاینان،غاصبان زمین و دزدان نشده است ؟

   دیروز شنیدم که نورستانی رییس مستعفی کمسیون انتخابات مضحک ریاست جمهوری ، بزودی بحیث سفیرکبیرافغانستان در یکی از کشورهای معتبر دنیا معرفی خواهد شد  . راستش تعجب نکردم ؛ چون میدانستم که در سرزمین ما و بخصوص در زیر سایه ی رژیم فاسد موجود ، خطا کاران ، غاصبان و حتا خاینان ، نه تنها مجازات نمیشوند ؛ بلکه جایگاه های بلندی را هم بچنگ میآورند. 

 بیاد آوریم که گفتند و ثابت نمودند  برادران حامد کرزی و مارشال قسیم فهیم در رسوایی تاریخی چپاول کابل بانک از همه بیشتر مقصر بودند ، اما بجای مجازات ، هردو تقریبأ بیگناه شناخته شدند و رفتند تا به ثروتهای بادآورده ی شان بیشتر بیفزایند . 

 بخاطر بیاوریم که گفتند آقای فاروق وردک وزیر معارف پیشین به بهانه ی هزاران مکتب و معلم خیالی ، صدها میلیون دالر را با شرکای امریکایی و افغانی اش بالا کشیده است ؛ اما بجای حتا یک بازپرسی ساده ،  تا مقام نماینده ی خاص رییس جمهور و هیأت حقیقت یاب ارتقایش داده و بیشتر به آسایشش رساندند . 

 بازهم بیادآوریم که گفتند و عملأ نشان دادند که وزیرمالیه ی پیشین آقای زاخیلوال ،  وزیر دفاع پیشین آقای محمدی و دهها تن دیگر از ماموران عالیرتبه ی دولت به مولتی میلیونر ها مبدل شده و رهبران و قوماندانان جهادی همراه با زورمندان دستگاه دولتی با غصب صدها هزار جریب زمین در کابل و ولایات کشور ، صاحب شهرکها ، بلندمنزلها و ثروتهای افسانوی شده اند ؛ بی آنکه از آنان حساب پس بگیرند ،همه را مقام و منصب جدید بخشیده ؛ با عزت و احترام بی پایان همه را بدور خویش جمع نمودند و زمینه ی ثروت اندوزیهای بیشتر شانرا فراهم کردند .     و بالاخره بخاطر بیاوریم که  منابع بین المللی مستند کردند که افغانستان در زیر زعامت حامد کرزی به ناامن ترین و فاسد ترین کشور جهان مبدل شده ؛ بالاترین مقام را در تولید و قاچاق مواد مخدر در سطح جهان بدست آورده بود  و جناب ایشان بنیانگزار و حامی رژیم مافیایی در افغانستان هستند ؛ بجای انتقاد از وی ، در اولین فرصت پدر معنوی ملتش خواندند و نام ایشانرا بجای نام تاریخی کابل بروی فرودگاه بین المللی کابل گذاشتند .            وای برما و مردم غافل و فریب خورده ی ما که در هر دوری از تاریخ ، حکومتداران و زورمندان چه آسان توانسته اند بروی شانه هایشان سوار شده ، حقوق اولیه ی انسانی و دارایی های ملی شانرا بربایند و از دزدان و غاصبان و خاینان برایشان رهبر و پیشوای قومی ، حزبی و تنظیمی بسازند !!!

 آیا این دور باطل از صدها سال به اینسو در سرزمین خاین پرور ما تکرار نشده است ؟ 

آیا  از قرنها به اینسو ،  معامله گران و خاینان بزرگ ملی در تاریخ ما همواره مورد تقدیر و تحسین قرار نگرفته اند ؟ 

 شاید مبالغه نباشد اگر بپذیریم که افغانستان در قرنهای متمادی ، پناهگاه مطمین خاینان ، دزدان و غاصبان بوده است .  و شاید هنوز هم دیر نشده باشد اگر از خواب غفلت بیدارشده ؛ خاینان ، غاصبان و دزدان را با شهامت شناسایی نموده ، در برابر آنان بایستیم و سرنوشت خود را خود بدست بگیریم .   ماه مارچ 2016  

  

 

1 - حرکتهای جمعی و قاطع مدنی

2 -جهان عرب دگرگون میشود

3 -میراثهای بد  و  نا میمون سیزده   سال گذشته

4 -  مسوولین حکومت گویا وحدت ملی باید پاسخ بگویند

5 -   آیا دوران " جهاد باوری "  رو به پایان است ؟

6 ـ   باز چه بازی ای در راه است ؟

7 -      دین باوری سیاسی ، زمینه ساز اصلی قتل فرخنده است

8 - نگاهی شتابنده بروضعیت کنونی موسیقی افغانستان

9 - داغتر شدن تنور جنگ در جهان اسالم

10 - آیا ما از خواب غفلت بیدار خواهیم شد  ؟ 

11 - سقوط موقتی کندز ، ادامه ی سناریوی گسترش جنگ در شمال افغانستان است

12 - آیا حکومتداران کابل ریگ در کفش هایشان دارند  ؟ 

13 -چرا بیشترینه رویا های ما تحقق نمی یابند ؟ 

14 - به بهانه ی سرنگون کردن پایه های برق

15 - بازهم وعده یی ازهمان وعده های پا درهوای رییس جهمور

16 - آیا افغانستان پناهگاه مطمین خاینان،غاصبان زمین و دزدان نشده است ؟

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد